Рік захисту: 2013

Кількість сторінок: 7

Зміст: 

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Актуальність та значення публікацій

Короткий виклад змісту роботи:

Актуальність розглянутих публікацій полягає в тому, що в Україні відсутній чіткий та налагоджений механізм закриття проблемних банків. Окрім цього події останній трьох років, наприклад, банкрутство банку «Надра» продемонструвало неефективність дій державних органів, що спричинила паніку серед вкладників, зниження довіри до банківського сектору тощо. Тому чітке обґрунтування порядку, алгоритму, суб’єктів, об’єктів та інших аспектів проведення операцій бридж-банку є необхідним.

Практичне значення розглянутих вище статей полягає у тому, що ці напрацювання можуть бути використані у процесі подальшого удосконалення нормативно-правової основи управління санацією та ліквідацією проблемних банків.

Ціна: 30 грн.

Форма зв'язку