Організація готівкових і безготівкових розрахунків підприємстваРік захисту: 2011

Кількість сторінок:115

Зміст: Скачати

Переваги використання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи проведення готівкових та безготівкових розрахунків підприємствам

1.1 Сутність грошових розрахунків на підприємстві та їх роль у формуванні грошового потоку

Розрахунки підприємства – це форма здійснення грошового обігу, що виникає внаслідок взаємодії з контрагентами, співробітниками, кредитними установами, бюджетом та іншими і формує таким чином потік грошових коштів. Підприємство здійснює розрахунки за такими напрямками, як операційна діяльність, інвестиційна діяльність та фінансова діяльність. Зазвичай операційна діяльність формує основні розрахунки, що призводять до надходження грошових коштів на підприємство, у той час як інвестиційна діяльність при нормальній роботі установи призводить до відтоку коштів. Щодо успішної фінансової діяльності, то вона направлена на залучення коштів та збереження вартості наявних фінансових ресурсів, а тому в ході розрахунків може забезпечувати як позитивний, так і негативний грошові потоки. Основними формами розрахунків є готівкова та безготівкові форми, а тому необхідно розглянути їх детальніше.

1.2 Характеристика безготівкових розрахунків підприємства

Безготівкові розрахунки – це спосіб грошових розрахунків без використання готівки, перерахування (переказ) грошових сум з рахунків платників на рахунки кредиторів або зарахування взаємних вимог. Система безготівкових розрахунків складається таких основних елементів, як способи безготівкових розрахунків, вимоги до організації розрахунків, розрахункові документи, класифікація розрахунків, принципи безготівкових розрахунків. Щодо розрахункових документів, то у підприємства є цілий арсенал можливостей щодо вибору оптимального, який забезпечить ефективний безготівковий розрахунок у конкретній ситуації - платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, платіжна вимога, розрахунковий чек, акредитив, вексель, інкасове доручення (розпорядження), пластикова картка та інші.

1.3 Принципи проведення готівкових операцій підприємством

Готівкові операції, - це операції, що пов’язані із прийняттям та видачею готівки. Існують значні обмеження на здійснення касових операцій, зокрема встановлюється ліміт на розрахунок протягом дня з одним контрагентом та існує ліміт та обсяг коштів у касі, який може залишатися після робочого дня. У роботі визначені основні аспекти проведення таких операцій.

1.4 Методика аналізу руху грошових коштів внаслідок розрахунків підприємства

Для аналізу розрахунків на конкретному прикладі, ми використаємо звіт про рух грошових коштів та проаналізуємо динаміку основних напрямків здійснення розрахунків, структуру грошових потоків, а також використаємо розглянуту систему показників. У роботі обґрунтовані основні показники, що необхідні для аналізу цієї сфери.

Розділ 2. Аналіз готівкових та безготівкових розрахунків ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»

2.1 Загальна організаційно-правова та фінансово-господарська характеристика ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»

Ми встановили, що підприємство з іноземними капіталом «ААЗ Трейдінг Ко» протягом тривалого періоду часу здійснює діяльність на території України. Під брендом «Автолюкс» надаються транспортні послуги, а також поштові. Щодо матеріального стану, то ми з’ясували, що підприємству необхідно переглянути політику управління основними засобами – зменшується значення показника оновлення основних засобів та збільшується їх зношення. Негативною тенденцією є стабільна від’ємна рентабельність, а тому необхідно шукати резерви підвищення прибутковості у скороченні собівартості продукції та зменшенні адміністративних витрат. У той же час, відмічаємо постійне підвищення фінансової стійкості, стабільності та автономії. Щодо ліквідності, то протягом 2008 – 2009 років значення показника загальної ліквідності було нижчим нормативного значення, проте вже протягом наступного року ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» було здатним повністю відповідати за своїми зобов’язаннями.

2.2 Аналіз готівкових та безготівкових розрахунків

Підприємство не використовувало готівки та валютного рахунку в банку для здійснення розрахунків, про що можемо судити із балансу. Щодо безготівкових розрахунків у національній валюті, то сума залишків на відповідному банківському рахунку постійно знижувалася протягом 2008 – 2010 років. Підприємство не проводило активної фінансової діяльності, основні розрахунки відбувають за інвестиційними та операційними напрямками роботи. Щодо джерел надходження коштів на поточний рахунок, то основну роль у формуванні додатної суми відігравали розрахунки із споживачами транспортних послуг підприємства. До основних розрахунків, що призвели до скорочення суми коштів на поточному рахунку у національній валюті належать оплата за придбані товари, роботи послуги, виплати персоналу з оплати праці, податкові платежі та виплати адміністративному персоналу.

2.3 Аналіз ефективності управління грошовими розрахунками

Окупність та дохідність розрахункових операцій протягом 2008 – 2010 років була від’ємною, проте констатуємо ефективне управління розрахунками. Про це свідчить наростаючий підсумок чистого грошового руху за результати розрахунку підприємства, який жодного разу не перевищував залишок коштів на рахунку. Негативним явищем є сезонність – зростання обсягів розрахунків у літній період, яка проте зумовлена специфікою діяльності підприємства.

Розділ 3. Шляхи удосконалення практики здійснення розрахунків на підприємствах

3.1 Способи скорочення негативного грошового потоку внаслідок розрахунків підприємства

Ми пропонуємо досліджуваному підприємству працювати в напрямку скорочення негативного грошового потоку та збільшення позитивного за рахунок більш продуманої політики управління розрахунками. У діяльності підприємству доцільно використовувати такі способи розрахунку як акредитив, вексель, аванс та платіжні картки. Важливо оптимізувати фінансову роботу на підприємстві.

3.2 Оптимізація інформаційної основи для управління готівковими та безготівковими розрахунками

Ми визначили, що суб’єкти аналізу готівкових та безготівкових коштів потребують оперативну інформацію, яка б дозволяла сформувати якісну картину про поточні розрахунки. Для цих цілей необхідно вдосконалити національну методологічну основу застосування бухгалтерського обліку до формування первинних та звітних даних. На основі здійсненого аналізу ми пропонуємо, змінити назву класу 3, як «Грошові активи, розрахунки та інші активи», добавити новий рахунок з назвою «Електронні кошти». Також пропонуємо закріпити більш точні визначення основних дефініцій, що стосуються обліку та аналізу грошових розрахунків.

3.3 Удосконалення розрахунків в умовах комп’ютеризації підприємств

Враховуючи темпи комп’ютеризації діяльності підприємств, необхідно використати потенційно можливі переваги. Перш за все ми пропонуємо автоматизувати систему розрахунків, що значно скоротить витрати та обсяг необхідного часу для їх здійснення. Окрім цього ми вважаємо оптимальним створити он-лайн касу компанії з можливістю придбати електронний квиток за необхідним напрямком, а для здійснення оперативних розрахунків – використовувати системи електронних грошей.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.