Управління факторинговими операціями в банкуРік захисту: 2014

Кількість сторінок:104

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Загальні засади управління факторинговими операціями у банку

1.1 Сутність, види та принципи організації факторингових операцій банку

Синтезувавши різні підходи ми дійшли висновку, що факторинг - це комплексні договірні відносини, що поєднують у собі водночас ознаки таких договорів, як договір кредитування, застави, цесії, страхування, поруки та агентської угоди, ключовими критеріями яких є відступлення права грошової вимоги провадиться з метою отримання фінансування, при набутті відступленого права грошової вимоги здійснюється фінансування в певній сумі грошових коштів, за проведення такої операції сторона, що відступила право грошової вимоги, сплачує винагороду. Факторинг має значну кількість різновидів, що дозволяє підприємству обрати той, який є найбільш необхідним у кожній окремій ситуації та дозволяє мінімізувати його витрати. В залежності від виду факторингу різняться спосіб обліку, комісія, що сплачується за таку послугу, технологічна схема його реалізації. Тому при розробці факторингових продуктів банківська установа повинна чітко визначити усі можливі ризики та витрати, що виникають у процесі надання такого виду послуг. Щодо вітчизняного законодавства, то виявлені ряд неточностей, що мішають розвиватися факторингу.

1.2 Методи управління факторинговими операціями банку

Процес організації роботи факторингового відділу є достатньо складним і передбачає формування штату, складання типового договору, розробка основних продуктів, розрахунок комісії за послуги та оцінка можливих ризиків. Щодо договору, то в ньому повинні бути чітко прописані усі можливі аспекти, що виникають у процесі надання банком факторингу, зокрема його тип, комісія, зобов’язання сторін та інші. Процес розрахунку комісія включає в себе розрахунок ризикованості операцій, оцінку вартості кредитних ресурсів та інше. Публічне акціонерне товариство «Контракт», яке ми обрали для практичного дослідження операцій факторингу, володіє хорошими конкурентними якостями на ринку банківського факторингу, адже пропонує період відстрочки більший, ніж усі інші комерційні банки. Спільним у їх діяльності є те, що в період кризи фінансові установи надають перевагу співпраці по досліджуваних операціях суб’єктам підприємницької діяльності з якими працювали раніше.

1.3 Зміст, завдання та підходи аналізу факторингових операцій банку

Щодо процесу аналізу факторингу, то ми запропонували використовувати систему показників, яка допоможе визначити динаміку факторингових операцій, їх ефективність, структуру та інші характерні особливості, що дають змогу чітко охарактеризувати поточну факторингову політику комерційного банку.

Розділ 2. Управління факторинговими операціями на прикладі ПАТ Банк «Контракт»

2.1 Аналіз динаміки та структури факторингових операцій ПАТ Банк «Контракт»

Обсяг операцій факторингу комерційного банку «Контракт» зростав протягом періоду 2011 – 2012 років, а зменшувався у 2013 році. Основу факторингових операцій становлять операції внутрішнього факторингу та факторингу з правом регресу, хоча банк також реалізує і інші напрямки факторингу, проте у значно меншій кількості. Основними користувачами послуг факторингу банку є ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій», ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»», ПАТ «Київський ювелірний завод» та інші. У розрізі галузей та видів діяльності, найбільш активно користуються факторингом банку підприємства-виробники харчових продуктів та напоїв, виробники готових металевих виробів та виробники предметів розкоші. Загалом можемо констатувати, що банк уміло керує факторинговими операціями, адже значно диверсифікує їх за контрагентами, а зосередження цих операцій серед клієнтів однієї галузі підвищує ризик неплатежів.

2.2 Особливості організації факторингу в ПАТ Банк «Контракт»

Факторингові операції відіграють значну роль у діяльності банку – вони становлять близько 20 % кредитного портфелю та 11 % від усіх активів банку. Протягом 2012 року зростало число заяв щодо надання послуг факторингу, проте частка задоволених звернень становила протягом досліджуваного періоду лише третину. Досліджуючи грошовий обіг у наслідок факторингової діяльності банку, то ми встановили, що постійно знижується обсяг наданих кредитів. В той же час це не уберегло банківську установу від можливих ризиків – якість портфелю факторингових операцій постійно знижувалася, адже зростала частка сумнівної та безнадійної заборгованості. Для того, щоб в подальшому уникнути подібної ситуації ПАТ Банк «Контракт» необхідно проводити більш стриману політику кредитування на противагу агресивній.

2.3 Оцінка ефективності управління факторинговими операціями в ПАТ Банк «Контракт»

Протягом досліджуваного періоду зростає частка проблемної та безнадійної заборгованості за договорами факторингу. Попри це, ми стверджуємо, що керівництво ефективно виконує свою роботу, адже дослідження рентабельності показало, що прибутковість факторингових операцій з врахуванням недоотриманих сум від платників була значною. Так 18,7 % загального доходу банку становить саме дохід від факторингових операцій, при тому, що на здійснення цієї діяльності відволікається лише 11 % пасивів банку. Незважаючи на значну результативність працівників, що відповідають за факторинговий напрямок діяльності банку, необхідно врахувати резерв підвищення прибутковості за рахунок зниженням сум недотриманих коштів від платників.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління факторинговими операціями в банках України

3.1 Аналіз ринку факторингових операцій українських банків

Факторинговий ринок зазнав значного впливу світової фінансової кризи, що може відобразитися на вітчизняному ринку. Щодо українського ринку банківських факторингових операцій, то він є надзвичайно концентрованим і панівне місце займають два банки – ТАС-Комерцбанк та Укрексімбанк. Рисою національного ринку є його ненасиченість та недорозвиненість – з однієї сторони потреби потенційних споживачів не є максимально задоволеними, проте з другої – характерні негаразди, такі як недостатність кваліфікованих кадрів, суперечності у законодавстві та несприятливий імідж послуг. Прогнозуємо, що в майбутньому обсяг ринку факторингових послуг банків збільшуватиметься, що буде спричинено приходом на вітчизняний ринок найбільших світових гравців, які мають налагоджені технології факторингового бізнесу та, які присутні в даний час у перенасичених національних ринках.

3.2 Шляхи вдосконалення банківського факторингу в Україні

Ми пропонуємо комерційним банкам активно використовувати сучасні програмні продукти для більш ефективного здійснення факторингових операцій. На нашу думку, однією з оптимальних є програма Айдіс-факторинг. Інтерфейс програм побудований таким чином, що здатний значно скоротити витрати, пов’язані із веденням факторингових операцій комерційним банком, зокрема за рахунок зниження витрат на оплату праці, завдяки переведенню більшість операцій на автоматизовану основу.

3.3 Перспективи використання зарубіжного досвіду в сфері факторингових операцій банків

Враховуючи проблеми публічного акціонерного товариства «Банк «Контракт»», пов’язані із зростанням заборгованості за операціями факторингового обслуговування, ми пропонуємо використовувати наступний факторинговий продукт. Постачальник продукції отримуватиме кошти за нижчими ставками, проте повинен застрахувати свій торговельний кредит у страховій компанії. Це, на нашу думку, є оптимальним варіантом в умовах відсутності страхових продуктів для факторів, що надасть змогу останнім активно надавати послуги факторингу без права регресу.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.