Управління товарооборотом на роздрібному торговельному підприємстві  Рік захисту: 2014

Кількість сторінок:120

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретично-методологічні аспекти управління товарооборотом роздрібного торговельного підприємства

1.1 Поняття, сутність та склад товарообороту роздрібного торговельного підприємства

Проведено економічний аналіз сутності товарообороту. Систематизовано підходи різних вчених і на їх основі запропоновано вважати товарооборотом усю сукупність виручки від реалізації товарів торгового підприємства сфери роздрібної торгівлі. У свою чергу товарні операції - це сукупність дій, що призводить до переходу права власності на певний вид товару, підтверджується документально та може формувати кредиторську або дебіторську заборгованість. Склад товарообороту залежить від конкретного підприємства. У випадку, якщо підприємство здійснює торгівлю продуктами харчування, то до складу товарообороту будуть відноситися, відповідно, фрукти, овочі, випічка та інші групи. Враховуючи значну кількість видів продукції можна стверджувати, що загалом склад товарообороту буде відмінним у різних торгових підприємствах.

1.2 Фактори, що визначають обсяги і структуру товарообороту роздрібного торговельного підприємства

Здійснене визначення характеру дії факторів товарообороту. Це дозволяє підрозділам торговельних підприємств та служб проводити більш ефективне управління товарооборотом. Виділено значну кількість класифікацій чинників, що визначають рівень та структуру товарообороту. Наприклад, керовані та некеровані, основні та другорядні, прості та складні, постійна та тимчасові, внутрішні та зовнішні. До зовнішніх відносяться, загальноекономічні, правові, ринкові тощо. До внутрішніх відносяться ціни та кількість запасів, метод визначення вартості запасів при вибутті, вид маркетингової політики та спеціалізація магазину, цінова політика тощо.

1.3 Методологічні підходи до управління товарооборотом роздрібного торговельного підприємства

Охарактеризовано особливості управління товарооборотом роздрібного торговельного підприємства. Основними первинними документами, що застосовуються у цьому процесі, є фіскальний чек, товарно-транспортна накладна, прибутковий ордер, рахунок-фактура, інвойс, довіреність картки складського обліку матеріалів, акт про приймання матеріалів, комерційний акт, виписки з банків, товарно-грошові звіти, квитанції поштових відділень і т.д. Уся зібрана первинна інформація систематизується у звітах та журналах-ордерах № 3, № 5, № 6. Охарактеризовано особливості такого етапу як бюджетування у торговельному підприємстві. Також у роботі розкрито особливості аналізу товарообороту, який дозволяє сформулювати оптимальні заходи подальшого розвитку підприємства.

Розділ 2. Дослідження діючої практики управління товарооборотом ТОВ "Вектор"

2.1 Аналіз динаміки обсягу, складу та структури товарообороту ТОВ «Вектор»

Спостерігаються позитивні тенденції у сфері формування товарообороту, зокрема постійно зростає обсяг реалізації товарів підприємством. Загалом сукупність економічних показників свідчать, що у ТОВ «Вектор» наявна хороша фінансова основа для проведення виваженої політики у сфері роздрібної торгівлі. Ефективність управління товарними запасами також підвищується, зокрема знижується термін одного обороту цього елементу активу. Ширина та глибина товарообороту підвищується, що вказує на причину приросту показника – товарообіг зростає за рахунок диверсифікації структури.

2.2 Оцінка ритмічності, сезонності реалізації товарів та факторів, що обумовлюють зміни обсягу товарообороту ТОВ «Вектор»

Амплітуда коливань у 29 пунктів (100*(1,15-0,86)) свідчить про істотну нерівномірність товарообороту підприємства за місяцями року. Сезонність може завдавати великих збитків підприємству, оскільки в окремі періоди не використовується частина виробничого потенціалу, особливо основних засобів і персоналу. Дані також свідчать про неритмічний розвиток товарообороту підприємства по кварталах в 2013 році: найбільш напруженим був четвертий квартал, а найменш напруженим - перший. Щодо факторів, то проаналізовано як внутрішні, так і зовнішні фактори товарообороту. Загалом вони чинять нейтральний вплив на становище підприємства.

2.3 Дослідження ефективності управління товарооборотом ТОВ «Вектор»

За останні три роки темпи росту товарообороту підвищуються: в 2011 році ріст товарообороту склав 122,7%, а в 2012 році - 143,9%. Кількість реалізованих товарів збільшилася в 2011 році на 10,6%, в 2012 році - на 31,4%. Темпи росту фізичного обсягу товарообороту (кількості товарів) невисокі, але тенденція позитивна. Проте загалом рентабельність поточної політики управління товарооборотом є вкрай низькою і діяльність підприємства знаходиться практично на беззбитковому рівні. Така проблема потребує вирішення для відновлення ефективної роботи підприємством.

Розділ 3. Напрями підвищення ефективності управління товарооборотом ТОВ "Вектор"

3.1 Шляхи підвищення ефективності управління товарооборотом ТОВ «Вектор»

Запропоновано сукупність маркетингових заходів, що дозволять значно підвищити клієнтопотік, прихильність теперішніх покупців, асортимент продукції тощо. Рекомендуємо здійснити будівництво паркінгу на 75 місць, встановлення мініпекарні у приміщенні маркету, акваріуму та камери з льодом, започаткувати програму лояльності для постійних клієнтів та розповсюдити торгові купони із знижками. Сукупність початкових витрат на реалізацію заходів становить 264 тис.грн., проте ефект буде значним і обсяг реалізації зросте удвічі.

3.2 Підвищення ефективності управління товарними запасами для максимізації товарообороту

Запропоновано спосіб, який дозволить підвищити ефективність товарообороту, збільшити його обсяг згідно даних у документах підприємства. Для цього пропонуємо змінити політику визначення вартості товарів, що вибувають з методу ФІФО на метод середньозваженої собівартості. Як результат – вартість реалізації продукції буде максимально можливою вже у поточному році, а зобов’язання із сплати податку на прибуток у поточному році будуть найменшими. Так за одного і того ж сценарію розвитку подій підприємство сплатило лише 7988 тис.грн. доходного прибутку, в той час як за використання методу ФІФО – 8294 тис.грн. Тобто економічний ефект пропозиції становить 306 тис.грн.

3.3 Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності управління товарооборотом підприємства

Для вдосконалення практики функціонування підприємства рекомендовано замінити поточну версію 1С на конфігурацію 1С 8.0 «Роздрібна торгівля» - це дозволить автоматизувати ряд рутинних робіт, що пов’язані із товарними операціями – роз друк цінників, роботи з еквайринговими системами і т.д. Також рекомендовано формувати управлінський документ “Відомість обліку руху товарів на віртуальному складі” і на його прикладі попередньо прораховувати можливі дії по відношенню до підприємства. Це дозволить уникнути неефективних рішень.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 500 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.