Управління активами підприємства Рік захисту: 2014

Кількість сторінок: 61 сторінка

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Розділ 2.Аналіз ефективності управління активами підприємства ТОВ "СП Капри"

2.1. Економічна характеристика ТОВ «СП Капри»

Коротко охарактеризована організаційна структура та особливості роботи підприємства. Детально проаналізована економічна ситуація на підприємстві. Позитивною тенденцією є значне збільшення обсягів реалізації продукції. Це пов’язано із значною кількістю видів продукції, тобто значною диверсифікацією ризику зниження попиту на продукцію підприємства. Обсяг чистого прибутку постійно зростав, що є позитивною тенденцією. Проаналізована структура отримання доходу сільськогосподарського підприємства. Загалом підприємство проводить ефективну діяльність протягом 2011 - 2013 років.

2.2. Аналіз управління оборотними та необоротними активами в ТОВ «СП Капри»

Загалом обсяг активів підприємства постійно зростав, адже підприємство мало змогу реінвестувати отриманий прибуток у свою діяльність. Обсяг активів підприємства зростав як за рахунок необоротних активів, так і за рахунок оборотних. Це позитивна тенденція, що свідчить про постійне нарощення вартості ТОВ «СП Капри». Значний обсяг ресурсів спрямовується на основні засоби – їх залишкова вартість зросла на 9,37 % у 2012 році та ще на 31,09 % у 2013 році. Ця стаття активів є важливою, адже безпосередньо приймає участь у отриманні чистого доходу від реалізації – приміщення та машини використовуються для здійснення процесу виготовлення сільськогосподарської продукції. Також значно зростає обсяг готової продукції – пропорційно до зростання обсягу реалізації. Обсяг дебіторської заборгованості зменшився, що, на нашу думку, є позитивним, адже більший обсяг коштів залишається на підприємстві. Загалом усі ці тенденції свідчать про активний розвиток досліджуваного підприємства. Розглянуті відносні показники фінансового стану підприємства. Динаміка показників ефективності управління активами товариства також свідчать про посилення виробничого потенціалу підприємства. У той же час ділова активність активів загалом та основних засобів зокрема дещо скоротилася.

2.3. Оцінка фінансування оборотних та необоротних активів на ТОВ «СП Капри»

Проведена оцінка фінансування оборотних та необоротних активів підприємства. Визначено, що сума власного капіталу для фінансування оборотних та необоротних активів постійно зростає. У розрізі термінів погашення більшість позикового капіталу підприємства становить той, що залучений на короткостроковій основі. Проте загалом обсяг постійного капіталу зростав – на 35,3 % у 2012 році та на 24,9 % у 2013 році. Все це вказує на постійне підвищення фінансової стабільності підприємства та здійснення фінансування з мінімально можливих рівнем фінансових витрат. Щодо співвідношення активів та пасивів, то можемо підтвердити висновок про значну фінансову стійкість підприємства – більшість активів підприємства формують постійні та стійкість пасиви, тобто підприємство є абсолютно стійким. Також проведено оцінку вартості залучення коштів для фінансування активів та визначений рівень фінансових ризиків.

 

Розділ 3. Шляхи підвищення рівня ефективності управління активами ТОВ "СП Капри"

3.1. Шляхи оптимізації використання активів ТОВ «СП Капри»

Для подальшого покращення управління активами підприємства запропоновано ряд заходів. По-перше, запропоновано методику визначення оптимального розміру запасів та розраховано, що для досліджуваного підприємства необхідно формувати 2105,41 тис.грн. Також запропоновані шляхи підвищення ефективності використання запасів палива у виробничій діяльності, що також призведе до скорочення обсягу фінансових ресурсів, який необхідно виділити для фінансування активів. Також запропоновані організаційні зміни підвищення ефективності роботи підприємства в умовах обмеженого обсягу фінансових ресурсів. Окрім цього детально розписано шлях підвищення продуктивності підприємства за рахунок зростання суми такого активів, як гудвіл.

3.2. Рекомендації до підвищення ефективності управління активами на підприємстві

Для підвищення ефективності управління активами на підприємстві запропоновано змінити політику фінансування активів на основі показника фінансового левереджу. Розрахований фінансовий результат підприємства за умови реалізації різних стратегій фінансування активів. Як результат, визначена оптимальна структура балансу підприємства та вказаний економічний ефект від застосування обраної політики управління активами.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна:300 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.