Шляхи зміцнення фінансового потенціалу підприємстваРік захисту: 2014

Кількість сторінок:153

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади сутності фінансового потенціалу підприємства

1.1 Розвиток теорії сутності фінансового потенціалу підприємства

Існують різні підходи до трактування поняття фінансового потенціалу підприємства, зокрема його розглядають як сукупність фінансових ресурсів, як довготермінова перспектива зростання обсягу капіталу, як фінансова стійкість та платоспроможність, як приріст чистого прибутку і т.д. Кожне з визначень є вірним у своєму контексті, а тому сформульоване власне для цілей написання цієї роботи. Це сукупність процесів усередині підприємства, що пов’язані з використанням наявних фінансових ресурсів з метою досягнення фінансових цілей підприємства, зокрема забезпечення фінансової стійкості, зростання рентабельності та підвищення вартості.

1.2 Управління фінансовим потенціалом підприємства як системний процес

Цілями управління фінансовим потенціалом підприємства як системного процесу є загальні стратегічні та фінансові стратегічні цілі. До перших відносяться, наприклад, наявність стабільної фінансово-економічної системи, збільшення частки фінансового потенціалу і т.д. До фінансових відносяться зростання доходів підприємства, поліпшення та оптимізація структури джерел доходів, розробка і впровадження нових фінансових інструментів та інші. Система управління фінансовим потенціалом підприємства включає в себе фінансове планування, фінансове регулювання та фінансовий контроль. Детально проаналізований кожен з елементів. Також надана схема управління фінансовим потенціалом підприємства. Визначений алгоритм удосконалення механізму управління фінансовим потенціалом підприємства.

1.3 Аналіз як інструмент оцінки фінансового потенціалу підприємства

Охарактеризовано цілий ряд відмінних підходів до аналізу фінансового потенціалу підприємства. Загалом можна виділити декілька основних методів оцінки перспективи розвитку підприємства – метод інтегральної оцінки, що базується на моделях фінансово-економічного розвитку підприємства, метод експертної оцінки фінансового потенціалу, що використовується при неможливості здійснити аналіз на основі показників, метод фінансових індикаторів – коефіцієнтів та комбінований метод, до якого, наприклад, відноситься система збалансованих показників(BSC).

Розділ 2. Аналіз фінансового стану публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк»

2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства

Публічне акціонерне товариство «Завод «Маяк» у повному обсязі належить державі, а тому основний вплив на діяльність підприємства чинить Фонд державного майна України. З метою захисту інтересів акціонера на підприємстві діють наглядова рада та ревізійна комісія. Поточне управління забезпечує правління у особі директора підприємства. Загальноекономічні показники свідчать про наявність високого фінансового потенціалу.

2.2. Оцінка стану охорони праці на підприємстві

Загалом вплив негативних факторів на робоче місце на базі практики був мінімальним та в основному пов'язаний із напруженою розумовою працею, що призводить до появи негативних психофізіологічних чинників. Тут охорона здоров’я працівників більше контролюється самими працівниками, адже потребує володіння навичками тайм-менеджменту для здійснення ефективної трудової діяльності без значних загрузок у окремі відрізки часу.

2.3. Розроблення плану цивільного захисту підприємства харчової промисловості

Охарактеризована можлива обстановка на території підприємства ПАТ «Завод «Маяк», яка може створитися внаслідок виникнення надзвичайної ситуації. Визначена структура цивільного захисту підприємства ПАТ «Завод «Маяк», можливості сил і засобів, цивільного захисту підприємства щодо виконання завдань за призначенням. Проведений розрахунок забезпечення і порядок видачі засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю. Вказаний план приведення сховища у готовність до прийому людей, яких необхідно укрити.

2.4. Аналіз фінансових результатів підприємства

Публічне акціонерне товариство «Завод «Маяк» протягом усього досліджуваного періоду було рентабельним, проте окупність була незначною, що свідчить про неповне розкриття фінансового потенціалу підприємства. Резерв скорочення витрат та, відповідно, підвищення рентабельності слід шукати у зниженні витрат на збут, адміністративних витратах та виробничих витратах.

2.5. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану

Обсяг основних засобів постійно зростав, як і обсяг коштів, що відволікався на їх фінансування. Постійно зростає інтенсивність заміщення обладнання, що характеризується моральним чи фізичним зносом. Також підвищується інтенсивність використання основних ресурсів підприємства, рівень їх оборотності. Окрім цього позитивною є ситуація з ліквідністю підприємства – підприємство здатне відповідати за своїми зобов’язаннями.

Розділ 3. Аналіз стану фінансового потенціалу публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк»

3.1. Аналіз капіталу підприємства та джерел його формування

Визначена динаміка джерел формування капіталу ПАТ «Завод «Маяк». Основу джерел фінансування капіталу підприємства становлять власні кошти, який формують статутний фонд, інший додатковий капітал та нерозподілений прибуток. Розраховані показники показників захисту та ризиків власного капіталу. Загалом власний капітал характеризується низьким захистом, а статутний капітал – значним ризиком зниження обсягу, адже підприємство не формувало резервний фонд, чим порушувало законодавство. Вважаємо за необхідне протягом наступних років збільшувати резервний капітал на 5 % щорічно до рівня 25 % від власного капіталу. Враховуючи особливу роль комерційних кредитів для підприємства ми дослідили ще сальдо дебіторської та кредиторської заборгованості і визначили, що цей аспект діяльності підприємства погіршувався щорічно, адже на кінець періоду обсяг дебіторської заборгованості перевищував обсяг кредиторської заборгованості.

3.2. Оцінка фінансової стійкості

Загалом досліджуване підприємство є фінансово стійким, адже більша частина коштів – це власний капітал. Також значна частка запасів фінансується за рахунок власних обігових коштів, а маневреність останніх постійно зростала протягом 2011 – 2013 років. Спостерігалися проблеми у платіжному балансі підприємства, проте вони були виправлені до кінця досліджуваного періоду.

3.3. Діагностика ймовірності банкрутства з позиції зарубіжних та вітчизняних методик

Моделі фінансового потенціалу не дають однозначної відповіді на питання типу фінансового потенціалу публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк»» протягом 2011 – 2013 років. Так одні – вказують на значні фінансові проблеми, в той час як інші – на значний фінансовий потенціал та низьку імовірність банкрутства.

Розділу 4. Обґрунтування шляхів зміцнення фінансового потенціалу підприємства

4.1. Оптимізація структури капіталу підприємства

Розглянуті основні підходи оптимізації структури капіталу. Обраний оптимальний та обґрунтована найкраща структура капіталу ПАТ «Завод «Маяк». Відповідно, найбільш оптимальним варіантом формування капіталу підприємства є варіант номер 7, за яким 31 % капіталу підприємства становить власний капітал, а решту – залучені кошти.

4.2. Удосконалення системи управління фінансовим потенціалом

Визначено, що існує значна кількість програм, що може використовуватися для складання та аналізу фінансової звітності. Простою програмою, що використовується при формуванні звіту є «Бест звіт плюс». У випадку, якщо велике підприємство має багато структурних одиниць у своєму складі, то йому може знадобитися більш пророблений програмний продукт – «ПАМАК:Фінансова звітність». Окрім складання звіту, важливим є також його аналіз. Для цих потреб ми рекомендуємо скористатися таблицями MS Excel або ж більш складною програмою – STATISTICA.

4.3. Перспективне фінансове планування та інструмент зміцнення фінансового потенціалу підприємства

Здійснено фінансове планування на майбутнє, складений плановий баланс, звіт про фінансові результати. Визначений фінансовий ефект від реалізації сукупності пропонованих заходів.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.