Ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ освіти та вдосконалення її проведення Рік захисту: 2014

Кількість сторінок: 123

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ освіти

1.1 Сутність,завдання і класифікація ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, їх місце у системі державного фінансового контролю

Аналіз думок науковців дозволив сформулювати власне визначення поняття фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - це сукупність різних напрямків роботи із управління економічними ресурсами та їх спрямуванням на виконання інвестиційної, поточної та фінансової діяльності з метою досягнення чітко визначених соціально-економічних завдань. Тому ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ освіти означає процес контролю різних напрямків роботи із управління економічними ресурсами. Виявлено відмінність між аудитом та ревізією, зокрема якщо аудит направлений на забезпечення інтересів самої установи освіти, то ревізія - на захист інтересів держави. Завданнями ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ є профілактика порушень законодавства, контроль за виконанням рішень, перевірка законності операцій, виявлення причин порушень та інші. Щодо класифікацій ревізій, то їх є значна кількість. Наприклад, за ознакою запланованості їх поділяють на планові та позапланові. Залежно від масштабів охоплення перевіркою операцій ревізії поділяють на суцільні, вибіркові і комбіновані. Окрім цього деталізовано основні фактори, що впливають на процес ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

1.2 Інформаційне забезпечення та організація ревізії фінансово господарської діяльності бюджетних установ освіти

існує значний перелік нормативно-правових актів, що формують нормативне поле для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ освіти. Сюди відносяться як законодавчі акти, так і нормативні акти Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України тощо. Внутрішні документи Державної фінансової інспекції в Київській області та відділу інспектування у сфері освіти і науки в Київській області також необхідно враховувати в рамках комплексної теми управління бюджетним процесом у Київській області. Що ж до процесу організації проведення ревізії, то остаточний напрямок діяльності відділу інспектування у сфері освіти і науки Державної фінансової інспекції в Київській області затверджується за участю центральних органів державної влади. У процесі аналізу ефективності ревізії доцільно вивчити форму 1кр «Звіт про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів». Детально проаналізовані усі документи, що становлять інформаційне забезпечення процесу.

1.3 Критична оцінка наукових публікацій з проблематики ревізій фінансово-господарської діяльності бюджетних установ освіти

Щодо основних проблем у сфері ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ у сфері освіти, то науковці звертають увагу на такі проблеми як низька автоматизація операцій перевірки, порушення при проведенні операцій надання або отримання в оренду певних засобів, незначні санкції до бюджетної установи при нецільовому витрачанні коштів, неправомірна діяльність установ по відношенню до захищених статей видатків, їх порушення, відсутність координації дій різних груп ревізорів та різних учасників процесу контролю, ревізорів та оперативних працівників, відсутність можливості у суб’єктів господарювання оскаржити акт ревізії та інші.

Розділ 2. Аналітична оцінка контрольно-ревізійного процесу в бюджетних установах освіти (на матеріалах ДФІ у Київській області)

2.1 Методика та інструментарій аналізу контрольно-ревізійного процесу в бюджетних установах освіти

Детально охарактеризована методика та інструментарій аналізу контрольно-ревізійного процесу в бюджетних установах освіти. Виділяють такі методи аналізу, як горизонтальний (часовий) аналіз, трендовий аналіз, факторний аналіз, аналіз відносних показників (коефіцієнтів), вертикальний (структурний) аналіз, порівняльний аналіз, маржинальний аналіз. Детально охарактеризована сутність кожного із цих видів аналізу. Результатом проведення ревізії є соціальний, організаційний та економічний ефекти, які слід дослідити для визначення ефективності процесу. Автором створена власна система відносних показників, які слід застосовувати для аналізу ефективності процесу ревізії. Зокрема наводиться назва показника, формула розрахунку, нормативне значення та пояснення.

2.2 Аналіз проведених ревізій фінансово-господарської діяльності бюджетних установ вищої освіти

Аналіз проведених ревізій фінансово-господарської діяльності бюджетних установ вищої освіти розділено на два етапи – власне вивчення конкретного акту ревізії для того, щоб детально розглянути сам процес ревізії, а також вивчення загальних результатів роботи відділу інспектування у сфері освіти і науки Державної фінансової служби України у Київській області, що дозволить сформулювати висновки про ефективність процесу. Виявлено, що знижується кількість контрольних заходів у цій сфері. Відповідно до зменшення кількості ревізій – скорочується кількість виявлених порушень, матеріалів, переданих до правоохоронних органів, складених адміністративних протоколів. Незважаючи на скорочення кількості самих ревізій, обсяг коштів, що охоплений такими перевірками залишався на попередньому рівні.

2.3 Оцінка ефективності ревізій фінансово-господарської діяльності бюджетних установ шкільної і позашкільної освіти

Загалом результативність ревізії закладів вищої освіти та закладів шкільної та позашкільної освіти свідчить про постійне зниження ролі ревізії фінансово-господарської діяльності установ освітньої сфери у роботі Державної фінансової інспекції Київської області. Окрім цього постійне коливання обсягу повернених у бюджет коштів та прийнятих за результатами ревізій управлінських рішень свідчать про необхідність подальшого удосконалення процесу контролю. що дозволить забезпечити стабільні результати економічної ефективності ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетної установи. Відсутня стабільна тенденція щодо ефективності протягом досліджуваного періоду.

Розділ 3. Вдосконалення контрольно-ревізійної роботи в бюджетних установах освіти

3.1 Проблеми та напрями поліпшення контрольно-ревізійної роботи в бюджетних установах освіти

Обґрунтовано сукупність заходів, які повинні підвищити ефективність проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ відділом інспектування у сфері освіти і науки Державної фінансової інспекції в Київській області. Також визначені заходи, що дозволять покращити фінансово-господарську діяльність досліджуваних установ. Для підвищення ефективності роботи навчальних закладів запропоновано щорічно переглядати умови контрактів оренди, а Міністерство фінансів України повинне щорічно встановлювати мінімально допустимі орендні ставки для різних груп державного майна. Запропоновано створювати власний внутршіньоорганізаційний навчальний заклад для ревізорів – це дозволить підвищити ефективність їх роботи за рахунок тісної співпраці між вузьконаправленими спеціалістами. Обґрунтована оптимальна структура ревізій на наступний рік, що дозволить підвищити їх ефективність на 6,11 %.

3.2 Розробка управлінських рішень з попередження,виявлення і усунення порушень результатів ревізій фінансово-господарської діяльності бюджетних установ освіти

Запропоновано більше уваги приділяти способах автоматизації роботи інспекторів у сфері ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, що діють у сфері освіти. Обґрунтовано шляхи впровадження систему контролінгу у роботу освітньої установи – це дозволить попередити порушення та значно покращить процес прийняття управлінських рішень. Загалом контролінг – це саме система інформаційно-аналітичного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. Тобто, з однієї сторони, реалізація заходу дозволить підвищити ефективність ревізії, а з іншої – попередити можливі порушення, підвищити якість управлінських рішень. Детально охарактеризовані основні аспекти впровадження системи контролінгу у роботу державних органів влади.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 500 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.