Відносні показники фінансової стійкості

Існують два основі підходи до визначення фінансової стійкості. Згідно з першим, фінансову стійкість компанії можна зрозуміти на основі визначення співвідношення позикового та власного капіталу. Згідно з другим підходом, підприємство є фінансово стійким, якщо у нього достатньо власних оборотних активів.

Також говорячи про довгострокову перспективу розвитку компанії, слід пам’ятати, що фінансова стійкість залежить і від співвідношення доходів та витрат. Навіть якщо в компанії є певні проблеми із поточною платоспроможністю, у майбутньому позитивний фінансовий результат дозволить збалансувати вхідні та вихідні грошові потоки, що зробить компанію фінансово стійкою. З цього слідує, що висока рентабельність компанії позитивно впливає на здатність компанії проводити стабільну діяльність.

Значний вплив на фінансову стійкість має також розмір позикового капіталу по відношенню до власного капіталу або загальної суми фінансових ресурсів. Компанія може стабільно функціонувати в умовах високої фінансової залежності від коштів кредиторів. Проте зміна ринкової ситуації, інші негативні впливи зовнішнього та внутрішнього середовища можуть призвести до того, що компанія не зможе відповідати за процентними зобов’язаннями та зобов’язаннями щодо повернення тіла кредиту. Тому висока частка зобов’язань створює загрози фінансовій стійкості компанії у середньо- та довгостроковій перспективах.

Сутність відносних показників фінансової стійкості

Ця група показників вказує на рівень фінансових ризиків для підприємств та рівень їх залежності від позикового капіталу. Висока фінансова стійкість вказує на здатність оперативно реагувати на зовнішні та внутрішні стреси без зниження фінансового та виробничого потенціалу суб’єкта господарювання.

Методика розрахунку показників фінансової стійкості

Зверніть увагу, що існують різні підходи до визначення сутності власних оборотних коштів та робочого капіталу. Одні автори ототожнюють ці поняття, інші розмежовують. Я пропоную Вам використовувати підхід, згідно якого сума власних оборотних коштів не включає в себе довгострокові зобов'язання. Адже довгострокові зобов'язання (кредити та інші елементи) не є власними коштами, тому не слід їх включати у розрахунок власних оборотних коштів.

Сума робочого капіталу визначається як різниця суми власного капіталу та довгострокових зобов’язань і позаоборотних активів. Тобто формула має наступний вигляд:

Р. К. =

рядок 380 пасиву балансу + рядок 430 пасиву балансу +
+ рядок 480 пасиву балансу - рядок 080 активу балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Р. К. =

рядок 1495 пасиву балансу +
+ рядок 1595 пасиву балансу - рядок 1095 активу балансу

Сума власних обігових коштів визначається як різниця суми власного капіталу і позаоборотних активів. Тобто формула має наступний вигляд:

В.О.К. =

рядок 380 пасиву балансу + рядок 430 пасиву балансу +
- рядок 080 активу балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

В.О.К. =

рядок 1495 пасиву балансу +
- рядок 1095 активу балансу

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами є відношенням власних обігових коштів до оборотних активів, тобто формула має наступний вигляд:

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами =

В.О.К.
(рядок 260 активу балансу + рядок 270 активу балансу)

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами =

В.О.К.
рядок 1195 активу балансу

Маневреність робочого капіталу визначається як відношення запасів до власних обігових коштів, тобто:

Маневреність робочого капіталу =

(рядок 100 активу балансу + рядок 120 активу балансу + рядок 130 активу балансу + рядок 140 активу балансу)
В.О.К.

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Маневреність робочого капіталу =

(рядок 1101 активу балансу + рядок 1102 активу балансу + рядок 1103 активу балансу + рядок 1104 активу балансу)
В.О.К.

Маневреність власних обігових коштів розраховується як відношення грошових коштів до власних обігових коштів:

Маневреність власних обігових коштів =

(230 активу балансу + рядок 240 активу балансу)
В.О.К.

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Маневреність власних обігових коштів =

1165 активу балансу
В.О.К.

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів є співвідношенням власних обігових коштів до суми запасів, тобто:

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів =

В.О.К.
(рядок 100 активу балансу + рядок 120 активу балансу +
+ рядок 130 активу балансу + рядок 140 активу балансу)

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів =

В.О.К.
(рядок 1101 активу балансу + рядок 1102 активу балансу +
+ рядок 1103 активу балансу + рядок 1104 активу балансу)

Коефіцієнт покриття запасів є співвідношення нормативних джерел покриття запасів до суми запасів, тобто формула має наступний вигляд:

Коефіцієнт покриття запасів =

(В.О.К. + рядок 500 пасиву балансу + рядок 520 пасиву балансу +
+ рядок 530 пасиву балансу + рядок 540 пасиву балансу)
(рядок 100 активу балансу + рядок 120 активу балансу +
+ рядок 130 активу балансу + рядок 140 активу балансу)

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт покриття запасів =

(В.О.К. + рядок 1600 пасиву балансу + рядок 1605 пасиву балансу +
+ рядок 1615 пасиву балансу + рядок 1635 пасиву балансу)
(рядок 1101 активу балансу + рядок 1102 активу балансу +
+ рядок 1103 активу балансу + рядок 1104 активу балансу)

Коефіцієнт автономії є відношенням власного капіталу до суми пасивів, тобто:

Коефіцієнт фінансової автономії =

рядок 380 пасиву балансу
рядок 640 пасиву балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт фінансової автономії =

