Аналіз власного капіталу

Сутність показників власного капіталу

Ця група показників дозволяє систематизувати інформацію про захищеність та ефективність використання власного капіталу організації у її роботі і включає в себе окремі показники ділової активності, рентабельностіі. Знаходження значень показників у межах норми є важливим для акціонерів товариства. Розраховуються показники наступним чином.

Методика розрахунку показників власного капіталу

Коефіцієнт захисту власного капіталу є співвідношення сума додаткового та резервного капіталу до суми власного капіталу. Тобто формула має наступний вигляд:

К.зах.вл.к. =

(рядок 320 пасиву балансу + рядок 340 пасиву балансу)
рядок 380 пасиву балансу

Коефіцієнт ризику власного капіталу є співвідношенням різниці власного капіталу та додаткового і резервного капіталу до додаткового і резервного капіталу:

К.риз.вл.к =

(рядок 380 пасиву балансу - рядок 320 пасиву балансу- рядок 340 пасиву балансу)
(рядок 320 пасиву балансу + рядок 340 пасиву балансу)

Коефіцієнт захисту статутного капіталу визначається як відношення резервного капіталу до статутного капіталу.

К.зах.стат.кап. =

рядок 340 пасиву балансу
рядок 300 пасиву балансу

Коефіцієнт розвитку підприємства за рахунок самофінансування визначається як відношення приросту резервного капіталу та нерозподіленого прибутку до суми чистого прибутку.

К.р.п. =

(рядок 340 пасиву балансу у поточному році + рядок 350 пасиву балансу у поточному році -
- рядок 340 пасиву балансу у попередньому році + рядок 350 пасиву балансу у попередньому році)
рядок 220 звіту про фінансові результати

Рентабельність власного капіталу означає співвідношення чистого прибутку до середньорічної суми власного капіталу підприємства, тобто:

Р. ВК =

рядок 220/225 звіту про фінансові результати
(0,5*(рядок 380 пасиву балансу у поточному році + рядок 380 пасиву балансу у попередньому році))
*100%

Оборотність власного капіталу є відношенням чистого доходу від реалізації до середньорічної суми власного капіталу, тобто формула має наступний вигляд:

Об. ВК =

рядок 035 звіту про фінансові результати
(0,5*(рядок 380 пасиву балансу у поточному році + рядок 380 пасиву балансу у попередньому році))

Приріст власного капіталу визначається як різниці між обсягом власного капіталу у поточному році та попередньому році:

Приріст ВК =

рядок 380 пасиву балансу у поточному році - рядок 380 пасиву балансу у попередньому році

Вартість власного капіталу згідно прибуткового підходу дорівнює відношенню чистого прибутку до середньорічної суми власного капіталу, тобто фактично дорівнює значенню показника рентабельності власного капіталу.

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

К.зах.вл.к. =

(рядок 1410 пасиву балансу + рядок 1415 пасиву балансу)
рядок 1495 пасиву балансу

К.риз.вл.к =

(рядок 1495 пасиву балансу - рядок 1410 пасиву балансу - рядок 1415 пасиву балансу)
(рядок 1410 пасиву балансу + рядок 1415 пасиву балансу)

К.зах.стат.кап. =

рядок 1415 пасиву балансу
рядок 1495 пасиву балансу

К.р.п. =

(рядок 1415 пасиву балансу у поточному році + рядок 1420 пасиву балансу у поточному році -
- рядок 1415 пасиву балансу у попередньому році + рядок 1420 пасиву балансу у попередньому році)
рядок 2350 звіту про фінансові результати

Р. ВК =

рядок 2350/2355 звіту про фінансові результати
(0,5*(рядок 1495 пасиву балансу у поточному році + рядок 1495 пасиву балансу у попередньому році))
*100%

Об. ВК =

рядок 2000 звіту про фінансові результати
(0,5*(рядок 1495 пасиву балансу у поточному році + рядок 1495 пасиву балансу у попередньому році))

Приріст ВК =

рядок 1495 пасиву балансу у поточному році - рядок 1495 пасиву балансу у попередньому році

Трактування отриманих результатів розрахунку показників власного капіталу

Коефіцієнт захисту власного капіталу

Цей показник демонструє частину власного капіталу, що виконує захисну функцію на підприємстві. Високе значення свідчить про значний резервний фонд та додатково вкладений капітал, що може бути використаним у випадку виникнення непередбачуваних процесів на підприємстві та погіршенні типу фінансової стійкості.

Коефіцієнт ризику власного капіталу

Значення показника є свідченням рівня ризику втрати підприємством суми свого статутного капіталу та накопиченого нерозподіленого прибутку. У випадку відхилення від нормативного значення знижується довіра до самого підприємства, адже у випадку виникнення кризових ситуацій існує ризик неповернення коштів кредиторів. Нормативним значенням є 5 та вище. У випадку відхилення доцільно працювати в напрямку збільшення статутного капіталу підприємства.

Коефіцієнт захисту статутного капіталу

Цей коефіцієнт вказує на захищеність статутного капіталу у випадку виникнення складних непередбачуваних ситуацій на підприємстві. Якщо значення показника низьке, наприклад дорівнює нулю, то це пряме порушення законодавства. Відповідно до діючого законодавства коефіцієнт повинен бути не меншим 0,15. Якщо значення показника є нижчим, то рекомендовано протягом наступних років, відповідно до законодавства, кожен рік збільшувати резервний фонд на 5 %.

Коефіцієнт розвитку підприємства самофінансуванням

Означає здатність підприємства розвиватися за рахунок проведення ефективної діяльності, що приносить значний прибуток. Низьке значення показника свідчить, що більшість прибутку підприємства було виведено з обороту, зокрема для виплати дивідендів акціонерам.

Рентабельність власного капіталу

Цей показник дозволяє визначити ефективність власного капіталу підприємства, тобто коштів, що належать акціонерам. Зазвичай, високе значення показника є позитивним показником. У свою чергу низьке значення свідчить про неефективний рух капіталу на підприємстві, що призводить до зменшення його вартості. Позитивною тенденцією протягом декількох років є висхідна динаміка.

Оборотність власного капіталу

Цей показник вказує скільки товарів та послуг підприємство змогло виробити на надати клієнтам у поточному році на кожну гривню вкладеного власного капіталу. Постійне підвищення інтенсивності використання власного капіталу є позитивною тенденцією. Приріст власного капіталу, тис.грн.

Зрозуміло, що збільшення суми власного капіталу є одним з ключових цільових показників роботи будь-якого комерційного підприємства. Тому значний приріст власного капіталу може свідчити про ефективні дії менеджменту, продуману фінансову, комерційну, конкурентну, виробничу політику тощо.

Вартість власного капіталу згідно прибуткового підходу

Прибутковий підхід оцінки вартості капіталу передбачає, що плата за його використання є сума прибутку, яке отримало підприємство. Адже фактично вартість капіталу, що належить акціонерам, зросла на цю суму. Якщо вартість власного капіталу є високою, то підприємству доцільно залучати альтернативні джерела коштів – позикові.