Коефіцієнт оборотності запасів

Пояснення суті показника

Оборотність запасів (англомовний аналог - Inventory Turnover, Times) - показник ділової активності, який вказує на ефективність управління запасами в компанії. Значення показника свідчить про кількість оборотів, що здійснили запаси за рік. Він розраховується як співвідношення собівартості продукції і середньорічної суми запасів.

Ефективна політика управління запасами означає, що поточний рівень виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та іншого забезпечує безперебійність процесу виробництва і збуту товарів і послуг, але при цьому мінімальний обсяг фінансових ресурсів відволікається на фінансування запасів. Якщо операційний процес безперебійний, але обсяг запасів є значним, то витрати компанії будуть зростати. Необхідно оплачувати оренду приміщення, в якому зберігаються запаси, здійснювати процентні платежі за коштами, які залучені для закупівлі зайвого обсягу запасів і т.д.

Нормативне значення оборотності запасів:

Згідно з методикою Россельхозбанка нормативним вважається таке значення:

Таблиця 1. Нормативне значення показника в розрізі сфери діяльності, раз на рік

Показник Сільське господарство Виробництво харчових продуктів та переробна галузь Посередники, оптові та роздрібні торговці Інші
Оборотність товарно-матеріальних запасів 3-6 4,5-8 8-18 8-18

Джерело: Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільськогосподарських організацій при оцінці їх кредитоспроможності: Монографія. Омськ: Изд-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. с.49.

У процесі формування висновків варто пам'ятати про те, що для окремого сегменту бізнесу нормативні значення можуть серйозно відрізнятися. Необхідно порівняти показник із значенням основних конкурентів. Також необхідно розглянути його в динаміці - постійне збільшення оборотності говорить про те, що відбувається стабільне вдосконалення політики управління запасами.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативних меж

Якщо говорити коротко, то політика управління запасами повинна забезпечувати безперебійність процесу виробництва і збуту. Для цього формується запас, який забезпечить виробництво і збут між періодами поставки. Також створюється страховий запас - на випадок виникнення непередбачених подій. Технологічний запас враховується в тому випадку, якщо компанія не може відразу використовувати запаси у виробництві, а повинна їх ще підготувати. Також варто враховувати сезонний чинник. Сума всіх цих запасів формує оптимальний розмір запасів. Варто розраховувати показник окремо за кожним видом запасів. Якщо поточний обсяг запасів перевищує оптимальний, то його доцільно знизити, що дозволить звільнити частину фінансових ресурсів. Якщо поточний обсяг запасів нижче оптимального, то існує ризик зупинки виробничо-збутового процесу через брак ресурсів.

Формула розрахунку оборотності запасів:

Коефіцієнт оборотності запасів = Собівартість продукції / Середньорічна вартість запасів (1)

Середньорічну вартість запасів можна розрахувати кількома шляхами, в залежності від інформації, яка є в аналітика.

Середньорічний обсяг запасів (оптимальний спосіб) = Сума розміру запасів на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (2)

Середньорічний обсяг запасів (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума розміру запасів на кінець кожного місяця / 12 (3)

Середньорічний обсяг запасів (при наявності тільки річних даних) = (Розмір запасів на початок року + розмір запасів на кінець року) / 2 (4)

Приклад розрахунку оборотності запасів:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019 На 31 12 2018
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси 65 69 77
Разом по розділу II 141 133 115
Баланс 281 288 241

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2020 На 31 12 2019
Виручка 1 203 1374
Собівартість 793 834

Коефіцієнт оборотності запасів (2020 р.) = 793 / (65/2 + 69/2) = 11,84

Коефіцієнт оборотності запасів (2019 р.) = 834 / (69/2 + 77/2) = 11,42

Таким чином, неможливо зробити однозначний висновок про ефективність управління запасами ПАТ «Веб-Інновація-плюс». З одного боку, оборотність запасів зросла з 11,42 до 11,84 обороти в рік. Однак з іншого боку відбувається постійне зниження рівня виробництва і збуту. Можливо, причиною є недостатній обсяг запасів, що призводить до перебоїв в операційному процесі. Для формування точних висновків про ефективність управління запасами необхідно провести більш детальне дослідження.