Горизонтальний аналіз звітності

Характеристика методу

Горизонтальний аналіз означає метод співставлення значень однакових показників протягом певного часового періоду. Іншою назвою методу є часовий, адже порівнюється значення показника у певному році із значенням показника у попередньому. Інформаційною основою для застосування горизонтального методу є фінансова звітність підприємства.

Методика проведення горизонтального аналізу звітності

Процес передбачає визначення абсолютного відхилення, а також відносного приросту обсягу показника. Наприклад, при визначенні зміни незавершеного будівництва формула матиме вигляд. Стара форма звітності:

Абсолютний приріст =

рядок 020, стовпчик 4 активу балансу - рядок 020, стовпчик 3 активу балансу

Відносний приріст =

(рядок 020, стовпчик 4 активу балансу - рядок 020, стовпчик 3 активу балансу)
рядок 020, стовпчик 3 активу балансу
*100%

Або визначення незавершених капітальних інвестицій за новою формою звітності матиме наступний вигляд.

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Абсолютний приріст =

рядок 1005, стовпчик 4 активу балансу - рядок 1005, стовпчик 3 активу балансу

Відносний приріст =

(рядок 1005, стовпчик 4 активу балансу - рядок 1005, стовпчик 3 активу балансу)
рядок 1005, стовпчик 3 активу балансу
*100%

При дослідженні тривалих явищ, що відбуваються протягом трьох років та більше, доцільно застосовувати дефлятори для отримання реальних результатів зміни явища у процесі його розвиту.

Розуміння результатів проведеного горизонтального аналізу

Трактування результатів залежить від явища, що досліджується. Наприклад, зменшення вартості основних засобів може бути свідченням зниження виробничого потенціалу підприємства, тобто є негативним явищем. В такому випадку слід звернути увагу на вплив поточної системи оподаткування на інвестиційну активність, вибір амортизаційної політики, інші аспекти управління виробничою сферою. У той же час скорочення рівня незавершеного будівництва свідчить про введення підприємством нових основних засобів у діяльність підприємства, тобто є позитивним явищем. Відповідно збільшення суми власного капіталу стимулює покращення значень показників фіннансової стійкості.

Провести автоматичний горизонтальний аналіз на цьому сайті

Ви можете безплатно провести горизонтальний аналіз по даним Вашої фінансової звітності на цьому сайті. Для цього необхідно зареєструватися та ввійти на сайт під своїм логіном. Після цього натисніть "Провести аналіз" у меню та введіть дані.