Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 104

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Маркетингова комунікаційна діяльність - це насамперед комунікаційна політика, особлива функція виробника, посередника чи споживача, що визначається його мотивами, інтересами, установками, відносинами і конкретними цілями (вихід на новий ринок, виведення нового товару, збільшення ринкової частки і т.п.). Як конкретні дії - це процеси передачі і сприйняття тих чи інших повідомлень, спрямованих на вирішення конкретних завдань спонукання до певного маркетинговому вибором (замовлення). Теоретичним підґрунтям маркетингової діяльності підприємства є такі теорії та концепції як теорія масової комунікації, теорії мотивації, критична теорія комунікації, теорія інформаційного суспільства, теорія маркетингу, теорія бренд-менеджменту, концепція маркетингових комунікацій, концепція інтегрованих маркетингових комунікацій, концепція маркетингу відносин.

Визначено, що у загальному вигляді процес планування та організації маркетингової комунікаційної діяльності підприємства складається з таких етапів як систематизація інформації про ринок, формування цілей просування, оцінка факторів, що впливають на комплекс просування, розробка стратегії просування, складання і розподіл кошторису витрат на просування, оцінка комплексу просування. Визначені особливості планування комунікаційної діяльності в мережі Інтернет. Суть відмінності полягає у тому, що в мережі значно більша кількість можливостей точно оцінити потенціал та бюджет для діяльності. Загалом цей процес є складним у будь-якому випадку, а тому важливим є розуміння можливостей для оцінки економічної ефективності та результативності системи маркетингових комунікацій підприємства.

Щодо показників оцінки ефективності маркетингових комунікацій, то сюди відносяться показники результативності економічної, психологічної та комунікаційної. Основними економічними показниками оцінки діяльності є обсяг витрат на рекламну діяльність, частка витрат на рекламу у виручці, рентабельність витрат на рекламу, кількість щитів, кількість сайтів, на яких розміщена реклама, кількість людей, що прийшли на день відкритих дверей, кількість проведених прес-конференцій, інтерв'ю, кількість реалізованих товарів на одного продавця, витрати на проведення презентації, кількість проведених конкурсів з наданням дисконтних сертифікатів.

Зовнішні фактори значним чином впливають на підприємство «Калина-ІТ», проте у своїй сукупності – цей вплив нейтральний. Перша за все ми розглянули макросередовище та з’ясували, що сукупність економічних факторів негативно впливає на діяльність досліджуваного підприємства. Щодо політичних факторів, то загалом вони чинять негативний вплив на підприємство, зокрема стабільне негативне відношення державних органів до продукції та необхідність постійного регулювання галузі ведуть до значних обмежень дій учасників ринку. Також негативний вплив на перспективи розвитку підприємства мають демографічні та форс-мажорні фактори, у той час як інші групи макросередовища чинять позитивний вплив на діяльність підприємства.          Щодо мікросередовища, то аналіз ринкових тенденцій дозволив виявити значну привабливість ринку – попит на цей вил товар стабільно зростав протягом 2011-2013 років і дещо знизився у 2014 році, проте у вартісному вираженні спостерігається зростання. Негативними факторами ринкового середовища є значна кількість конкурентів. Щодо позитивних факторів а напрямками кінцеві споживачі, клієнти та постачальники, то ми виявили значну диверсифікацію постачальників та клієнтів. У той же час мінливі смаки покупців генерують певні ризики.        Безпосередня оцінка впливу на можливості реалізації загроз чи можливостей дозволив вказати на основні фактори успіху у наступному році. Так важливо запропонувати клієнтам та постачальникам ефективні для підприємства умови співпраці, більш інтенсивно використовувати трудові ресурси, налагоджувати міжнародні контакти тощо.

