Сучасні проблеми та перспективи іпотечного ринку житла в Україні  Рік захисту: 2014

Кількість сторінок:130

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Основні аспекти іпотечного ринку житла в Україні

1.1 Сутність іпотеки

Розглянемо підходи різних науковців до трактування поняття іпотека - це відносини у сфері іпотечного кредитування, що виникають у зв’язку із отриманням кредиту від комерційного банку на купівлю або будівництво об’єкта нерухомості, що зумовлює виникнення тимчасових прав власності на такий об’єкт. Іпотека може набувати форми договору, цінного паперу тощо. Відмінність між іпотекою та іпотечним кредитуванням полягає у тому, що перша є похідною угодою по відношенню до кредитування. Виділено такі класифікаційні ознаки іпотеки, як за інструментом, інструментом, об’єктом кредитування, джерелом фінансування, кількістю отриманих кредитів, кількістю сторін в процесі, кількістю переданих в заставу об’єктів, метою застави, правовою основою.

1.2 Інфраструктура іпотечного ринку житла

Виділено основні елементи інфраструктури іпотечного ринку – комерційні банки, оцінювачі, нотаріальні контори, страхові компанії, земельний кадастр, небанківські кредитні установи, арбітражно-регулюючі органи, професійні учасники фондового ринку, біржі, інвестори, центральний депозитарій, Державна іпотечна установа, рейтингові та інформаційні агентства, власники нерухомості та будівельні компанії, заклади освіти та інші.

1.3 Місце комерційного банку на іпотечному ринку житла

Виділена особлива роль комерційних банків. З однієї сторони вони можуть надавати кредити позичальникам для купівлі останніми житла. З іншої сторони комерційні банку емітують іпотечні облігації. іпотечна облігація – це облігації, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому вітчизняним законодавством. Іпотечні облігації бувають двох типів – структуровані та прості. Тобто загалом комерційні банки можуть виступати кредиторами, інвесторами, посередниками та емітентами на іпотечному ринку житла. У роботі деталізований кожен із цих аспектів.

Розділ 2. Організація іпотечного кредитування (на прикладі ПАТ «Ощадбанк»)

2.1 Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні

Було проведене дослідження вітчизняного ринку іпотечного кредитування та місця ПАТ «Ощадбанк» на ньому. Щодо розвитку вітчизняного ринку іпотечного кредитування, то негативним є стабільне зниження обсягу сегменту кредитування фізичних осіб. У структурі кредитів постійно знижується частка виданих на період більше 5 років. Позитивним є постійне скорочення ролі кредитів, що видані у доларах. Це очікуваний процес, що пов’язано із значним знеціненням тих кредитів, що видані у іноземній валюті до кризи, адже кредитоспроможність позичальників різко знизилася. Виявлено позитивний вплив Державної іпотечної установи на ринок і в той же час – вкрай низька інтенсивність роботи бюджетної установи. Незважаючи на її позитивну роль та стимулювання підвищення обсягу виданих іпотечних кредитів, обсяг доходів Державного бюджету протягом 2009 – 2011 років був низьким, а тому коштів на фінансування Державної іпотечної установи не вистачало. Загалом дослідження кредитування дозволило виявити відсутність лояльних до позичальника умов та високу вартість залучення кредитних ресурсів. Усе це стримує розвиток ринку.

2.2 Показники іпотечного кредитування.

Що ж до ПАТ «Ощадбанк», то виявлено, що розмір іпотечного кредитного портфеля залишався на стабільному рівні. Проте його якість постійно погіршувалася. Обсяг прострочених кредитів зростав, а вартість забезпечення за кредитами лише незначним чином перевищувала вартість самих кредитів. В умовах необхідності реалізації забезпечення для покриття витрат банку це не дозволить відшкодувати усі зобов’язання.

2.3 Моделювання іпотечного кредитування житла.

Загалом моделювання іпотечного кредитування житла дозволило виявити, що поява платоспроможного попиту на такі кредити є можлива лише в умовах відновлення економічного зростання та скорочення вартості залучення таких кредитів. За поточних умов подальше накопичення ПАТ «Ощадбанк» іпотечного портфеля є можливим лише за умови удосконалення системи ризик-менеджменту при іпотечному кредитуванні та оптимізації системи оцінки та прогнозування платоспроможності позичальника. Тому необхідно розробити заходи у запропонованій сфері.

Розділ 3. Перспективи розвитку іпотечного кредитування житла в Україні

3.1 Удосконалення системи оцінки позичальників з метою підвищення якості портфелю іпотечних кредитів банку

Визначено, що методичним забезпечення іпотечного кредитування є сукупність внутрішніх документів комерційного банку, що стосуються іпотечного кредитування. Обґрунтовано оптимальний тип кредитної політики на наступний рік, визначено граничні межі та ціну кредитування, визначений оптимальний механізм ціноутворення. Сформульована методика визначення оптимальних умов іпотечного кредитування та визначений портрет бажаного позичальника. Враховуючи значне погіршення якості портфеля іпотечних кредитів – особлива увага зосереджена на методиці співпраці персоналу банку з іншими учасниками відносин для забезпечення повернення проблемної заборгованості.

3.2 Використання зарубіжного досвіду для зниження рівня ризиків іпотечного кредитування у банку

Запропоновано використовувати скорингову модель оцінки позичальника, яка базується на двох етапах – визначення фінансового становища позичальника і аналіз пов’язаних показників та показників особистого характеру. Інтерпретація даних відбувається на основі оцінок експертів та статичних даних, що сформувалися банком протягом попередніх років діяльності. Також методика дозволяє негайно отримати чітку відповідь стосовно доцільності фінансування фізичної особи на основі інтегрального показника.

3.3 Напрями удосконалення методичного забезпечення іпотечного кредитування в комерційному банку

Запропоновано внести зміни у поточну структуру служби внутрішнього аудиту – доповнити відділами аудиту ризиків застави та аудиту кредитоспроможності позичальників, адже саме за цими напрямками у банку «Ощадбанк» протягом 2010 – 2011 років спостерігаються проблеми. Зокрема відділ аудиту ризиків застави перевірятиме законність володіння власником предметом застави, ринкову вартість предмету застави, стан та ліквідність тощо. Внутрішній аудитор не лише перевіряє певний напрямок операцій, а й може вносити свої пропозиції. Тому на основі систематизації ризиків застави, ми запропонували систему заходів для зниження впливу кредитних ризиків при здійсненні подальшої діяльності банком. Кожен окремий ризик застави є особливим, проте в загальному для їх мінімізації пропонуємо використовувати такі заходи як моніторинг, переоцінка майна, диверсифікація предмета застави, юридичний супровід, експертиза майна, перевірка службою безпеки, страхування, підвищення кваліфікації співробітників. Розраховано економічну ефективність від впровадження основних пропозицій.

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 500 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.