Відносні показники ділової активності

Сутність відносних показників ділової активності

Ця група коефіцієнтів вказує на ефективність використання активів підприємства, послідовність політики управління виробничими запасами та запасами готової продукції і т.д. Підвищення інтенсивності використання основних елементів активів є позитивною тенденцією, адже вивільнена частина фінансових ресурсів може бути спрямована за іншими напрямками. Загалом вивчення цієї групи показників є важливим в рамках аналізу фінансово-економічного стану підприємства.

Методика розрахунку показників ділової активності

Оборотність активів означає співвідношення чистого доходу до середньорічної суми активів підприємства. Тобто формула має наступний вигляд:

Оборотність активів =

рядок 035 звіту про фінансові результати
(рядок 280 активу балансу у поточному році + рядок 280 активу балансу у попередньому році) * 0,5

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Оборотність активів =

рядок 2000 звіту про фінансові результати
((рядок 1300 активу балансу у поточному році + рядок 1300 активу балансу у попередньому році) * 0,5)

Фондовіддача означає співвідношення чистої виручки від реалізації до середньорічної залишкової вартості основних засобів:

Фондовіддача =

рядок 035 звіту про фінансові результати
0,5*(рядок 030 активу балансу у поточному році + рядок 030 активу балансу у попередньому році)

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Фондовіддача =

рядок 2000 звіту про фінансові результати
0,5*(рядок 1010 активу балансу у поточному році + рядок 1010 активу балансу у попередньому році)

Коефіцієнт оборотності обігових коштів розраховується як відношення чистої виручки від реалізації до середньорічної залишкової вартості оборотних активів:

Коефіцієнт оборотності обігових коштів =

рядок 035 звіту про фінансові результати
(рядок 260 активу балансу у поточному році + рядок 260 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 270 активу балансу у поточному році + рядок 270 активу балансу у попередньому році) *0,5

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт оборотності обігових коштів =

рядок 2000 звіту про фінансові результати
(рядок 1195 активу балансу у поточному році + рядок 1195 активу балансу у попередньому році) *0,5

Період обороту обігових коштів розраховується діленням 360 днів на коефіцієнт оборотності обігових коштів. Відповідно формула матиме наступний вигляд:

Період обороту обігових коштів (днів) =

360
Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Коефіцієнт оборотності запасів визначається на основі співставлення показника собівартості продукції та середньорічної вартості запасів:

Коефіцієнт оборотності запасів =

рядок 040 звіту про фінансові результати
(рядок 100 активу балансу у поточному році + рядок 100 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 120 активу балансу у поточному році + рядок 120 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 130 активу балансу у поточному році + рядок 130 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 140 активу балансу у поточному році + рядок 140 активу балансу у попередньому році) *0,5

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт оборотності запасів =

рядок 2050 звіту про фінансові результати
(рядок 1101 активу балансу у поточному році + рядок 1101 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 1102 активу балансу у поточному році + рядок 1102 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 1103 активу балансу у поточному році + рядок 1103 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 1104 активу балансу у поточному році + рядок 1104 активу балансу у попередньому році) *0,5

Період одного обороту запасів розраховується діленням 360 днів на коефіцієнт обороту запасів

Період одного обороту запасів (днів) =

360
Коефіцієнт оборотності запасів

Оборотність дебіторської заборгованості визначається на основі співставлення чистого доходу від реалізації продукції та середньорічної суми дебіторської заборгованості. Проблеми з цим елементом активів можуть свідчити про необхідність запровадження системи контролінгу дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості =

рядок 035 звіту про фінансові результати
0,5*(рядок 050 активу балансу у поточному році + рядок 050 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 150 активу балансу у поточному році + рядок 150 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 160 активу балансу у поточному році + рядок 160 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 170 активу балансу у поточному році + рядок 170 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 180 активу балансу у поточному році + рядок 180 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 190 активу балансу у поточному році + рядок 190 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 200 активу балансу у поточному році + рядок 200 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 210 активу балансу у поточному році + рядок 210 активу балансу у попередньому році)

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості =

рядок 2000 звіту про фінансові результати
0,5*(рядок 1040 активу балансу у поточному році + рядок 1040 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 1120 активу балансу у поточному році + рядок 1120 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 1125 активу балансу у поточному році + рядок 1125 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 1135 активу балансу у поточному році + рядок 1135 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 1130 активу балансу у поточному році + рядок 1130 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 1140 активу балансу у поточному році + рядок 1140 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 1145 активу балансу у поточному році + рядок 1145 активу балансу у попередньому році +
+ рядок 1155 активу балансу у поточному році + рядок 1155 активу балансу у попередньому році)

Період погашення дебіторської заборгованості розраховується діленням 360 днів на період погашення дебіторської заборгованості

Тривалість погашення дебіторської заборгованості (днів) =

360
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Оборотність готової продукції визначається як співвідношення чистого доходу від реалізації продукції та середньорічної суми готової продукції.

