Рік захисту: 2013

Кількість сторінок: 20 

Зміст: 

Вступ

Розділ 1. Сутність, ознаки та інструменти регулювання ліквідності банківської сфери

Розділ 2. Аналіз ліквідності банківського сектору України за 31.12.2007-31.12.2011 рр

Розділ 3. Визначення причин та умов втрати вітчизняними банками своєї ліквідності

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Короткий виклад змісту роботи:

Ліквідність банківського сектору означає здатність вчасно відповідати за своїми поточними та середньостроковими зобов’язаннями перед вкладниками, кредиторами, власниками цінних паперів банків (акцій, боргових цінних паперів тощо); мати можливість залучати кошти на депозитному ринку на строки та за умовами затвердженої кредитної політики банку.

На погіршення ліквідності банківської системи вказують такі явища, як підвищення попиту на рефінансування Національного банку України, зменшення коштів на кореспондентських рахунках кредитних установ, зростання вартості на ресурси грошово-кредитного ринку, низький рівень коштів у касі банку, висока залежність обсягу вільних грошових ресурсів від міжбанківського ринку.

У роботі надана оцінка поточного фінансового стану банківської галузі, проаналізовані показники ліквідності. Констатуємо, що значення економічних нормативів ліквідності протягом 2007 – 2011 років знаходилися в межах норми. Проте частка високоліквідних активів у 2008 році різко скорочується, що вказує на загальне зниження здатності відповідати за своїми зобов’язаннями протягом короткого терміну. Також кризові явища та процеси в банківській галузі призвели до значного скорочення вільної ліквідності.

Проаналізувавши явища та процеси ми систематизували основні фактори, що призвели до скорочення ліквідності:

- низька стабільність гривні, різка девальвація (близько 60 %) протягом короткого періоду часу;

- агресивна кредитна та маркетингова політика у 2007 році, інтенсивне та безвідповідальне споживче кредитування, що й призвело до нагромадження надмірної простроченої заборгованості перед банками;

- агресивна депозитна та маркетингова політики, що зумовили накопичення надмірно дорогих фінансових ресурсів у окремих установах;

- накопичення проблемної заборгованості через різке зниження кредитоспроможності фізичних та юридичних осіб;

- зростання вартості грошей та капіталів на світовому ринку, що обмежило доступ до грошово-кредитного ринку для вітчизняних банків;

- значний дисбаланс у депозитно-кредитній політиці – переважання обсягу кредитного портфеля над депозитним;

- прогалини у системі ризик-менеджменту окремих банківських установ;

- прогалини у системі оцінки кредитоспроможності фізичних осіб;

- значна частка кредитів у іноземній валюті призвела у сукупності із факторами, що перелічені вище, призвела до накопичення боргів перед банками та втрати ліквідності останніми – позичальники виявилися нездатними відповідати за отриманими кредитами;

- втрата довіри до банківського сектору через фінансові негаразди у окремих суб’єктів ринку.

Систематизувавши основні тенденції та явища, що призвели до погіршення ліквідності банківського сектору ми вказали такі напрямки удосконалення цієї сфери:

- оптимізація поточної системи оцінки кредитоспроможності фізичних та юридичних осіб, врахування можливих коливань курсів, виважена кредитно-депозитна політика;

- вдосконалення поточної системи нагляду регулятором, зокрема з урахуванням рекомендацій Базель ІІ та Базель ІІІ, продовження роботи в напрямку зниження доларизації економіки.

Ціна: 60 грн.

Форма зв'язку