Управління активами та зобов'язаннями підприємстваРік захисту: 2012

Кількість сторінок:108

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

1. Теоретичні засади управління фінансами підприємства

1.1 Активи та зобов'язання підприємства, їх структура

Активи та зобов’язання є важливим для економічної діяльності підприємства – активи безпосередньо приймають участь у процесі функціонування та забезпечують отримання кінцевого результату, а зобов’язання, за умов відсутності достатнього обсягу власних коштів – дозволяють підприємству сформувати фінансову основу для створення активів. Загалом існують різні класифікаційні ознаки, як активів, так і зобов’язань, що повністю відображає багатогранність цих понять. Визначивши сутність та типи, можемо безпосередньо перейти до вивчення процесу управління активами та зобов’язаннями на підприємстві.

1.2 Управління формуванням активів підприємства

Отже, процес формування активів є складним та потребує визначення цільових завдань діяльності підприємства, обліку всіх складових елементів активів, аналізу активів, визначення необхідного обсягу активів відповідно до виробничої програми і темпів економічного розвитку підприємства, вибору типу фінансування активів підприємства, оптимізації співвідношення постійної і змінної частин активів, забезпечення необхідної ліквідності активів і т.д. Загалом цей процес безперервний та потребує постійного контролю з боку вищого керівництва підприємства. Щодо типів політики управління активами, то в залежності від цілей отримання кінцевого результату, рівня ризику та інтенсивності використання виділяють помірну, агресивну та консервативні типи політики. Одним з ключових етапів формування та управління активами є процес аналізу, що здійснюється в основному з використання відносних показників.

1.3 Управління зобов'язаннями підприємства

У сфері управління зобов’язаннями виділяють такі етапи, як аналіз попереднього досвіду використання зобов’язань, визначення цілей залучення позикових ресурсів на наступний період, визначення граничного обсягу позикового капіталу, оцінка його вартості з різних джерел, визначення оптимальної структури, форми залучення, умов, інших аспектів, ефективне використання та вчасне погашення зобов’язань. Визначивши основні аспекти управління активами та зобов’язаннями – можемо перейти до практичної оцінки цього процесу на підприємстві «Кока-Кола Беверджіс Україна».

2. Оцінка управління активами та зобов'язаннями Кока-Кола Беверджіс Украна

2.1 Аналіз обсягів та структура активів і зобов'язань підприємства

У сфері управління активами та зобов’язаннями спостерігаються позитивні тенденції. Проблемними ланками є, по-перше, надмірні запаси готової продукції, що зростали значно вище обсягу реалізації продукції, а по-друге – зміна структури короткострокових зобов’язань підприємства – знижується роль більш дешевих джерел фінансування, а зростає – більш дорогих. Тому за цими напрямками необхідно вжити відповідних заходів. Проаналізуємо окремі аспекти управління активами та зобов’язаннями більш детально. Перш за все розглянемо сферу управління активами.

2.2 Оцінка управління формуванням та використанням активів підприємства

У сфері управління активами спостерігаються суперечливі тенденції. З однієї сторони політика формування активів є вкрай ефективною – скорочується норма виробничих запасів, обсяг дебіторської заборгованості зростає пропорційно обсягу реалізації. Єдиним проблемним елементом, обіговість якого скорочувалася – є готова продукція, обсяг запасів за якою значно зросли. Щодо використання активів підприємством, то в цій сфері спостерігаються проблеми, адже кінцевий результат цього процесу протягом 2008 – 2009 років був від’ємним і лише у 2010 році рентабельність активів досягла додатного значення. Аналіз факторів дозволив виявити, що загалом основні статі витрат зростають, а тому необхідно розробити заходи щодо оптимізації процесу використання активів на підприємстві. Визначивши основні тенденції у цій сфері можемо перейти до вивчення особливостей управління зобов’язаннями.

2.3 Аналіз управління зобов'язаннями Кока-Кола Беверджіс Україна

Щодо управління зобов’язаннями, то загалом спостерігається позитивна тенденція до зниження фінансової напруги, скорочення вартості позикових джерел фінансування. У цій сфері необхідно продовжувати працювати у тому ж напрямку. У сфері управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, як елементі політики управління активами та зобов’язаннями ми виявили певні проблеми, адже дебітори відволікають більше фінансових ресурсів, ніж підприємство отримує від своїх кредиторів. Запропоновані нами заходи повинні також виправити цю ситуацію.

3. Удосконалення управління активами та зобов'язаннями підприємства Кока-Кола Беверджіс Україна

3.1 Оптимізація обсягів та структури активів і зобов'язань підприємства

Проблемним елементом політики управління кредиторсько-дебіторською заборгованістю, що виявлений у попередньому розділі, є дисбаланс у обсязі дебіторської та кредиторської заборгованості – дебітори відволікають більше коштів, ніж підприємство отримує від кредиторів. Тому у цій сфері ми запропонували розробити збалансовану кредитну політику. Норму використання кредиторської заборгованості ми запропонували залишити на попередньому рівні, а тому її обсяг у 2011 році становитиме 170 260 тис.грн. у будь-який момент часу. Відповідно обсяг дебіторської заборгованості повинен також не перевищувати вказану суму. Для того, щоб обсяг дебіторської заборгованості був контрольованим – ми обґрунтували основні аспекти процесу комерційного кредитування. Націнка на товар за кожен день використання комерційного кредиту повинна становити 0,097 %, а штраф за прострочення – вдвічі вищий.

3.2 Пропозиції щодо удосконалення формування і використання активів підприємства

Основна проблема у сфері управління активами полягає в тому, що відбувається неефективне формування та використання запасів готової продукції. Тому у цій сфері ми запропонували оптимізувати практику та зменшити період обороту до 6 днів – цей показник є реальний, враховуючи, що в докризовий період оборот становив два дні, а попит на продукції підприємства почав зростати. У той же час важливо врахувати сезонний фактор, а тому ми розробили список оптимального залишку готової продукції для кожного окремого місяця з врахуванням обсягів реалізації за цей період.

3.3 Рекомендації щодо покращення управління зобов'язаннями підприємства Кока-Кола Беверджіс Україна

Щодо управління зобов’язаннями, то доцільно скорочувати використання банківських кредитів, як найбільш дорогого джерела фінансування активів підприємства. Ми запропонували дотримуватися агресивної моделі фінансування, а тому на 7,14 % потрібно збільшити обсяг поточних зобов’язань. Загалом результат запропонованих заходів у сфері управління зобов’язаннями направлений на скорочення обсягу фінансових витрат, а у сфері управління активами – на вивільнення коштів для фінансування основних засобів – їх обсяг зросте на 2,02 %.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.