Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 128

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведення детального дослідження основних аспектів розробки стратегій виходу підприємств на зарубіжний ринок досягнуті наступні завдання:

- визначена доцільність стратегічного планування при виході на зарубіжний ринок. Стратегічне планування при виході на зарубіжний ринок означає процес розробки дій та рішень, що дозволяють обрати оптимальну стратегію виходу підприємства на зарубіжний ринок. Принципами процесу стратегічного планування є принцип цілеспрямованості, перспективності, пріоритетності, реалізованості, інтерактивності, комплексності, безперервності моніторингу (сканування) тенденцій розвитку, селективності, стратегічної конкуренції. Доцільність стратегічного планування при виході на зарубіжний ринок проявляється у функціях, які цей процес виконує. Він дозволяє мінімізувати витрати для досягнення визначеного результату, довести до виконавців їх завдання у розрізі термінів виконання, врахувати можливі впливи зовнішнього та внутрішнього середовища тощо.

- охарактеризовано процес та етапи розробки ринкової стратегії підприємства. Процес розробки ринкової стратегії підпорядкований загальній корпоративній стратегії підприємства. Він складається із таких етапів як дослідження ринку, формування цілей, завдань та розробка ринкової стратегії, передпродажний тест, маркетинговий та збутовий тест на основі продажів, остаточне затвердження політики 4P – визначення ціни, місця, каналів просування та власне продукту, оцінка результату. Кожен із етапів характеризується своїми особливостями. Наприклад, процес вивчення зарубіжного ринку повинен враховувати усю сукупність учасників процесу – від конкурентів до цільової аудиторії. Побудова комунікаційної політики повинна враховувати як можливості просування серед покупців, так і серед посередників. При обґрунтуванні ціни важливо обрати максимальну, і в той же час конкурентоспроможну ціну. Тобто процес розробки ринкової стратегії є складним та потребує врахування великої кількості змінних.   

- здійснено обґрунтування вибору типів стратегій для виходу підприємства на зарубіжний ринок. Методичне забезпечення оцінки стратегічної позиції підприємства та вибору зарубіжного ринку для освоєння включає в себе інформаційне забезпечення, алгоритм проведення оцінки, методи, що доцільно застосовувати. Систематизовано методи, зокрема сюди відносяться такі, як SWОT-аналіз, PЕST-аналіз, SNW-аналіз, портфельний аналіз, метод сценаріїв, метод порівнянь, аналіз показників та коефіцієнтів, аналіз за моделями, експертний аналіз.

- вивчено процес формування сучасної економічної ринкової стратегії для виходу підприємства на зарубіжний ринок. Формування сучасної економічної ринкової стратегії для виходу українського підприємства на зарубіжний ринок характеризується рядом особливостей. Практика показує, що стратегії спільне підприємництво та пряме інвестування практично не використовуються. За цим напрямком вкладено 425 млн.дол.США, проте 69 млрд. дол., що отримані від експорту. Щодо вибору стратегії відповідно до ринку, на якому буде продаватися продукція, то на європейському ринку можна використовувати будь-яку стратегію виходячи із можливостей підприємства та умов на ринку, проте на ринку Російської федерації не доцільно використовувати стратегії спільне підприємництво та пряме інвестування, лише пряме чи непряме експортування.

- систематизовано проблеми проникнення національних компаній на зарубіжні ринки. Проблемами проникнення на зарубіжні ринки, в першу чергу, є не фактори, що пов’язані із цими ринками, а внутрішні українські реалії. Вкрай негативний вплив на можливості фінансування виходу на зарубіжні ринки мало зниження курсу національної валюти, відтік капіталу, обмеження банківського кредитування. Також проблемою є низька інноваційна активність вітчизняних підприємств. Висока частка сировинних та низькотехнологічних галузей в експорті призводить до перерозподілу фінансових ресурсів на користь цих фінансово-промислових груп, що має вкрай негативний вплив на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств у середньостроковій перспективі на зарубіжних ринках. У зв’язку із впливом усіх цих факторів, проникнення на національні ринки знизилося, зокрема експорт скоротився на 19,54 % у 2014 році порівняно із 2013 роком.

- вказано на перспективи розробки та реалізації комплексних конкурентних стратегій українських підприємств при виході на зарубіжні ринки. Загалом систематизація даних про внутрішнє та зовнішнє середовище українських компаній, а також про можливості та загрози, дозволила сформувати висновок про те, що як такої єдиної оптимальної конкурентної стратегії при виході на зарубіжний ринок не існує. В залежності від особливостей функціонування підприємства це може бути як стратегія диференціації, так і стратегія мінімізації витрат.

- обґрунтовано необхідність розробки стратегії виходу на зарубіжний ринок компанії. Розробка стратегії виходу на зарубіжний ринок компанії ПАТ «Компанія «Райз» є необхідною, адже в поточних умовах це забезпечить розвиток компанії. Підприємство діє на вітчизняному ринку протягом тривалого часу, а тому відчуває потребу подальшого розвитку. Матричні методи не дають однозначного висновку про оптимальну стратегію подальшого розвитку та виходу на зарубіжний ринок. Зваживши усі фактори, вказано, що оптимальною стратегією при виході на зарубіжний ринок є стратегія концентрованого зростання. Спосіб виходу на зарубіжний ринок – експорт. Маркетингова стратегія - стратегія підсилення. Дотримання таких рекомендацій дозволить досягнути високим результатів на зарубіжному ринку.

- проведено аналіз діяльності компанії та інтенсивність ринкової конкуренції в цільовій галузі. Протягом 2012-2014 років підприємство активно розвивалося, адже обсяг збуту та сума активів постійно зростали значними темпами. Проте фінансові коефіцієнти погіршилися, що вказує на доцільність виходу на інші ринки. Аналіз компанії та конкурентів дозволив виявити наявність окремих ключових конкурентних переваг, а тому обраний напрямок подальшого розвитку та виходу на зарубіжні ринки є вірним. Тому запропонуємо стратегію та заходи в межах цієї стратегії для виходу на зарубіжний ринок.

- розроблено та обрано стратегію виходу на зарубіжний ринок досліджуваної компанії. Для виходу на зарубіжні ринки слід, в першу чергу, активізувати маркетингову діяльність. Виробнича та фінансова діяльність готова до такого заходу. Для виділення серед конкурентів запропоновано використати програму лізингу «Лізинг для сільськогосподарських виробників». Така програма дозволить підвищити збут серед тих клієнтів, які не мають кошти для купівлі великого обладнання. На прикладі російського ринку показані потенційні учасники, які допоможуть з активізацією лізингової активності. Як результат, можна очікувати підвищення обсягу збуту товарів та послуг компанії на 15,1 %.

- вказано на ризики, що виникають при зовнішньоекономічної діяльності та запропоновано способи їх мінімізації. Основним ризиком, що може проявити є нестабільність зарубіжних національних валют, а тому на прикладі російського рубля запропонований захід мінімізації такого впливу. Московська біржа пропонує угоди хеджування, якими власне і доцільно скористатися. При застосуванні хеджування валютного ризику в умовах економічного зростання і стабільного розвитку сільськогосподарського сектора ПАТ "Компанія Райз" буде нести тільки збитки від ф'ючерсних договорів - в нашому випадку 44650 тис. грн. на рік. При зниженні курсу російського рубля на 10% підприємство заощадить 9902 тис.дол.США, при підвищенні на 15% - 14054 тис. дол.США. Тобто інструмент хеджування є ефективним у цьому випадку.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.