Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Пояснення суті показника оборотності оборотних активів

Оборотність оборотних коштів (англомовний аналог - Current Asset Turnover) - показник ділової активності, який вимірює ефективність використання оборотних активів підприємства (грошових коштів, запасів товарів, виробничих запасів, дебіторської заборгованості). Коефіцієнт демонструє співвідношення виручки і середньої за період суми оборотних активів. Значення показника говорить про кількість оборотів, які здійснили оборотні активи. Фактично, збільшення значення показника говорить про те, що компанії необхідно менше ресурсів для того, щоб підтримувати поточний рівень активності. Це веде до вивільнення частини фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані на інтенсифікацію поточної діяльності. Зниження оборотності веде до зростання потреби в фінансових ресурсах. В умовах відсутності доступу до дешевих фінансових ресурсів це призведе до збільшення фінансових витрат компанії.

Нормативне значення оборотності оборотних активів:

Значення показника коливається, залежно від сфери діяльності компанії, тому як таке нормативне значення відсутнє. Більш високе значення в порівнянні з конкурентами говорить про інтенсивне використання оборотних активів. Збільшення показника протягом періоду дослідження є хорошою ознакою, адже свідчить про постійну роботу компанії щодо поліпшення політики управління запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та іншими оборотними активами.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативних меж

Якщо значення показника є низьким, то резерви його підвищення можуть бути наступними:

- зниження суми виробничих запасів до мінімально допустимого рівня, який забезпечить безперебійність операційного процесу;

- стимулювання збуту і зниження суми запасів готової продукції і товарів;

- здійснення заходів щодо прискорення погашення дебіторської заборгованості;

- інше.

Формула розрахунку оборотності оборотних коштів:

Оборотність активів (за рік) = Виручка (Чистий дохід) / Середньорічний обсяг оборотних активів (1)

Як і у випадку з іншими середньорічними значеннями, необхідно пам'ятати, що існує кілька способів розрахунку середньорічної суми оборотних активів. Якщо є доступ до внутрішньої інформації компанії, то слід знайти середнє виходячи із значення показника на кінець кожного робочого дня. Якщо є місячна звітність, то використовується значення показника на кінець кожного місяця. Якщо є тільки річна звітність, то використовується значення на початок періоду дослідження і на кінець періоду дослідження.

Формула розрахунку середньорічної суми оборотних активів:

Середньорічний обсяг оборотних активів (Оптимальний спосіб) = Сума обсягів оборотних активів на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (2)

Середньорічний обсяг оборотних активів (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума обсягів оборотних активів на кінець кожного місяця / 12 (3)

Середньорічний обсяг активів (при наявності тільки річних даних) = (Обсяг активів на початок року + обсяг активів на кінець року) / 2 (4)

Приклад розрахунку оборотності оборотних коштів:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу I 145 150 155
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Дебіторська заборгованість за товари і послуги 98 78 36
Разом по розділу II 134 122 110
Баланс 279 272 265

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 900 885

Оборотність оборотних активів (2023 р.) = 900 / (134/2 + 122/2) = 7,03

Оборотність оборотних активів (2022 р.) = 885 / (122/2 + 110/2) = 7,63

Отримані дані показують, що ефективність використання оборотних активів компанією «Веб-Інновація-плюс» знижується. Якщо в 2022 р на кожну гривню оборотних активів продано товарів і послуг на суму 7,63 гривні, то в 2023 р - тільки на 7,03 гривні. Головним фактором зниження показника є постійне збільшення суми дебіторської заборгованості за товари і послуги. З огляду на те, що обсяг збуту залишається відносно стабільним протягом періоду дослідження, збільшення суми дебіторської заборгованості за товари і послуги є негативним явищем. Для збільшення оборотності оборотних активів необхідно вжити заходи повернення коштів компанії. Для усунення ризику виникнення проблеми в майбутньому необхідно розробити комплексну стратегію комерційного кредитування клієнтів. В рамках стратегії необхідно розділити всіх покупців за групами, залежно від історії співпраці, їх фінансового стану і їх важливості для компанії. Основна частка товарних (комерційних) кредитів повинна припадати на найбільш надійних та важливих клієнтів.