Рік захисту: 2013

Кількість сторінок: 12 

Зміст: 

Вступ

1. Характеристика повноважень банків у сфері валютного контролю. Контроль за експортними, імпортними та лізинговими операціями

2. Аналіз заходів впливу до банків за порушення валютного законодавства. Відповідальність банку за невиконання функцій агента валютного контролю

3. Валютне регулювання та контроль: міжнародний досвід та національні тенденції

Висновки

Список використаної літератури

Короткий виклад змісту роботи:

Комерційний банк є важливим учасником системи валютного контролю та регулювання. Як агент валютного контролю банк забезпечує виконання законів України у відповідній сфері, інформує органи державної влади про виявлені порушення, перевіряє походження та напрямки використання валютних цінностей суботами господарювання.

У той же час Національний банк України активно слідкує за дотриманням нормативно-правового забезпечення валютного процесу комерційними банками. Неналежне виконання законів України може призвести до застосування фінансових санкцій або відкликання ліцензії. Аналіз діяльності Національного банку України дозволив виявити, що за 2009 – 2010 роки збільшуються суми порушень валютного законодавства банками, у той час як їх кількість зменшилася. До основних з них відносяться перекручення або приховування звітності, що відображає діяльність банку на валютному ринку, несвоєчасне подання звітних документів, неналежне виконання функцій валютного контролю, порушення порядку торгівлі іноземною валютою тощо.

Аналіз світового досвіду дозволив виявити, що система валютного регулювання банківської сфери у кожній окремій країні є особливою. Для України рекомендуємо продовжувати роботу в напрямку лібералізації валютного законодавства, що покликано стимулювання прямі іноземні інвестиції. У той же час важливо продовжувати ефективну роботу в галузі валютного контролю – це дозволить боротися з такими явищами як відмивання коштів, що отримані злочинним шляхом, корупція тощо.

Ціна: 30 грн.

Форма зв'язку