Рік захисту: 2013

Кількість сторінок:11

Зміст: 

1. Курсова політика України: стан та шляхи удосконалення

2. Стан, економічний зміст і значення платіжного балансу у механізмі валютного регулювання

Список використаної літератури

Короткий виклад змісту роботи:

Єдині висновки відсутні.

Опис роботи:

1.Здійснено аналітичний огляд курсової політики України. Наявні графіки та таблиці - Динаміка офіційного номінального курсу гривні щодо долара США у 2011 році, Обсяг валютних операцій на готівковому ринку України у 2010 – 2011 роках, Динаміка офіційного номінального курсу гривні щодо євро у 2011 році, Динаміка офіційного номінального курсу гривні щодо рубля у 2011 році, Сальдо валютних інтервенцій НБУ на міжбанківському ринку протягом 2007 – 2011 років, млрд. доларів США, Загальний обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку України. Запропоновано рухатися в напрямку подальшої лібералізації валютних відносин, проте процес повинен відбуватися поетапно.

2. Здійснено аналіз платіжного балансу України та його вплив на курсову політику. Наявні графіки та таблиці: Платіжний баланс України протягом І кварталу 2010 року – ІІ кварталу 2011 року, Баланс рахунку поточних операцій України протягом І кварталу 2010 року – ІІ кварталу 2011 року, Баланс рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій протягом І кварталу 2010 року – ІІ кварталу 2011 року, Фінансування дефіциту платіжного балансу України протягом І кварталу 2010 року – ІІ кварталу 2011 року. Зроблено висновок про загальну стабільність курсової політики протягом досліджуваного періоду, проте платіжний баланс демонструє значне коливання. Підкреслене переважання валютних надходжень над від’ємними грошовими потоками, що дозволяє говорити про стабільність курсу у майбутньому. Вказані фактори такого явища.

Ціна:30 грн.

Форма зв'язку