Безкоштовний

Обмежений аналіз

 • Безкоштовний результат
 • Більше 20 показників
 • Об'єм аналізу близько 5 сторінок

Одноразовий

Всебічний аналіз одного підприємства

 • Ціна 95 гривень
 • Більше 80 показників
 • Текстові висновки та рекомендації (Висока оригінальність)
 • Можливість зберегти в Ворд
 • Автоматична побудова інтерактивних діаграм
 • Отриманий результат аналізу більше 95 сторінок залежно від обсягу введенних даних

Безлімітний

Без обмежень протягом півріччя

 • Ціна 540 гривень
 • Більше 80 показників
 • Текстові висновки та рекомендації (Висока оригінальність)
 • Можливість зберегти в Ворд
 • Автоматична побудова інтерактивних діаграм
 • Отриманий результат аналізу більше 95 сторінок залежно від обсягу введенних даних
 • +Безкоштовний ABC (+XYZ) аналіз
 • +Безкоштовний SWOT аналіз
 • +Безкоштовна оцінка інвестиційного проекту

Перевага в порівнянні з конкурентними програмними рішеннями:

- безлімітний режим є дійсно таким, немає обмежень на кількість аналізованих підприємств;

- простий інтерфейс самої програми, немає нагромадження елементів;

- лояльна підтримка, постійне розширення програми відповідно до побажань клієнтів.

Елементи аналізу

Наявність

Аналіз динаміки активів, пасивів і фінансових результатів (горизонтальний аналіз)

+

Аналіз структури активів, пасивів (вертикальний аналіз)

+

Розрахунок чистих активів

+

Аналіз капіталу і майна

+

Аналіз ліквідності балансу

+

Відносні показники ліквідності

+

Відносні показники фінансової стійкості

+

Оцінка типу фінансової стійкості

+

Оцінка інших показників платоспроможності

+

Аналіз кредитоспроможності підприємства та ризику його кредитування

+

Відносні показники ділової активності (оборотності)

+

Аналіз динаміки доходів і витрат

+

Відносні показники прибутковості і рентабельності (збитковості), порівняння з показниками рентабельності в галузі

+

Факторний аналіз рентабельності

+

Модель Dupont

+

Визначення ймовірності банкрутства підприємства (Альтман, Лис, Таффлер і Тішоу та інші)

+

Рейтингова оцінка

+

Аналіз руху грошових коштів, аналіз грошових потоків (прямий метод): горизонтальний, вертикальний, факторний

+

Аналіз мотивації, оплати праці і заробітної плати

+

Аналіз ефективності управління персоналом та використання трудових ресурсів

+

Додатки, в тому числі формули, що відображають порядок розрахунку, наприклад, "Фінансова автономія = 4858/9395 = 0,52"

+