Структура капіталу за різними ознаками

Існують різні підходи до класифікації капіталу. Так за ознакою тривалості участі капіталу у діяльності підприємства виділяють постійний капітал, сталі зобов’язання та мобільні зобов’язання. Постійний капітал функціонує безперервно та може бути вилучений за рішенням акціонерів, суду, у випадку погіршення фінансової ситуації на підприємстві та отримання значного збитку. Його зростання є позитивною динамікою, що свідчить про зростання економічного потенціалу підприємства.

Підвищення суми довгострокових зобов’язань є також позитивною тенденцією, адже забезпечує короткострокову фінансову стабільність, здатність вчасно відповідати за зобов’язаннями у поточному році.

Щодо короткострокових зобов’язань, то цей елемент капіталу є наймеш стабільним.

Методика розрахунку капіталу:

Сума постійного капіталу = рядок 380 пасиву балансу + рядок 430 пасиву балансу + рядок 630 пасиву балансу

Сума довгострокових зобов’язань = рядок 480 пасиву балансу

Сума короткострокових зобов’язань = рядок 620 пасиву балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Сума постійного капіталу = рядок 1495 пасиву балансу

Сума довгострокових зобов’язань = рядок 1595 пасиву балансу

Сума короткострокових зобов’язань = рядок 1695 пасиву балансу

Після визначення сум різних елементів капіталу використовується горизонтальний аналіз, тобто порівнюються значення показників на різні дати. Також доцільно провести вертикальний аналіз, тобто визначити яка частка постійного капіталу, довгострокових зобов’язань і т.д.