Кредитні операції комерційних банків і напрями їх удосконаленняРік захисту: 2011

Кількість сторінок:70 (62 без додатків)

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

РОЗДІЛ 2. Аналіз кредитних операцій ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит»» протягом 2008 – 2010 років

2.1 Загальне господарсько-організаційне становище ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит»

ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит» створив ефективну систему управління та діяльності банку, яка була підкоректованою в умовах кризи для оптимізації кількості персоналу. Вище управління здійснюють, що є типово для акціонерних товариств, збори акціонерів. Участь у поточній діяльності та представленні інтересів акціонерів здійснюють спостережна рада, правління, ревізійна комісія. Також до органів керування відносяться комітет внутрішнього контролю, кредитний комітет, комітет управління активами і пасивами і т.д. Загалом до структури банку належить значна кількість філій та відділень, що допомагає ефективно розповсюджувати банківські продукти. Щодо виявлення конкретних тенденцій роботи банку, то розглянемо основні показники у наступному підрозділі.

2.2 Загальне фінансове становище банку «Фінанси і Кредит»

Фінансове положення публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит»» залишалося стабільним протягом усього періоду 2008 – 2010 років. Показники ліквідності та капіталу залишалися в межах норми. Негативним, на нашу думку, є надмірна миттєва ліквідність, що виникла через значний обсяг грошових коштів а їх еквівалентів. Цей вид активу не приносить жодного доходу банку, а тому доцільно перевести їх у більш дохідний вид активу, наприклад, кредити клієнтам чи цінні папери. Загалом же обсяг кредитної активності досліджуваного банку залишався стабільним та зріс на кінець досліджуваного періоду. Для фінансування активної діяльності у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»» був достатній обсяг ресурсів. У 2009 році спостерігається незначний вплив наслідків світової фінансової кризи – зменшився обсяг коштів клієнтів, проте вже у 2010 році ситуація нормалізувалася. Негативним є постійна від’ємна рентабельність банку протягом періоду 2009 – 2010 років. Загалом банківська установа має достатню фінансову основу для проведення ефективної кредитної політики.

2.3 Аналіз динаміки та структури кредитних операцій ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит»

Обсяг кредитного портфеля банку залишався стабільним у 2009 році, проте зріс у 2010 році. Основу кредитного портфеля формує співпраця з юридичними особами,а саме - вітчизняними підприємствами. Зростає як гривневе, так і валютне кредитування юридичних осіб, у той час як обсяг кредитів для фізичних осіб знижується – як у гривні, так і в інших валютах. Основними клієнтами є підприємства хімічної галузі, машинобудування та торгівельної сфери. Негативним, на нашу думку, є скорочення обсягів іпотечного та іншого довгострокового кредитування, що потребує участі держави у створенні умов для підвищення ефективності довгострокових кредитів. У той же час, для підвищення поточної прибутковості банку, необхідно запропонувати шляхи удосконалення короткострокового кредитування, яке збільшувало свою вагу в умовах фінансової нестабільності економіки.

2.4 Оцінка ефективності кредитної політики ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит»

Якість кредитного портфелю змінилася під впливом негативних явищ у економці. Обсяг поточних та незнецінених кредитів банку у 2009 році знизився – на 38,8 %, що є негативною тенденцією. Проте значно зросла сума знецінених кредитів, які оцінені на індивідуальній основі із затримкою платежу – на 116,3_%. Також зріс обсяг прострочених, проте не знецінених кредитів – на 56,3 %. У 2010 році ситуація виправилася і обсяг поточних та якісних кредитів збільшився на 53,4 %. Загалом управління кредитним портфелем банку є ефективним, про що свідчать такі явища, як незначна частка списаної заборгованості за кредитам, зменшення суми знецінених кредитів у 2010 році, збільшення суми забезпечених кредитів із паралельним зменшенням обсягу незабезпечених кредитних операцій.

РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення кредитної політики на ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит»

3.1 Удосконалення політики управління простроченою заборгованістю за виданими кредитами

Отже, у виявлену у другому розділі проблему зростання обсягу заборгованості за кредитами юридичних та фізичних осіб ми пропонуємо вирішувати та попереджати за допомогою створення системи ситуативного центру управління проблемною заборгованістю юридичних та фізичних осіб за кредитними операціями – сукупності автоматизованих робочих місць для фінансових менеджерів і експертів банку, адаптовані для оперативної побудови й апробації сценаріїв (імітаційних моделей), швидкого аналізу та оцінки ситуації з врегулювання проблемної заборгованості на основі використання сучасних методів оброблення й аналізу статистичних даних і знань. Відділ займатиметься забезпечення повернення прострочених кредитів банку та попередження можливих негативних наслідків на основі постійного моніторингу ситуації. Пропонується вибудувати систему взаємозв’язків відділу з іншими структурними елементами банку, а також із зовнішніми партнерами – факторними, колекторськими організаціями, страховими, аудиторськими компаніями і т.д. Управління відділом покладається на керівника, який володіє достатніми знаннями та навичками у сфері організації роботи відділу та роботи з заборгованістю. Визначені основні інструменти управління боргом.

3.2 Використання інноваційних розробок для удосконалення кредитної політики банку

роль короткострокового кредитування для досліджуваної банківської установи постійно зростає, а тому, з метою оптимізації практики їх здійснення, ми розглянули досвід «Приватбанку» у цій сфері та вказали на можливі напрямки удосконалення поточної кредитної політики. Основою успіху та найвищих показників прибутковості банку є застосування інноваційних технологій у сфері кредитування. Перш за все, це використання мікрокредитів. Ми рекомендуємо банку викорситовувати методику роботи з клієнтом, згідно якої лише один працівник відділення приймає участь у наданні такого виду кредиту клієнту – від етапу перевірки його платоспроможності до завершення співпраці. Це призводить до значної економії часу та дозволяє визначити ефективність роботи конкретного працівника. Також корисним є використання такої системи, як «вітрини» наявних кредитних продуктів банку. Важливим для комерційного банку «Фінанси та кредит» є забезпечення співпраці як приватних, так і корпоративних клієнтів за допомогою інтернет-системи.

3.3 Шляхи активізації інвестиційних кредитних операцій банків

Для того, щоб відновити довгострокове інвестиційне кредитування необхідно здійснити якісне оновлення банківського менеджменту в напрямку управління інвестиційною діяльністю банку, зокрема формування ефективного портфелю цінних паперів та кредитного портфелю, здійснити покращення, уточнення та удосконалення інвестиційної політики банків України, з метою чіткого дотримання її базових положень, доповнити та структурувати нормативно-правової бази України, якісно та кількісно покращити ресурсну базу банків для забезпечення ефективної та активної інвестиційної діяльності.

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 250 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.