Вертикальний аналіз звітності

Характеристика методу

Вертикальний аналіз дозволяє визначити структуру основних елементів активів та пасивів організації, вплив окремих чинників на фінансовий результат, показники ліквідності і т.д.

Методика проведення вертикального аналізу звітності

Розрахунок структури активів відбувається на основі ділення певного елементу активу на загальну суму активів. Наприклад, визначення частки виробничих запасів у загальній структурі активів відбувається наступним чином:

Частка виробничих запасів =

рядок 100 активу балансу
рядок 280 активу балансу
*100%

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Частка виробничих запасів =

рядок 1101 активу балансу
рядок 1300 активу балансу
*100%

Пояснення результатів вертикального аналізу звітності

При обґрунтуванні висновків щодо виявленої структури активів та пасивів необхідно звернути увагу на сферу роботи підприємства, історію його функціонування, стан та вплив учасників ринку, показники майнового стану тощо. Зрозуміло, що в промислових підприємствах більшість активів за нормальних умов становлять необоротні активи, а у торгівельного підприємства – запаси товарів.

Те ж стосується і джерел фінансування підприємства – висока частка власного капіталу свідчить про низькі фінансові ризики, але також про неповне використання підприємством свого потенціалу. В умовах стабільного функціонування ринку така структура капіталу може виявитися оптимальною, проте якщо є можливість підвищити присутність на ньому – важливо залучати додаткові позикові кошти для інтенсифікації власної діяльності.

Провести автоматичний вертикальний аналіз на цьому сайті

Ви можете безплатно провести вертикальний аналіз по даним Вашої фінансової звітності на цьому сайті. Для цього необхідно зареєструватися та ввійти на сайт під своїм логіном. Після цього натисніть "Провести аналіз" у меню та введіть дані.