Березень 2023. Сайт переїхав на новий домен.

Жовтень 2020. Збільшено кількість періодів аналізу до 12-ти. Додано порівняння показників рентабельності із середнім у галузі. Також наявне співставлення заробітної плати персоналу із середнім у галузі та інфляцією. Додано аналіз малого та мікропідприємства.  Оновлені висновки, відтепер висновки в межах фінансового аналізу підприємства будуть періодично переписуватися, щоб демонструвати високу оригінальність при перевірці в антиплагіаті. Додано аналіз оптимізаційних заходів (інвестиційних проектів), ABC-XYZ-аналіз товарів, запасів, клієнтів, матеріальних ресурсів тощо, SWOT-аналіз підприємства чи іншого об`єкта дослідження. У додатках містять формули, які відображають етапність розрахунку.

Вересень 2013-Квітень 2014 додано більше 80 показників, більше 20 різних методик в програму. Сюди входять: горизонтальний аналіз активів, горизонтальний аналіз пасивів, горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати, вертикальний аналіз активів, вертикальний аналіз пасивів, експрес-аналіз фінансового стану, розрахунок чистих активів, оцінка капіталу підприємства за ознакою тривалості участі в діяльності, динаміка показників власного капіталу , динаміка позикових коштів підприємства, структура майна підприємства, динаміка показників ліквідності, показники майнового стану, показники фінансової стійкості, визначення типу фінансової стійкості, показники ділової активності, динаміка елементів доходу підприємства, структура валового доходу, фінансовий результат за видами діяльності, динаміка елементів витрат, структура показники рентабельності підприємства, показники рентабельності підприємства (GAAP), факторний аналіз рентабельності, п`ятифакторна модель рентабельності, модель Dupont, визначення імовірності банкрутства підприємства, двофакторна модель Альтмана, п`ятифакторная модель Альтмана, модель Романа Лиса, модель Таффлера та інші.

Вересень 2013 року: проект запущено