рядок 1495 пасиву балансу
рядок 1900 пасиву балансу

Коефіцієнт фінансової залежності є відношенням пасивів до власного капіталу, тобто:

Коефіцієнт фінансової залежності =

рядок 640 пасиву балансу
рядок 380 пасиву балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт фінансової залежності =

рядок 1900 пасиву балансу
рядок 1495 пасиву балансу

Коефіцієнт маневреності власного капіталу означає співвідношення власних обігових коштів до власного капіталу, тобто:

Коефіцієнт маневреності власного капіталу =

В.О.К.
рядок 640 пасиву балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт маневреності власного капіталу =

В.О.К.
рядок 1900 пасиву балансу

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу означає відношення позикового капіталу до суми пасиву:

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу =

(рядок 480 пасиву балансу + рядок 620 пасиву балансу)
рядок 640 пасиву балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу =

(рядок 1595 пасиву балансу + рядок 1695 пасиву балансу)
рядок 1900 пасиву балансу

Коефіцієнт фінансової стабільності визначається, як відношення власних оборотних коштів до позикових фінансових ресурсів:

Коефіцієнт фінансової стабільності =

В.О.К.
(рядок 480 пасиву балансу + рядок 620 пасиву балансу)

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт фінансової стабільності =

В.О.К.
(рядок 1595 пасиву балансу + рядок 1695 пасиву балансу)

Коефіцієнт фінансової стійкості визначається як відношення суми власного капіталу і довгострокових позичок до пасивів:

Коефіцієнт фінансової стійкості =

(рядок 380 пасиву балансу + рядок 430 пасиву балансу + рядок 480 пасиву балансу + рядок 630 пасиву балансу)
рядок 640 пасиву балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт фінансової стійкості =

(рядок 1495 пасиву балансу + рядок 1595 пасиву балансу)
рядок 1900 пасиву балансу

Розуміння результатів розрахунку показників фінансової стійкості

свідчать про високу незалежність від зовнішніх джерел залучення фінансових ресурсів, низьку імовірність банкрутства, здатність швидко пристосуватися до зміни кон’юнктури ринку і т.д. У той же час надмірно високі значення показників, наприклад, показника фінансової автономії може свідчити про те, що організація не повною мірою використовує наявний потенціал.

Економічний зміст та нормативні значення показників наступні:

- сума власних обігових коштів – цей показник вказує на ту частину оборотних активів суб’єкта господарювання, що може фінансувати за рахунок своїх фінансових ресурсів. Відповідно позитивним є наявність на підприємстві суми власних обігових коштів у додатному розмірі. Динаміка підвищення обсягу показника є також позитивною.

- коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами говорить про здатність підприємства фінансувати оборотні активи за рахунок власних коштів. Нормативним значенням є 0,1 та вище. У випадку нижчого значення необхідно залучати додаткові кошти для покриття розривів у платіжному календарі.

- маневреність робочого капіталу – цей показник вказує на частину запасів підприємства, що фінансуються за рахунок власних обігових коштів. Здатність покривати обсяг запасів за рахунок власних коштів свідчить про хороші перспективи розвитку підприємства, низьку потребу у додатковому залученні позикових коштів та потенційно низький обсяг фінансових витрат. Позитивним є зменшення значення показника.

- маневреність власних обігових коштів вказує, яка частина власних обігових коштів перебуває у грошовій формі. Високе значення показника свідчить про здатність швидко відповідати за своїми короткостроковими зобов’язаннями за рахунок власного капіталу.

- коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів свідчить про рівень фінансування запасів за рахунок довгострокових джерел фінансових ресурсів. Позитивною динамікою є збільшення показника.

- коефіцієнт покриття запасів вказує на скільки запаси забезпечені нормативними джерелами фінансування запасів. Позитивною динамікою є підвищення значення цього коефіцієнту.

- коефіцієнт фінансової незалежності вказує, яку частину активів підприємство здатне профінансувати за рахунок власного капіталу. Нормативним значенням показника є 0,4 – 0,6. Нижче значення свідчить про високий рівень фінансових ризиків, а вище може означати не повне використання потенціалу(у випадку додатного показника ефективну фінансового левериджу)

- оберненим до попереднього є коефіцієнт фінансової залежності , а його нормативне значення – близько 2.

- коефіцієнт маневреності власного капіталу дозволяє визначити частку власного капіталу, що спрямована на фінансування оборотних активів. Додатне значення свідчить про достатність власних фінансових ресурсів для фінансування необоротних активів та частини оборотних. Позитивною динамікою є збільшення показника, а нормативним значенням – 0,1 та вище.

- коефіцієнт концентрації позикового капіталу є протилежним до коефіцієнту автономії та дозволяє визначити частку активів підприємства, що фінансуються за рахунок довгострокових та короткострокових позикових ресурсів. Нормативним значенням відповідно є 0,4–0,6.

- показник фінансової стабільності – свідчить про співвідношення власних та позикових коштів, а нормативним значенням є одиниця.

- коефіцієнт фінансової стійкості дозволяє вказати, яка частина активів фінансується за рахунок довгострокових джерел фінансування – власного капіталу та довгострокових позикових фінансових ресурсів. Високе значення показника свідчить про низький рівень ризику втрати платоспроможності та хороші перспективи функціонування підприємства. Зокрема банкрутство у поточному році суб’єкту господарювання не загрожує. Нормативним є значення 0,7–0,9.