Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в умовах реформування національної економіки Рік захисту: 2014

Кількість сторінок:130

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

1.1.Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Аналіз літературних джерел вказав на той факт, що управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства – складний багатогранний процес. Відповідно до управління таким процесом не можна підходити лише з однієї позиції. Тобто до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, як і до менеджменту загалом недоцільно використовувати окремий підхід, оскільки усі підходи до управління пов’язані між собою, є цілісними. Тому підприємство зможе досягти успіху, використовуючи їх комплексно.

1.2. Еволюція поглядів на теорію управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

Першими теорія міжнародної торгівлі були класичні теорії. Зрозуміло, що саме з них і випливають принципи управління ЗЕД на підприємстві – експортноорієнтовані підприємства повинні обирати ті галузі діяльності, які володіють певними перевагами у власній країні. З розвиток міжнародних відносин виникають нові теорії, в яких основна роль в ЗЕД діяльності переходить від держави до підприємств. Проте, в загальному виділяють два підходи, на яких ґрунтуються такі теорії – кейнсіанський та монетариський. Щодо вітчизняної наукової думки у цій сфері, то вона почала розвиватися з отриманням Україною незалежності, адже в плановій економіці основна увага приділялася макроекономічному аспекту зовнішньоекономічної діяльності, а не управлінню ЗЕД на підприємстві.

1.3. Складові управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

Щодо складових системи управління ЗЕД, то в залежності від підходу можна виділити дослідження, аналіз і оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища бізнесу, комунікації та прийняття рішень, групову динаміку і керівництво, функції управління (планування, організація, мотивація, контроль), ефективність діяльності підприємства. Якщо розглядати управління ЗЕД як систему, то виділяють підсистему загального управління міжнародної економічної діяльності, підсистему функціонального управління ЗЕД та підсистему операційного управління ЗЕД.

Розділ 2. Аналіз організації ПрАТ «Полтавська фірма «Ворскла» як системи управління

2.1. Кількісна та якісна оцінка елементів системи управління ПрАТ «Полтавська фірма «Ворскла»

Тенденції руху персоналу є неоднозначними. З однієї сторони зменшується кількість виробничого персоналу та збільшується частка керуючого персоналу. На нашу думку, це є негативною тенденцією, адже спричиняє надмірні адміністративні витрати. З іншої сторони персонал підприємства висококваліфікований, а плинність кадрів постійно знижується. Тому, щоб краще зрозуміти виявлені тенденції необхідно розглянути загальну фінансово-господарську діяльність на підприємстві.

2.2. Аналіз господарсько-фінансової діяльності ПрАТ «Полтавська фірма «Ворскла»

Протягом періоду 2011 – 2013 років спостерігається від’ємна рентабельність підприємства, що є негативним. Проте, підприємство активно вдосконалювало політику управління оборотними активами – зростає оборотність оборотних активів загалом, запасів, виробничих запасів, зменшується періоду обороту дебіторської заборгованості. Також знижується кількість працівників підприємства, поряд із збільшенням витрат на їх заробітну плату та соціальні заходи. Інші операційні витрати залишаються на тому ж рівні, а тому вже у 2013 році підприємство вийшло на рівень рентабельності 4,58 %. Щодо показників фінансового становища, то, загалом підприємство є достатньоліквідним та здатне відповідати за своїми зобов’язаннями, а рівень фінансових ризиків, через значну автономію є незначним.

2.3.Дослідження механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла»

Щодо системи управління зовнішньоекономічною діяльністю, то очевидно, що на роботу відповідного відділу впливають замісник голови з питань економіки, фінансів та ЗЕД, відділ кадрів та інші. Зокрема замісник голови здійснює безпосередній контроль за роботою участку ЗЕД, визначає основні напрямки розвитку. Відділ кадрів формує склад відділу ЗЕД, тобто його вплив є також значним. Інші ж елементи організаційної структури активно співпрацюють з ВЗЕД, проте їх не можна зарахувати до системи управління. Щодо показників ефективності роботи відділу, то у 2013 році обсяг наданих послуг за кордон збільшився. Загалом частка таких послуг становила більше 99 % від усіх наданих послуг на давальницькій основі, а тому система управління зовнішньоекономічною діяльністю повинна бути перебудована відповідно до такої ролі ЗЕД. Важливо, що підприємству необхідно збільшувати ефективність ЗЕД, адже протягом 2011 – 2013 років цей відповідний показник був незначним.

Розділ 3. Шляхи оптимізації управління зовнішньоекономічною діяльністю на ПрАТ "Полтавська фірма "Ворскла"

3.1 Удосконалення організаційної системи управління зовнішньоекономічною діяльністю на ПрАТ «Полтавська фірма «Ворскла»

Ми пропонуємо оптимізувати структуру роботи зовнішньоекономічного відділу, зокрема виділити посаду голови зовнішньоекономічного відділу та відібрати відповідні функції у замісника голови з економіки, фінансів та ЗЕД. Також доцільно підпорядкувати відділ постачання відділу ЗЕД, адже більша частина сировини надходить на давальницьких умовах та від іноземних партнерів. Окрім цього необхідно створити відділ маркетингу, аналітики, а також юридичний в структурі відділу ЗЕД.

3.2 Удосконалення методики аналізу ефективності управління відділом зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняних підприємствах

Ми пропонуємо використовувати інтегральний показник для того, щоб визначити діяльність зовнішньоекономічного відділу. Цей коефіцієнт включатиме в собі елементи, котрі характеризуватимуть роботу на окремих ділянках зовнішньоекономічної діяльності. Вище керівництво підприємства зможе зробити висновок про ефективність роботи маркетингового, аналітичного відділів, відділу транспортного та митного забезпечення експорту, валютно-фінансового та відділу вирішення торгових суперечок. У сфері ж оцінки інвестування за кордон ми пропонуємо використовувати стандартні для такої роботи коефіцієнти чистої вартості проекту та інші.

3.3. Зміна зовнішньоекономічних відносин в умовах реформування податкової системи

У контексті виявлених змін у вітчизняній податковій системі ми пропонуємо використати пільгу – звільнення від податку на прибуток підприємств на 10 років підприємств легкої промисловості. Для цього необхідно змінити правочин контрактів з роботи на давальницькій сировині на угоду купівлі та продажу.

Розділ 4. Характеристика системи охорони праці у ПрАТ «Полтавська фірма «Ворскла»

Загалом нами не було виявлено невідповідності нормативних внутрішніх документів вітчизняному законодавству, а тому стверджуємо що управління охороною праці знаходиться на високому рівні. Щодо наявних небезпек для життя та здоров’я, то на прикладі роботи з комп’ютером ми вказали на можливі фізичні, хімічні, психофізичні та інші види небезпек.

Висновки

Рекомендації

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.