Коефіцієнт мобільності активів

Пояснення показника коефіцієнта мобільності активів

Коефіцієнт мобільності активів розраховується як співвідношення оборотних і необоротних активів. Мобільність означає здатність активів переходити з однієї форми в іншу. Висока мобільність говорить про те, що компанія зможе змінити структуру активів протягом короткого періоду часу. Це поняття пов'язане з ліквідністю - швидкістю конвертації в грошові кошти без втрати вартості. Однак, якщо показники ліквідності вимірюють здатність компанії відповідати за поточними зобов'язаннями (тобто вимірюють платоспроможність), то показник мобільності активів говорить про здатність компанії підлаштовуватися під зовнішній вплив ринку, проводити гнучку діяльність. Наприклад, якщо в виробника верстатів основні засоби складають велику частку, то компанія не зможе перебудуватися на виробництво автомобілів при різкій зміні ринкової ситуації. Для цього необхідно продати поточне обладнання, закупити нове, а зробити це швидко можна при наданні значної знижки. З іншого боку, магазин, який торгує одягом західних брендів і в якого товарні запаси становлять більшу частину активів, у разі потреби може швидко розпродати товарні запаси за собівартістю і перейти в іншу нішу. Таким чином, маневреність активів магазину одягу є значно вищою маневреності активів виробника верстатів. Здатність оперативно реагувати на зовнішні зміни підвищує стійкість і ефективність компанії.

Нормативне значення коефіцієнта мобільності активів:

Нормативного значення для цього показника немає. Звичайно, в промисловому виробництві значення показника буде низьким, як і мобільність активів. У торговельній сфері цей показник буде високим. Тому для визначення становища компанії слід порівняти значення показника з конкурентами.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника нижче бажаного

Оптимізація структури активів дозволить підвищити значення показника. Реалізація невикористаних основних засобів, неефективних довгострокових інвестицій та інших необоротних активів дозволить підвищити значення показника. Однак при проведенні таких дій слід виходити з економічної доцільності, мобільність активів не може бути цільовим показником.

Формула розрахунку коефіцієнта мобільності активів:

Коефіцієнт мобільності активів = Оборотні активи / Необоротні активи

Приклад розрахунку показника:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019
Активи
I. Необоротні активи
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ I 76 120
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси 34 37
Дебіторська заборгованість 15 52
Грошові кошти та грошові еквіваленти 75 46
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ II 124 135
Баланс 200 255

Коефіцієнт мобільності активів (2020 р.) = 124/76 = 1,63

Коефіцієнт мобільності активів (2019 р.) = 135/120 = 1,125

Мобільність активів компанії «Веб-Інновація-плюс» протягом 2019-2020 рр. підвищилася за рахунок зниження суми необоротних активів. Якщо в 2019 р на кожну гривню необоротних активів припадає 1,125 гривень оборотних активів, то в 2020 р значення показника становило 1,63. Таким чином, гнучкість компанії підвищується, в 2020 р вона здатна більш оперативно відповідати на мінливі умови ринку.