Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Одиниця виміру:

% (відсотки)

Пояснення суті показника

Рентабельність власного капіталу (англомовний аналог Return on Equity (ROE) – показник, що вказує, наскільки ефективно використовується власний капітал, тобто скільки прибутку було згенеровано на кожну гривню залучених власних коштів. Цей індикатор є найбільш важливим для власників (акціонерів, учасників), адже дозволяє визначити зростання їх добробуту за аналізований період. Також цей показник використовується при оцінці вартості акцій підприємства, адже рентабельність власного капіталу дозволяє визначити, на які дивіденди можуть розраховувати власники акцій або на скільки зросте вартість їх акцій.

Він розраховується як співвідношення чистого прибутку компанії за період і середньої вартості власного капіталу за цей же період.

Нормативне значення:

Розрахунок коефіцієнта для різних періодів допомагає зрозуміти зміни в прибутковості. Очевидно, що більш високі коефіцієнти кращі, тому що вони демонструють відносне збільшення чистого прибутку, що генерується на ту ж суму капіталу. Тенденція стабільного зростання коефіцієнта рентабельності власного капіталу означає підвищення здатності компанії генерувати прибуток власникам. Проте зниження власного капіталу (яке може бути викликаним, наприклад, викупом акцій) призводить до збільшення коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Високий рівень боргу також викликає збільшення показника, адже це означає, що компанія використовує кредитний капітал замість власного як джерело фінансування.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

З огляду на формулу розрахунку, можемо стверджувати, що зниження суми власного капіталу, за умови, що ефективність роботи компанії залишиться на попередньому рівні, призведе до підвищення рентабельності власного капіталу. Зниження виробничих, збутових та інших витрат дозволить підвищити чистий прибуток, як і активізація роботи з нарощування доходу. Тому робота в цьому напрямку дозволить підвищити рентабельність власного капіталу.

Формула розрахунку:

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток (Чистий збиток) / Середньорічна сума власного капіталу * 100% (1)

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Разом у розділі III 2021 2419 2673
Баланс 4957 4753 4721

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Чистий прибуток 854 831

Рентабельність власного капіталу (2023 р.) = 854 / (2021/2 + 2419/2) * 100 = 38,53%

Рентабельність власного капіталу (2022 р.) = 831 / (2419/2 + 2673/2) * 100 = 32,64%

Рентабельність власного капіталу компанії підвищується. Якщо в 2022 році кожен залучений рубль власних коштів дозволив отримати 32,64 копійки чистого прибутку, то в 2023 році - 38,53. Якщо порівнювати таке значення з прибутковістю доступних для власників фінансових інструментів, то інвестування в ПАТ «Веб-Інновація-плюс» є більш ефективним. Основним фактором підвищення рентабельності є зниження суми власного капіталу (акціонери виводили частину коштів в 2021-2023 рр.). Незважаючи на це, чистий прибуток компанії продовжує зростати. Загалом, ефективність використання власного капіталу є високою.