Реалізація переваг статусу України як країни з ринковою економікоюРік захисту: 2010

Кількість сторінок:121

Зміст: Скачати

Переваги купівлі готової роботи?

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи становлення ринкової економіки в Україні

1.1 Суть поняття ринкова економіка, недоліки та переваги

Загалом ринкова економіка представляє собою таку економічну систему, в якій ціна на товари, послуги, засоби виробництва формуються на основі попиту та пропозиції з боку суб'єктів такої системи. Виділено позитивні та негативні явища, що характерні для ринкової економіки.

До негативних сторін відносяться:

- може виникати обмежена конкуренція та навіть формуватися монополія у тому випадку, якщо наявне недостатнє державне регулювання ринку;

- значно нижчий акцент на виробництві суспільних благ порівняно із іншими економічними системами;

- нерівномірний розподіл доходів та ресурсів між різними суб'єктами господарювання;

- недостатній розподілу ресурсів у інтелектуальну, екологічну, соціальну сфери.

- несиметричність інформації, що генерується.

До позитивних факторів відносяться такі:

- більш ефективне використання обмеженої кількості ресурсів;

- кожне економічне рішення отримує свою оцінку з боку ринку, що корегує подальші плани суб'єкта господарювання;

- відбувається ефективне усунення з ринку технологій та способів виробництва, які є застарілими або менш якісними.

1.2 Основні типи систем, що базуються на ринковій економіці

У роботі запропоновано власну класифікацію основних типів систем, що базуються на ринковій економіці, зокрема сюди відносяться:

- капіталізм вільної торгівлі - передбачає крайню ступіть свободи суб'єктів ринку. Низький рівень регулювання з боку держави створює умови для виникнення монополій та інших неефективних економічних об'єднань;

- ринковий соціалізм - суспільні підприємства є вільними від надмірного контролю з боку центрального планування, з можливістю власного прийняття рішення що виробляти менеджментом підприємства, з можливістю встановлювати ціни. Проте передбачається обов’язковою власністю суспільства хоча би у стратегічних галузях економіки.

- монополістичний капіталізм - передбачає наявність багатьох великих об'єднань у різних галузях економіки. Для останніх характерна можливість маніпуляції ціною на продукцію, що випускається, а тому така форма не є ефективною;

- соціальний ринок - ця форма ринкового господарювання направляється і регулюється державою так, що його кінцеві цілі підпорядковуються інтересам не лише власників засобів виробництва, але також інших громадян.

- ринковий анархізм - ґрунтується на індивідуалістичних анархістських течіях і передбачає, що монополія на силу, якою володіє влада повинна бути замінена конкурентним ринком приватних інституцій, що пропонують послуги з забезпечення безпеки, здійснення правосуддя та інших послуг захисту.

1.3 Історія отримання Україною статусу країни з ринковою економікою

Розглянуто історичний досвід отримання Україною статусу країни з ринковою економікою починаючи з 1991 року. Визначено вплив такого процесу на становище. Щодо європейського визнання української економіки, то воно позитивно вплинуло на експортері, адже щороку країни ЄС споживають близько 30% українського експорту, тому сприятливі зовнішньоторговельні відносини з Євросоюзом Україні дуже вигідні. Досвід країн, що розвиваються, показував, що наслідком визнання економіки країни ринковою дійсно може бути різке зростання макропоказників.

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Практична оцінка ефекту від отримання Україною статусу країни з ринковою економікою

2.1 Оцінка загального економічного розвитку держави 2005 – 2009 років

На основі проведеного дослідження було виявлено, що за поточного рівня розвитку технологій виробництва в Україні, вітчизняні суб'єкти господарювання не можуть конкурувати із зарубіжними підприємствами у високотехнологічних галузях. Більшість вітчизняної продукції - це товари та послуги із низькою доданою вартістю. Повільність якісних зрушень у динаміці розвитку промисловості України обмежує структурні та функціональні зміни в національній економіці. Інноваційна активність вітчизняних підприємств є низькою, зокрема через відсутністю додатного розміру фінансових ресурсів. Тому Україна не може у повній мірі використати переваги країни з ринковою економікою.

2.2 Негативні сторони ринкового типу економіки, що проявились у період кризи другої половини 2008 – 2009 років

На прикладі періоду кризи другої половини 2008 – 2009 років виявлено, що ринкова економіка має недоліків. Зокрема через вільний рух капіталу в кризових умовах відбувається значний його відтік. Банки як економічні суб'єкти, що націлені на отримання прибутку, знижували обсяг кредитування економіки, адже виникали сумніви щодо повернення коштів окремими підприємствами та цілими галузями. Вільне формування ціни на валютні ресурси на основі попиту та пропозиції призвели до значного їх подорожчання, що негативно вплинуло на платоспроможність та рівень добробуту громадян. Тобто загалом для ринкової економіки характерний ряд недоліків.

2.3 Оцінка конкурентоспроможності української економіки в умовах ринку протягом 2005 – 2009 років

Оцінка конкурентоспроможності української економіки в умовах ринку відбувалася на основі відомих світових методик. Примітно, що Україна, попри економічне зростання з 2000 р., втратила в наступні два роки свої конкурентні переваги й спустилася на ієрархічній драбині глобальної конкурентоспроможності. Так в міжнародному рейтингу "Global Competitiveness" за індексом глобальної конкурентоспроможності вона знаходилася на 72-му місці серед 134 країн. Факторами, що стимулюють розвиток є доволі якісна вища освіта та професійна підготовка, значний розмір ринку, висока ефективність ринку товарів та ринку праці. Знижує конкурентоспроможність низький рівень інновацій, недостатньо розвинена інфраструктура, недостатнє оснащення новими технологіями підприємств.

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Основні проблеми при реалізації Україною переваг статусу країни з ринковою економікою та шляхи їх вирішення

3.1 Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки

Запропоновані основні шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Загалом заходи направлені на досягнення таких результатів, як досягнення вищої енергетичної ефективності, зниження ресурсної залежності, підвищення частки наукоємних галузях у валовому внутрішньому продукті, збільшення ролі галузей економіки із високою доданою вартістю.

3.2 Шляхи вирішення проблем у фінансовому секторі як базисному елементі ринкової економіки

Щодо фінансової сфери, то необхідно забезпечити достатній захист ліквідності фондового ринку, реформувати контроль за ринком капіталів на основі саморегулювання, працювати у напрямку впровадження зарубіжних стандартів пруденційного нагляду за банківською сферою тощо.

3.3 Соціально-орієнтована ринкова економіка, як стратегічна мета розвитку держави

Щодо розбудови соціально-орієнтованої економіки в Україні, то способи її досягнення співпадають із тими кроками, які запропоновані вище. Стратегічна мета у цьому випадку - це поєднання економічної свободи та ініціативи із соціальним прогресом, на основі формування ринкового середовища.

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.