Способи захисту комерційних банків від кредитних ризиків (на прикладі банку «УкрГазБанк»)Рік захисту: 2011

Кількість сторінок:70 (63 без додатків)

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

РОЗДІЛ 2. Аналіз та оцінка кредитних ризиків комерційного банку АБ «Укргазбанк»

2.1 Загальна характеристика комерційного банку АБ «Укргазбанк»

Акціонерний банк «Укргазбанк» є одним з найкрупніших та найбільш надійних банків України. Вищою ланкою системи управління є Збори акціонерів, наглядова рада та правління. Також участь в корпоративному управлінні приймають ревізійна комісія, корпоративний секретар, почесний президент та комітети наглядової ради. Щодо територіальної структури організації, до сюди входять, окрім центрального офісу, департаменти, філії, відділення, банкомати, кіоски самообслуговування і т.д. Загалом АБ «Укргазбанк» - це ефективна організація, яка в умовах нестабільності оперативно реагувала на зміни у макроекономічному середовищі.

2.2 Аналіз основних показників господарської діяльності комерційного банку АБ «Укргазбанк»

Акціонерний банк «Укргазбанк» зазнав у 2009 році значного впливу світової фінансової кризи. Частка його власного капіталу у структурі активів знизилася нижче одного процента. Сума загальних фінансових ресурсів банку також знизилася. Загальна рентабельність досягнула значного від’ємного значення – 36,52 %. Тобто фінансове становище банку різко погіршувалося. Проте вчасне збільшення власного капіталу у 2010 році, через механізм збільшення суми статутного капіталу державою, призвело до відновлення фінансових показників до попереднього рівня. Загалом же протягом усього досліджуваного періоду значення нормативних показників ліквідності, капіталу залишалася в межах норми.

2.3 Аналіз кредитних ризиків комерційного банку АБ «Укргазбанк»

Протягом періоду 2008 – 2010 років значно збільшився кредитний ризик операцій, за рахунок зниження їх якості. Так зростає у 2009 році частка операцій категорії «безнадійні» та «сумнівні», при тому знижується частка стандартних операцій та операцій під контролем. Також зростає концентрація кредитного ризику у розрізі видів бізнесу – банк активно співпрацює з юридичними особами, а роль кредитування фізичних осіб постійно знижується. Тому ми вважаємо за необхідне розробити більш надійну систему оцінки платоспроможності фізичної особи, що дасть змогу нарощувати обсяг співпраці з фізичними особами. Щодо показників кредитного ризику, які банк розраховує згідно вказівки НБУ, то у 2010 році вони повністю відповідають нормативним значенням. Також відсутня значна концентрація кредитного ризику за галуззю економіки – хоча спостерігаються певні коливання, банк активно співпрацює з юридичними особами, що займаються різними видами діяльності.

2.4 Аналіз системи захисту комерційного банку АБ «Укргазбанк» від кредитних ризиків

Оцінка результатів системи захисту від кредитного ризику свідчить про ряд недоліків. Значне зростання простроченої та знеціненої заборгованості за операціями з юридичними особами та фізичними особами за договорами споживання свідчить про необхідність розробки більш ефективної системи оцінки платоспроможності та, відповідно, кредитного ризику при роботі банку за вказаними напрямками діяльності. Також проблеми виявлені у системі забезпечення – сума від реалізації заставного майна від прострочених та знецінених кредитів не покриває значної частини прострочених та знецінених кредитів. Це серйозний недолік, який потребує розробки ефективної системи можливих заходів для уникнення такого стану речей в майбутньому.

РОЗДІЛ 3. Оптимізація системи захисту комерційного банку АБ "Укргазбанк" від кредитних ризиків

3.1 Захист від ризику застави в системі менеджменту кредитного ризику комерційного банку

Ми вказали на форми ризику застави та запропонували комплекс заходів, який здатен зменшити негативний вплив останнього або ж навіть попередити його. Необхідно використовувати моніторинг, чіткий аналіз юридичних аспектів договору та експертиза застави, здійснювати постійне навчання персоналу та інші заходи.

3.2 Адаптація зарубіжного досвіду для удосконалення системи захисту комерційного банку від кредитних ризиків під час співпраці з підприємством

Важливим етапом захисту від кредитного ризику при роботі з клієнтом є оцінка платоспроможності та фінансового стану. Існує надзвичайно велика кількість методик, систем, способів оцінки надійності підприємства та імовірності повернення кредитних коштів. Для досліджуваної банківської установи ми розробили власну систему, яка складається з оцінки чотирьох показників – зваженого показника фінансового стану, індексу кредитної історії, індексу макроситуації та зваженої оцінки корпоративного управління. Врахування ваги кожного з коефіцієнтів дозволяє виробити єдиний показник кредитного ризику, який можна інтерпретувати для визначення доцільності кредитування конкретного підприємства та попереднього обґрунтування розміру процентної ставки.

3.3 Удосконалення практики оцінки кредитного ризику при здійсненні споживчого кредитування

Ще однією проблемою було зростання знеціненої заборгованості внаслідок реалізації кредитного ризику від надання споживчих кредитів фізичним особам. Для уникнення такого явища в подальшому ми запропонували скорингову модель оцінки фізичної особи, яка базується на двох етапах – визначення фінансового становища позичальника та аналіз пов’язаних показників та показників особистого характеру. Інтерпретація останніх відбувається на основі оцінок експертів та статичних даних, що сформувалися банком протягом попередніх років діяльності. Також методика також дозволяє отримати чітку відповідь стосовно доцільності фінансування фізичної особи.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 250 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.