Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 93

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного дослідження сформульовані наступні висновки та рекомендації:

- визначено сутність корпоративного бренду та його роль в сучасних умовах ведення бізнесу. На основі аналізу думок науковців визначено, що корпоративний бренд - це сукупність відчуттів та уявлень, які виникають у працівників, партнерів, кредиторів, постачальників, власників, менеджменту та інших стейкхолдерів при думці про конкретну компанію та які сформовані під дією досвіду роботи з сільськогосподарським підприємством або на основі інформації, що отримати іншим чином. Корпоративний бренд є складним інтегральним поняттям, що включає в себе часткові бренди, а саме бренд роботодавця, бренд позичальника, бренд контрагента тощо. Роль корпоративного бренду є значною, адже дозволяє краще використовувати наявні ринкові можливості, зокрема забезпечує зростання лояльності персоналу, покращення умов залучення фінансових ресурсів, підвищує стійкість діяльності організації;

- сформульовано основні та найважливіші особливості формування корпоративного бренду. Процес формування корпоративного бренду є складним та включає в себе роботу багатьох структурних підрозділів: маркетингового відділу, фінансового відділу, вищого менеджменту тощо. Особливістю формування корпоративного бренду є те, що відбувається врахування інтересів іншої аудиторії, відмінної від покупців: працівників, партнерів, постачальників та інших стейкхолдерів. Також відбувається використання інших інструментів взаємодії із цільовою аудиторією, не лише комунікаційних, також високою є ціна помилки та невідповідності очікуванням, крім цього, наявні значні знання про внутрішні особливості підприємства серед цільової аудиторії. Інструментами формування корпоративного бренду є бачення, місія, цінності, лідерство, репутація компанії, корпоративна культура, галузь компанії, репутація товарів, політика та практика управління персоналом, управління продуктивністю, інновації, розмір компанії, звітність компанії, вітчизняна чи зарубіжна компанія, вік  компанії та її історія, стратегії компанії;

- визначено процес та елементи системи управління розвитком корпоративного бренду. Процес управління корпоративним брендом передбачає реалізацію таких етапів: дослідження ринку, безпосереднього економічного середовища, цільової аудиторії, розробку альтернативних варіантів корпоративного бренду, формування ринкового образу бренду, позиціювання бренду, реалізацію ідентичності, бренд-контролінг тощо. Основними комунікаціями, що використовуються в процесі формування бренду, є сарафанне радіо, реклама, особистий продаж, прямий маркетинг, піар та робота з громадськістю, фірмовий стиль, виставки та професійні збори тощо;

- надано загальну характеристика підприємства ТОВ «Агро-Волна» та його маркетингової діяльності. можна говорити про складне маркетингове середовище компанії, а також як про сильні, так і про слабкі сторони процесу діяльності ТОВ «Агро-Волна». З однієї сторони, в підприємства є надійні постачальники, а також диверсифікована структура покупців. З іншої, обсяг збуту підприємства залишався практично на тому ж рівні протягом 2013-2015 років, що вказує на необхідність активізації маркетингової діяльності. Загалом ринкове середовище є суперечливим, адже макроекономічна ситуація є складною, відбувається зниження реального ВВП у 2015 році, має місце висока інфляція, а з іншої сторони – галузь рослинництва, яка представляє основних клієнтів ТОВ «Агро-Волна», демонструє вкрай високі показники рентабельності діяльності. В таких умовах активізація маркетингових зусиль дозволить забезпечити стабільне положення ТОВ «Агро-Волна»;

- здійснено оцінку корпоративного бренду ТОВ «Агро-Волна» та його конкурентної позиції на вітчизняному ринку. на основі проведеного опитування серед працівників визначено, що корпоративний бренд ТОВ «Агро-Волна» є недостатньо сильним через обмежені можливості для кар’єрного росту. Порівняння корпоративного бренду серед постачальників, банків, посередників та інших партнерів з бажаним дозволило виявити недостатню силу бренду та можливості для покращення іміджу. ТОВ «Агро-Волна» має найнижчий імідж серед прямих конкурентів, а тому необхідною є робота щодо виправлення такого недоліку;

- проведено детальний аналіз складових системи управління розвитком корпоративного бренду ТОВ «Агро-Волна». Аналіз складових системи управління розвитком корпоративного бренду ТОВ «Агро-Волна» дозволив визначити, що участь у цьому процесі приймають директор, бухгалтер, маркетолог, менеджери по закупкам, менеджери по роботі з клієнтами, голова відділу кадрів. Виявлено, що процес управління корпоративним брендом носить несистемний характер. Основними маркетинговими комунікаційними засобами, що використовувалися для цих цілей, були надання інтерв’ю директором місцевій газеті, піар через власний сайт, участь у виставці;

- здійснено обґрунтування перспективних напрямів розвитку комплексу маркетингу в процесі формування корпоративного бренду ТОВ «Агро-Волна». Обґрунтований оптимальний комплекс маркетингу, який дозволить сформувати сильний корпоративний бренд. Продукт слід доповнити комерційним кредитуванням та безплатною консультацією, що посилить його конкурентоспроможність. Ціна – орієнтування на конкурентів, а також система знижок за обсяги покупки протягом року. Місце продажу, як і раніше, буде офіс компанії, а у процесі просування бренду будуть використовуватися такі комунікації як піар, реклама, особистий продаж, фірмовий стиль тощо;

- розроблено бренд-орієнтовані інтегровані маркетингові комунікації для ТОВ «Агро-Волна». Для ТОВ «Агро-Волна» запропонована сукупність бренд-орієнтованих інтегрованих маркетингових комунікацій. Зокрема, слід використовувати такі напрямки як піар, рекламу, фірмовий стиль, особистий продаж, стимулювання збуту, виставкову діяльність. Запропоновані окремі заходи у межах кожного з комунікаційних напрямків. Зокрема, слід активніше використовувати сайт та соціальні мережі, а також піар та рекламу через місцеві засоби масової інформації. Також слід роздрукувати рекламні буклети для того, щоб донести до клієнтів інформацію про оновлений елемент маркетинг-міксу «Продукт». Крім цього, рекомендовано продовжувати участь у виставковій діяльності та комунікувати із професіоналами ринку сільськогосподарської продукції.

- забезпечено прогнозування економічної ефективності від реалізації комунікаційної діяльності. Розраховано, що загальний економічний ефект буде складатися із трьох складових: підвищення обсягу збуту, отримання знижки від постачальників та скорочення плинності кадрів. Сукупний економічний ефект до оподаткування становитиме 1165,125 тис. грн., що є значним показником, а тому можна рекомендувати менеджменту активніше працювати над посиленням корпоративного бренду ТОВ «Агро-Волна».

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.