Державний фінансовий аудит у бюджетному процесі Рік захисту: 2013

Кількість сторінок:105

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи державного фінансового аудиту як форми контролю у бюджетному процесі

1.1 Сутність державного аудиту, його місце в системі контролю бюджетного процесу

Розглянуто думки різних науковців та визначено, що державний фінансовий аудит являє собою вид державного фінансового контролю і означає перевірку законності та правильності використання державних та комунальних коштів та майна. У процесі реалізації державного аудиту застосовуються такі методи як спостереження, перевірка, обстеження, оцінка та аналіз, інспектування, моніторинг. Деталізована сутність кожного із методів. Охарактеризовані види державного аудиту. За формою аудит поділяють на внутрішній та зовнішній, відповідно той, що здійснюється внутрішньою службою аудиту органу державної служби чи той, що здійснюється Рахунковою палатою і Державною фінансовою інспекцією.

1.2 Інформаційне забезпечення державного фінансового аудиту

Нормативно-правова основа складається як з міжнародних стандартів проведення державного аудиту, так і з вітчизняних актів, до яких належать Бюджетний та Господарський кодекси, Закони України, зокрема «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», накази, укази та положення Президента, Кабінету Міністрів України, Державної фінансової інспекції України тощо. Важливу роль у процесі проведення аудиторської перевірки відіграє робоча документація. Робоча документація поділяється за часом ведення та використання, за способами і джерелами отримання, за призначенням та за іншими ознаками. Охарактеризовані основні особливості складання аудиторського звіту, який містить вступну, аналітичну та підсумкову частини. Також коротко охарактеризовані основні аспекти формування інформаційного забезпечення підрозділу внутрішнього аудиту.

1.3 Критична оцінка наукових досліджень державного фінансового аудиту

Проведено аналіз наукової полеміки щодо основних проблем державного фінансового аудиту та виявлено, що основними є відсутність єдиної інформаційної системи державного фінансового аудиту та аналітичних інструментів для напівавтоматичної роботи у ній, відсутність санкцій до керівника державного органу, що перешкоджає та не виконує рекомендації аудитора, відсутність єдиної методології в частині організації контрольних заходів, оцінки доцільності й ефективності використання державної власності.

Розділ 2. Аналіз діючої методики державного фінансового аудиту на прикладі Київської області

2.1 Методика та інструментарій аналізу державного фінансового аудиту та обґрунтування їх використання

Детально описується методика та інструментарій аналізу державного фінансового аудиту. Загалом цей процес складається з двох етапів - попереднього та наступного. Попередній етап передбачає збір інформації, визначення ризиків у формуванні та виконанні бюджету, складання програми аудиту. Наступний етап означає власне виконання аудиторських процедур та складення формування аудиторського висновку щодо стану законності та ефективності використання коштів державного бюджету та місцевої громади. До основних методів аналізу, що використовуються при здійсненні державного фінансового аудиту, відносяться метод порівнянь, використання абсолютних і відносних показників, групування, приведення показників до порівняльного вигляду, елімінування тощо. Детально охарактеризований кожен із методів.

2.2 Аналіз процесу державного фінансового аудиту на прикладі Київської області

Щодо практичного аналізу процесу державного фінансового аудиту, то цей процес відбувався на основі відділу аудиту у структурі Державної фінансової інспекції в Київській області. Згідно даних, стійкість бюджету Київської області була вкрай мала. Виявлено, що кількість проведених аудиторських перевірок відділу постійно скорочувалася, а структура перевірок постійно змінювалася. Наведена детальна структура виявлених відділом втрат матеріальних ресурсів / коштів недоотриманих бюджетом. Також продемонстровано процес аудиту бюджетних програм на прикладі програми "Цукровий діабет". Загалом виконання програми відбувалося згідно планових показників. Коротко проаналізовані також інші напрямки аудиту.

2.3 Оцінка ефективності методики державного фінансового аудиту

Виявлено, що за результатами такого процесу формуються рекомендації, які направляються відповідним управлінцям і покликані підвищувати ефективність бюджетного процесу Київської області. Так сформульовано висновки щодо можливостей підвищення обсягу власних доходів міста Ірпеня, покращення показників ефективності та продукту програми «Цукровий діабет». Загалом кількість таких рекомендацій становила 45 за 2012 рік, що позитивно впливає на роботу обласних органів влади.

Розділ 3. Напрямки удосконалення державного фінансового аудиту у рамках бюджетного процесу

3.1 Світовий досвід та можливості його використання в Україні

Перший захід полягає у тому, щоб надати процесу державного фінансового аудиту більше характерних ознак аудиту приватного. На початкових етапах доцільно залучити приватних аудиторів у штат працівників. По-друге запропонована ефективна система фінансового стимулювання, що значно підвищить зацікавленість державних фінансових аудиторів у результатах своєї роботи. По-третє, запропоновано за прикладом США внести до функцій державних фінансових аудиторів перевірку системи внутрішнього аудиту. Детально описана сутність кожної із пропозицій.

3.2 Удосконалення державного фінансового аудиту

На основі виявлених проблем у другому розділі було запропоновано працювати в напрямку забезпечення відкритості роботи державних фінансових аудиторів. На основі проведеного рейтингування ефективності аудитів у розрізі напрямків дослідження було запропоновано оптимальну структуру аудитів на наступний рік – найбільша кількість припадатиме на перевірку ефективності виконання міських бюджетів. Як результат ефективність роботи відділу аудиту зросте на 112 %. Також запропоновані інші заходи та наведене економічне доведення їх потенційної ефективності.

3.3 Місце комп’ютерних технологій у проведенні державного фінансового аудиту

Для автоматизації процесу запропоновано використовувати програму Audіt XP «Комплекс Аудит». Працівники відділу можуть використовувати вбудовану стандартну методику аудиту або створити свою власну. Можна створювати власні аудиторські процедури і змінювати зміст існуючих аудиторських процедур і робочих документів для всіх стадій перевірки. Детально охарактеризовані усі блоки програми та вказані причини їх потенційної ефективності. Наведені прінт-скріни основних робочих екранів програми.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 500 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.