Критичний огляд наукових публікацій. Тематика публікацій: Валютно-курсова політика центрального банку та її вплив на економіку

Рік захисту: 2013

Кількість сторінок: 16 

Зміст: 

Україномовні наукові джерела:

Перша стаття

Друга стаття

Третя стаття

Четверта стаття

П'ята стаття

Шоста стаття

Іншомовні наукові джерела:

Сьома стаття

Восьма стаття

Дев'ята стаття

Десята стаття

Короткий виклад змісту роботи:

Єдиний висновок відсутній. Акцентована увага на таких аспектах, як цілі та перспективи валютно-курсової політики, основні тенденції у цій сфері. Критично оцінене дослідження курсової політики та її впливу на конкурентоспроможність економіки. Також вивчена роль Національного банку України у цьому процесі, особлива увага звертається на роль регулятора у період кризи. Також розглядається стаття щодо можливих шляхів підвищення ефективності валютно-курсової політики України для цілей забезпечення економічного зростання.

Щодо зарубіжних джерел, то вивчається валютний курс та зовнішня політика Росії, КНР,східних азіатських країн. Звертається увага на глобалізацію та валютний курс.

Ціна: 40 грн.

Форма зв'язку