Фінансовий аналіз підприємства: розрахунки та висновки

Онлайн-програма Статті про фінансовий аналіз Словник показників Індивідуальна допомога
Аналіз підприємства за даними звітності, SWOT-аналіз, ABC аналіз (+ XYZ), інвестиційний аналіз проектів Джерела інформації, методи аналізу, напрямки аналізу тощо Показники ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності та багато інших Виконання індивідуальних замовлень

Фінансовий аналіз онлайн - інструмент для швидкої та всебічної оцінки економіко-господарської ситуації на підприємстві. Процес складається з внесення даних бухгалтерської звітності (близько 10 хвилин), перевірки (хвилина) та отримання результатів (1-5 секунд). Фінансовий аналіз онлайн може бути використаний менеджментом (для формування аналітичного річного звіту), персоналом, акціонерами (для визначення поточного стану підприємства), постачальниками (для визначення надійності партнера і розрахунку ймовірності погашення деб.заборгованості), учасниками фондового ринку, фінансовими менеджерами, фінансовими контролерами, внутрішніми та зовнішніми аудиторами, фінансовими ревізорами або іншими контролерами, що здійснюють аналіз держпідприємства, малими та середніми підприємцями, викладачами та студентами економічних факультетів при написанні дисертації, дипломної роботи, звіту про проходження практики і т. д.

  Як результат проведення фінансового аналізу підприємства онлайн, користувач отримає розрахунки та аналітичні висновки такого змісту:

 1. Відносні показники майнового стану
 2. Показники ділової активності (ресурсовіддачі, оборотності капіталу, трансформації активів), тривалості циклів
 3. Показники рентабельності
 4. Показники фінансової стійкості
 5. Тип фінансової стійкості
 6. Показники ліквідності
 7. Тип ліквідності підприємства
 8. Інші показники платоспроможності
 9. Горизонтальний аналіз звітності
 10. Вертикальний аналіз звітності
 11. Аналіз майна підприємства
 12. Тип фінансової стійкості
 13. Ймовірність банкрутства підприємства
 14. Оцінка чистих активів
 15. Аналіз доходів, прибутку, фінансового результату
 16. Аналіз витрат
 17. Аналіз динаміки і структури грошових потоків
 18. Факторний аналіз рентабельності, модель Дюпона
 19. Сукупність показників різного типу для здійснення загальної характеристики фінансово-економічного стану підприємства
 20. Аналіз власного капіталу
 21. Аналіз залученого капіталу
 22. Оцінка ефективності управління грошовими потоками
 23. Оцінка ефективності мотиваційної політики
 24. Аналіз політики управління персоналом
 25. Оцінка оптимізаційного заходу підвищення ефективності роботи підприємства (чи іншого інвестиційного, оптимізаційного проекту, рекомендації, напрямку підвищення ефективності). В том числі розраховуються початкові витрати, операційні, NPV, чутливість проекту, період окупності та інші.
 26. SWOT-аналіз положення підприємства або іншого економічного об`єкта
 27. ABC (+XYZ) аналіз витрат, матеріальних запасів, клієнтів, асортименту товарів тощо.
 28. Оцінка кредитоспроможності підприємства

You can find English version of our financial statement analysis website here.