Коефіцієнт оборотності готової продукції =

рядок 035 звіту про фінансові результати
(рядок 130 активу балансу у поточному році + рядок 130 активу балансу у попередньому році) * 0,5

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт оборотності готової продукції =

рядок 2000 звіту про фінансові результати
(рядок 1103 активу балансу у поточному році + рядок 1103 активу балансу у попередньому році) * 0,5

Період погашення кредиторської заборгованості розраховується за допомогою наступної формули:

Період погашення кредиторської заборгованості =

(0,5*(рядок 520 пасиву балансу у поточному році + рядок 520 пасиву балансу у попередньому році +
+ рядок 530 пасиву балансу у поточному році + рядок 530 пасиву балансу у попередньому році +...+
+ рядок 600 пасиву балансу у поточному році + рядок 600 пасиву балансу у попередньому році)) *360
рядок 040 звіту про фінансові результати

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Період погашення кредиторської заборгованості =

(0,5*(рядок 1605 пасиву балансу у поточному році + рядок 1605 пасиву балансу у попередньому році +
+ рядок 1615 пасиву балансу у поточному році + рядок 1615 пасиву балансу у попередньому році +...+
+ рядок 1645 пасиву балансу у поточному році + рядок 1645 пасиву балансу у попередньому році)) *360
рядок 2050 звіту про фінансові результати

Виробничий цикл дорівнює періоду одного обороту запасів

Період виробничого циклу (днів) = Період одного обороту запасів

Операційний цикл є сумою виробничого циклу та періоду погашення дебіторської заборгованості

Період операційного циклу = Період одного обороту запасів + Період погашення дебіторської заборгованості

Період фінансового циклу є різницею операційного циклу та періоду погашення кредиторської заборгованості

Період фінансового циклу = Період операційного циклу - Період погашення кредиторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (обороти) =

рядок 035 звіту про фінансові результати
0,5*(рядок 380 пасиву балансу у поточному році + рядок 380 пасиву балансу у попередньому році)

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (обороти) =

рядок 2000 звіту про фінансові результати
0,5*(рядок 1495 пасиву балансу у поточному році + рядок 1495 пасиву балансу у попередньому році)

Розуміння результатів розрахунку показників ділової активності

Оборотність активів вказує на ефективність використання усіх активів підприємства. Значення показника означає суму чистого доходу, що генерує кожна гривня вкладених у підприємство коштів. Однозначно позитивною тенденцією є збільшення значення коефіцієнту у динаміці.

Фондовіддача свідчить про ефективність використання основних засобів. Показник вказує на те, скільки послуг або товарів було надано чи виготовлено із залученням кожної гривні основних засобів. Нормативною тенденцією є також висхідна динаміка показника.

Коефіцієнт оборотності обігових коштів – цей показник вказує на те, скільки оборотів здійснили оборотні активи. Високе значення показника свідчить про інтенсивну роботу підприємства. Тут також нормативною тенденцією є висхідна динаміка показника.

Період обороту обігових коштів – вказує на те, скільки триває один оборот обігових коштів. Позитивним є скорочення цього періоду.

Коефіцієнт оборотності запасів вказує на ефективність поточної політики управління запаси. Висока оборотність свідчить про продуманість тактики формування виробничих запасів, запасів готової продукції і т.д. Високі показники реалізації товарів та послуг при швидкій оборотності вказує на те, що період перебування запасів на складі є низьким, тобто відбувається мінімізація логістичних витрат.

Період одного обороту запасів - вказує на те, скільки триває один оборот запасів. Позитивним є скорочення цього періоду.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості вказує на інтенсивність обертання заборгованості дебіторів перед підприємством. Високе значення показника свідчить про ефективну політику управління відносинами з постачальниками. Так низька сума заборгованості може свідчити, що підприємство надає комерційні кредити лише надійним клієнтам, вибудувало ефективні відносини з державними органами, оптимізувало інші сфери, в яких виникає дебіторська заборгованість. Позитивним є підвищення значення показника.

Період погашення дебіторської заборгованості – тут також нормативним є скорочення тенденції.

Коефіцієнт оборотності готової продукції – висока оборотність готової продукції вказує на ефективність збутової політики. Якщо підприємство здатне реалізувати продукцію протягом короткого періоду часу, то це свідчить про ефективну політику взаємодії із покупцями, що призводить до мінімізації витрат на складування виготовлених товарів. Також висока оборотність може бути ознакою значного попиту на продукцію підприємства. Для цілей підвищення оборотності готової продукції можна, наприклад, укладенням та виконання зовнішньоекономічного договору для продажу додаткових товарів підприємства зарубіжним клієнтам.

Період погашення кредиторської заборгованості свідчить про ефективність залучення кредиторської заборгованості. Збільшення значення показника є позитивною тенденцією, адже підприємство фінансує власну діяльність за рахунок кредиторів – постачальників сировини та матеріалів, бюджету і т.д. Ризиками значного періоду погашення кредиторської заборгованості є погіршення ділової репутації серед постачальників, застосування штрафних санкцій з боку держави, зниження продуктивності праці серед працівників і т.д.

Період виробничого циклу означає період протягом якого сировина та матеріали набувають форми готового товару. Позитивним є скорочення показника.

Період операційного циклу означає період протягом якого сировина та матеріали набувають грошової форми. Позитивною тенденцією є низхідна динаміка.

Період фінансового циклу означає період обороту коштів підприємства. Позитивною тенденцією є скорочення показника, проте якщо значення є нижчим нуля, то це свідчить про недостатній обсяг грошових ресурсів для вчасного розрахунку із кредиторами.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу вказує на ефективність використання капіталу власників та свідчить про його продуктивність. Значення показника означає суму товарів та послуг (без врахування ПДВ), що було виготовлено та вироблено на заучені кошти акціонерів. Позитивною динамікою є зростання значення коефіцієнту.

Загалом підвищення оборотності елементів активів свідчить про підвищення ефективності роботи підприємства.