Заходи вдосконалення механізму формування капіталу комерційного банку в сучасних умовах Рік захисту: 2012

Кількість сторінок:30

Зміст: Скачати

Причини придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Розділ 3. Заходи вдосконалення механізму формування капіталу комерційного банку в сучасних умовах

3.1 Рекомендації щодо удосконалення методик оцінки ефективності управління капіталом банку.

Вивчивши зміни у рівні ризиків кредитної установи протягом попередніх років можна зауважити, що загалом рівень ризиків протягом 2010 року знизився, проте для стимулювання процесу необхідно вжити певних заходів:

- прогнозуємо, що в через відновлення зростання економіки проценти знижуватимуться. Тому ми пропонуємо придбати цінні папери з фіксованими ставками – на суму 1725729 тис.грн. на період від 3 до 6 місяців, на суму 2783966 на період від 6 місяців до 1 року, на суму 4248858 на період понад 2 роки або збільшити обсяг кредитування на цей період – на ту ж суму та період. Це скоротить втрати від реалізації процентного ризику;

- зменшити ставки на депозитні вклади у доларах та євро з 5 до 4,75 %, а усім особам, що продані долари та євро залишатимуть на депозитних рахунках в банку – запропонувати пільгові ціни на валюту – для долара – по 8,031ціна продажу та євро – 10,43 грн. ціна продажу. Акцію потрібно проводити поки обсяг зобов’язань у доларах США не зменшиться на 1 339 445 тис.грн, а зобов’язань у євро – на 661 440 тис.грн. За таких умов можливість зазнати втрат від реалізації валютних ризиків дорівнюватиме нулю;

- зменшити обсяг активів, що сформовані на період від 3 місяців до 1 року на суму 3199063 тис.грн. та перевести їх у форму грошових коштів та еквіваленті. Це забезпечить достатній рівень абсолютної ліквідності для негайного розрахунку з вкладниками банку. Такий захід призведе до фінансових втрат у вигляді 268 721,3 тис.грн, проте ризик втрати ліквідності буде дорівнювати нулю. На нашу думку, втрата ліквідності – це основний чинник, що може спровокувати банкрутство, адже чинить психологічний чинник;

- щодо проблем у сфері кредитного ризику, то заходи повинні бути більш комплексні – потрібно як покращити методику оцінки позичальників, так і диверсифікувати кредитний портфель, знизити частку підприємств виробничої сфери та дотримуватися менш агресивної кредитної політики – співпрацювати лише з перевіреними позичальниками.

3.2. Пропозиції щодо оптимізації джерел формування капіталу

Отже, на основі запропонованих заходів, а саме – скорочення обсягу коштів клієнтів банку та збільшення частки субординованого боргу, коштів інших банків та інших зобов’язань за умови, що ставки за користування окремими елементами пасиву залишаться на попередньому рівні(а вони, як ми писали вище, скоротяться, що матиме ще більший ефект на результуючий показник), вартість капіталу комерційного банку знизиться на 3,5 % та становитиме 7,47 копійки за кожну гривню використаних коштів, в той час як у 2010-2011 роках значення показника становило 7,74 %. Загалом позитивний вплив запропонованого заходу становитиме у наступному році 0,0027 гривень на кожну гривню активів комерційного банку, тобто загалом – 0,0027*34 612 856 = 93454,711 тис.грн. у 2012 році. Визначений ефект є значним, а тому вказаний захід вважаємо ефективним.

3.3. Рекомендації щодо підвищення ефективності використання капіталу банку

Також ми запропонували внести зміни у систему ціноутворення на кредити банку, що забезпечить більш ефективне використання капіталу. Ми пропонуємо змістити акценти отримання прибутку з процентного та комісійний. Тоді обсяг процентних доходів протягом 2011-2012 років різко знизиться – на 95 %, проте обсяг комісійних доходів зросте – на суму зменшення процентних доходів та додатковий ефект від запровадження змін у систему ціноутворення на кредити. Процентні витрати дещо зменшаться – за рахунок скорочення плати за користування капіталом підприємством. Відповідно це призведе до додатного чистого прибутку у 2012 році та рентабельності на рівні 2,84 %.

Висновки до розділу ІІІ

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 120 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.