СЛОВНИК ЕКОНОМІКО-ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ, КОЕФІЦІЄНТІВ, ІНДИКАТОРІВ

А

Абсолютної ліквідності, коефіцієнт

В

Вартість чистих активів

Власні оборотні кошти

З

Забезпечення власними оборотними коштами запасів

Забезпечення оборотних активів власними коштами

К

Концентрація позикового капіталу, коефіцієнт

М

Маневреність власних оборотних коштів

Маневреність власного капіталу

Маржа операційного прибутку

Маржа чистого прибутку

Мобільність активів, коефіцієнт

Н

Норма операційного прибутку

Норма чистого прибутку 

О

Оборотність активів

Оборотність власного капіталу

Оборотність дебіторської заборгованості

Оборотність дебіторської заборгованості в днях

Оборотність запасів

Оборотність кредиторської заборгованості

Оборотність оборотних коштів

Операційна прибутковість продажів

П

Період виробничого циклу

Період одного обороту запасів

Період одного обороту оборотних активів

Період окупності активів

Період окупності власного капіталу

Період операційного циклу

Період перебування продажів в формі дебіторської заборгованості

Період погашення дебіторської заборгованості

Період погашення кредиторської заборгованості

Період фінансового циклу

Покриття запасів, коефіцієнт

Покриття, коефіцієнт

Поточна ліквідність, коефіцієнт

Р

Реінвестування, коефіцієнт

Рентабельність (пасивів) активів

Рентабельність виробничих фондів

Рентабельність власного капіталу

Рентабельність продажів по чистому прибутку

Рентабельність продажів по операційному прибутку

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від продажів

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

Ресурсовіддача, коефіцієнт

С

Середній період обороту дебіторської заборгованості

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Стійкість економічного зростання

Т

Термінової ліквідності, коефіцієнт

Трансформації, коефіцієнт

Ф

Фінансова автономія

Фінансова залежність

Фінансова незалежність

Фінансова стабільність

Фінансова стійкість

Фінансування, коефіцієнт

Фондовіддача

Ч

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

Частка основних засобів в активах

Чисті активи

Ш

Швидкої ліквідності, коефіцієнт