Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 116

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

В результаті проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки:

  1. Розглянуто історичні аспекти виникнення та розвитку місцевого оподаткування. Історія становлення місцевого оподаткування є складною та тривалою і відбувалася у різних країнах по різному. Розглянуті теорії місцевого оподаткування та обґрунтована авторська думка щодо того, що обидві теорії вірні. Щодо історії становлення місцевого оподаткування в Україні, то протягом останніх 200 років система місцевих податків мінялася часто і кардинально. Це вказує на постійний розвиток та намагання оптимізувати досліджувану сферу.
  2. Вказано на роль місцевих податків і зборів як атрибуту фінансової автономії органів місцевого самоврядування. Виявлено та доведено, що принцип фінансової автономії органів місцевого самоврядування носить лише декларативний характер, на практиці від не дії. В Україні, на відміну від країн Західної Європи, де 25 % валового внутрішнього продукту розподіляється через місцеві бюджети, частка місцевих податків та зборів у загальній сумі видатків та доходів є надзвичайно низькою. Хоча діючі нормативні акти визнають незалежність місцевих органів, проте частка державних трансферів є великою. Для вирішення проблеми потрібно шукати шляхи підвищення ролі місцевих податків і зборів.
  3. Вивчено зарубіжний та вітчизняний досвід становлення та формування муніципального оподаткування. Щодо поточного стану справ, то виявлено, що закордоном використовується значно більша кількість місцевих податків, проте найголовнішим з них є податок на нерухомість. В Україні знову відбуваються зміни у місцевому податковому законодавстві і значна частина зборів та податків скасована порівняно із 2010 роком. Визначено, що загалом введення єдиного податку та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки є позитивним, проте в обох випадках наявні проблеми, які слід вирішити. Зокрема відсутній земельний кадастр, а ставки єдиного податку, за незначним виключенням, не можуть змінюватися органами місцевого самоврядування.
  4. Проаналізовано вітчизняну практику нарахування місцевих податків і зборів в Україні. Динаміка фінансових ресурсів місцевих громад протягом досліджуваного періоду здебільшого демонструє зростання, проте загалом місцеві громади не є незалежними. Це доводить, у тому числі, вкрай низька сума нарахованих місцевих податків та зборів порівняно із обсягом усіх доходів місцевих органів самоврядування. Це формує значну залежність органів місцевого самоврядування від державних, що призводить до неефективного використання отриманих ресурсів та відсутності стимулів до діяльності, що базується на ринкових основах. У той же час виявлено, що окремі місцеві податки та збори демонструють значне зростання.
  5. Надано оцінку фіскальної ефективності місцевого оподаткування для органів місцевого самоврядування. Доведено, що фіскальна ефективність місцевих податків та зборів є вкрай низькою. Так фінансова стійкість органів місцевої влади є низькою, а залежність від центральних органів влади - високою. Також визначено, що частка місцевих податків та зборів у загальній сумі доходів є вкрай низькою. Найважливішим податком, що відігравав найвагомішу фіскальну функцію для органів місцевого самоврядування був єдиний податок, роль якого особливо зросла після оптимізації податкового законодавства у 2011 році. Загалом же очевидно, що фіскальна ефективність місцевих податків та зборів недостатня.
  6. Проведено аналіз надходжень місцевих податків і зборів доміського бюджету м. Ірпінь. Приклад міста Ірпеня дозволив сформулювати такий же висновок. Проаналізовано особливості надходжень місцевих податків і зборів добюджету. Загалом сума місцевих податків та зборів зростає протягом 2009 - 2013 років, проте частка доходів міста у загальній сумі видатків коливається. Виявлено, що найважливішу роль відіграє єдиний податок. Враховуючи усі проблеми у системі місцевого оподаткування слід шукати шляхи підвищення ефективності фіскальної функції.
  7. Визначено оптимальні напрями удосконалення системи муніципального оподаткування на найближчу перспективу. Запропоновано декілька заходів, які націлені на підвищення фіскальної ефективності місцевого самоврядування. Систему сплати єдиного податку слід реформувати і встановити чіткі ставки для різних груп підприємств. Ставки можна встановити в залежності від суми доходів(6 %) або розміру податкового прибутку (15 %). В такому випадку фіскальна ефективність податку зросте в 20-30 раз. Щодо туристичного податку, то запропоновано внести у перелік виключень із платників такі групи як студенти та особи, що відвідують родичів. Окрім цього податкові органи повинні проводити пояснювальну роботу серед населення щодо доцільності сплати туристичного збору. Щодо збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, то для підвищення фіскальної ролі податку можна розширити перелік видів діяльності, за які стягується такий платіж. Щодо проблеми впливу збору за місця для паркування транспортних засобів на бюджет, то цю проблему потрібно вирішувати комплексно із проблемою низької ефективності роботи комунальних підприємств, що надають послуги паркінгу. Сам податок функціонує порівняно ефективно, проте його фіскальна ефективність нівелюється збитками комунальних підприємств. А тому запропоновано сукупність інновацій, яка забезпечує відкритість у системі паркування та сплати збору.
  8. Вказано на перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Щодо зарубіжного досвіду, то запропоновано впровадити ряд місцевих податків. Для впровадження екологічного податку необхідно лише перевести його з категорії загальнодержавних податків та зборів до категорії місцевих податків та зборів. Іншим податком, який слід впровадити є церковний податок. У зв’язку із значною кількістю релігійних організацій, в Україні при встановленні такого податку доцільно дозволити обирати особі куди спрямовувати кошти, що нею сплачені, тобто у бюджет якої релігійної організації.  Іншим податком, який матиме вкрай позитивний вплив на діяльність місцевих органів влади є податок на фастфуд, який сплачуватиметься відповідно до розміру доходів такого закладу харчування і матиме позитивний вплив не лише на розмір фінансових ресурсів, якими розпоряджатиметься місцева громада, а й на здоров'я членів цієї громади.    
  9. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності системи місцевого оподаткування на Україні. За прикладом системи оцінки роботи місцевої влади у Англії, запропоновано застосувати систему КРІ. На прикладі міста Ірпінь запропоновано сукупність показників, критерії їх досягнення, система мотивації, що націлює мерів міст на досягнення цих показників. Суть пропонованого заходу - встановити рівень між обсягом доходів міських голів та розміром надходжень місцевих податків та зборів до бюджетів міст. Як результат слід очікувати, що управлінські дії мерів будуть націлені на досягнення поставлених показників зростання обсягу місцевих податків та зборів. За допомогою методу сценаріїв доведено ефективність такої пропозиції, зокрема у випадку нехтування пріоритету збільшення фінансової автономії міста міський голова отримуватиме вкрай низьку заробітну плату.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.