Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 30

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Отже, інвестиції - вкладенням капіталу в усіх його формах в різні об’єкти (інструменти) його господарської діяльності з метою отримання прибутку, а також досягнення іншого економічного або неекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових принципах і пов’язане з чинниками часу, ризику і ліквідності. Виділяють інвестиції за такими класифікаційними ознаками як рівнем дохідності, ризикованості, ліквідності, за формою власності, за ознакою галузі тощо. Основними принципами управління інвестиційною діяльністю є системність, пріоритетність, комплектність, забезпеченість, узгодженість, цілеспрямованість, ефективне використання ресурсів,своєчасність, економічна безпека, комплексність, високий динамізм, багатоваріантність, орієнтованість на стратегічні цілі. Мета управління інвестиційною діяльністю підприємства полягає у досягненні економічних, соціальних та екологічних, тактичних та стратегічних цілей підприємства у коротко- та середньостроковій перспективі з метою покращення власного фінансового результату функціонування. Основними функціями управління інвестиційною діяльністю є планування, облік, аналіз, реалізація, контроль. Не існує єдиної думки щодо співвідношення категорій бізнес-план та інвестиційний план. Проте якщо розглядати інвестиційний план як частину бізнес-плану, то в ньому слід помістити перелік об'єктів інвестування, на які слід виділити фінансування, перелік інтелектуальних та трудових ресурсів, які будуть задіяні на етапі впровадження інвестицій, загальну вартість початкових інвестицій з розбивкою необхідних грошових коштів на місяці та більш короткі періоди часу, структуру фінансування інвестиційної активності та приблизний очікуваний розрахунок ефективності інвестицій. Щодо зарубіжного та вітчизняного досвіду впровадження інновацій, то якщо порівнювати окремі підприємства, то загалом управління інноваційною діяльністю відбувається однаково. Відмінність формує інноваційне оточення, макрорівень, що характерні для зарубіжних країн. Для успішної реалізації інноваційної політики підприємств використовуються такі елементи інноваційної інфраструктури як технопарки, бізнес-інкубатори, венчурні фонди, кредитні організації, що спеціалізуються на фінансуванні інновацій тощо. Для забезпечення можливості використання зарубіжного досвіду, державі слід формувати належну інноваційну інфраструктуру. 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 200 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.