Загалом маркетингова комунікаційна політика ТОВ "Калина ІТ" є дуже специфічною. Власники володіють значною кількістю підприємств різноманітних сфер, а тому ці підприємства пов'язані між собою, у тому числі забезпечують синергетичний ефект при реалізації маркетингової політики кожного з них. Рекламні заходи підприємством проводяться не активно. Підприємство практично не оплачує рекламні повідомлення на сторонніх площадках, а лише використовує ресурси власників, які є безкоштовними. Як результат, охоплення рекламними заходами є низьким, а тому реклама не чинить значного впливу на чистий прибуток підприємства. Робота з громадськістю є низькоактивною. Підприємство приймає участь у спонсорських проектах, проте майже не співпрацює із сторонніми засобами масової інформації, що не пов'язані із власниками. Формується нейтральний тон повідомлень про ТОВ «Калина-ІТ». Прямі продажі відбуваються якісно, відповідно до стандартів у галузі, процес стимулює нарощення обсягу збуту. Стимулювання збуту проводиться активно, що проявляється у проведенні презентацій, наданні знижок на продукцію, в якої закінчується термін придатності тощо.

Щодо оцінки ефективності роботи підприємства за напрямком комунікацій, то відповідність асортименту та якості реалізованих товарів вимогам покупців свідчать про хороший двосторонній зв'язок. Загалом конкурентоспроможність комунікаційної політики ТОВ «Калина-ІТ» є помірною. Окремі показники свідчать про перевагу ТОВ «Калина-ІТ» , а інші - про перевагу конкурентів у сфері комунікації. Дохід підприємства зростає щорічно, що в складних макроекономічних умовах є свідченням якісної комунікаційної політики.

Основні групи цільової аудиторії підприємства - діти, молодята, компанії, що замовлять торт на корпоративні свята, інші клієнти, потенційні працівники, працівники. Проведено прогнозування подальшого розвитку галузі та виявлено, що незважаючи на складну економічну ситуацію ринок розвиватиметься. Використовуючи матричні методи був отриманий висновок про те, що оптимальним напрямком подальшої роботи є активний розвиток бізнесу. Стратегія активізації маркетингової комунікаційної діяльності підпорядкована загальній маркетинговій політиці підприємства у наступному році. Цілями та завданнями маркетингової комунікаційної діяльності підприємства є збільшення охоплення рекламним повідомленням аудиторії компанії, підвищення пізнаваності бренду, стимулювання збуту у несезонний період та стимулювання працівників. запропоновано провести додаткові заходи рекламної кампанії.

Запропоновано провести додаткові заходи рекламної кампанії. Для цього проведено детальне вивчення та планування пошукових запитів у мережах Яндекс та Гугл. Запропоновано рекламувати кондитерську "Калина ІТ" за цими пошуковими заходами. Якщо врахувати поточну рекламну активність та пропозицію, то кількість цільових контактів з аудиторією становитиме 356 649 в місяць. Пізнаваність бренду зросте на 3,047 %, що на один процент більше, ніж було передбачено завданнями та цілями маркетингової комунікаційної політики на наступний рік. Тобто реалізація рекламної кампанії дозволить досягнути перших двох цілей маркетингової комунікаційної діяльності підприємства "Калина ІТ". Тобто така пропозиція є життєздатною.

Щодо заходів стимулювання збуту, запропоновано чіткий алгоритм стимулювання посередників як непрямих споживачів продукції, який дозволить наростити обсяг маркетингових витрат при цьому збільшивши обсяг збуту. Доведено, що за будь-якого розвитку подій фінансовий результат від застосування заходу буде додатнім. Так на кожні 100 тис.грн. маркетингових витрати підприємство отримає додаткові 195,4 тис.грн. фінансового результату до оподаткування. Іншою пропозицією є підвищення цін на продукцію у жовтні-грудні, адже цей період є піковим у кондитерській сфері, а надавати знижки клієнтам у квітні-серпні. Це дозволить нівелювати вплив сезонного чинника та дозволить стабільно працювати підприємству "Калина ІТ". 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.