Облік та аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у роздрібній торгівлі Рік захисту: 2014

Кількість сторінок: 111

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку і аудиту товарних операцій у роздрібній торгівлі

1.1 Економічна сутність товарних операцій у роздрібній торгівлі

Аналіз думок науковців дозволив сформувати власне визначення поняття товарних операцій - це сукупність дій, що призводить до переходу права власності на певний вид товару, підтверджується документально та може формувати кредиторську або дебіторську заборгованість. Відмінність між продажем, товарооборотом та досліджуваним поняттям полягає у тому, що вони передбачають лише вибуття товарів, в той час як торгова операція може призвести до набуття товару та збільшення обсягу товарних запасів. Різновидом товарних операцій можуть бути і безгрошові дії, тобто бартер, міна тощо.

1.2 Огляд нормативно-правової бази з питань обліку та аудиту товарних операцій у роздрібній торгівлі

Існує значний перелік нормативно-правових документів, що в тій чи іншій мірі регулює податковий та фінансовий облік на підприємствах у сфері обліку товарів, товарних операцій та товарообігу. Зокрема сюди відносяться стандарти обліку, що затвердженні Міністерством фінансів України, законодавчі акти, інструкції органу статистики тощо.

1.3 Огляд літературних джерел з обліку, аналізу та аудиту товарних операцій у роздрібній торгівлі

Загалом науковці активно вивчають процес обліку, аудиту та аналізу товарних операцій та товарообороту. Зокрема звертається увага на шляхи вибору оптимальних способів аналізу товарних операцій. Досліджуються питання вибору оптимальних інформаційних джерел для проведення аудиту. Вказано на основні форми первинних документів , що необхідно застосовувати у процесі обліку товарних операцій на підприємстві сфери роздрібної торгівлі.

1.4 Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ “Еко”

Для цілей аналізу процесу обліку та аудиту товарних операцій було обране підприємство, що зайняте у сфері роздрібної торгівлі «ЕКО». Асортимент продукції варіюється від 6000 до 12000 найменувань продуктів харчування та супутніх товарів, залежно від розмірів магазину. На нашу думку, управління підприємством занадто заадміністроване, а генеральний директор обтяжений і стратегічними і поточними проблемами. Виявлені значні проблеми із фінансовими ресурсами – обсяг власних коштів від’ємний, як і значення показників платоспроможності та фінансової автономії. У той же час підприємства здатне відповідати за своїми зобов’язаннями. Також позитивним є відновлення рентабельності товарних операцій реалізації, що дозволяє працювати в напрямку відновлення фінансової стійкості підприємства. Управління кадрами та основними фондами відбувається ефективно.

Розділ 2. Облік товарних операцій у роздрібній торгівлі

2.1 Документування господарських операцій з обліку товарних операцій на підприємстві

Вітчизняне законодавство чітко регламентує перелік первинних документів, що необхідно оформити при проведенні операцій із товарами, як у випадку їх надходження, так і у випадку вибуття. У роботі детально розглянуті усі документи, що використовуються в процесі обліку товарних операцій.

2.2 Фінансовий облік товарних операцій

Процес фінансового обліку торгівельних операцій є чітко регламентованим. До основних операцій з товарами, що відбуваються у товаристві з обмеженою відповідальністю «ЕКО» відносяться продаж товарів, купівля товарів. Відповідно у фінансовому обліку відображається їх надходження та вибуття, облік товарної націнки, знижки і т.д. Загалом процес поставлений на належному рівні, а тому доцільно перейти до вивчення інших видів облікової роботи на підприємстві – управлінського та податкового.

2.3 Управлінський облік товарних операцій

Управлінський облік на підприємстві направлений на задоволення інформаційних потреб менеджменту, зокрема дозволяє приймати зважені управлінські рішення. На підприємстві розроблений значний перелік бюджетів та звітів, що використовуються для проведення ефективної діяльності підприємством. Дані звітів складаються на основі даних фінансової звітності, у той час як бюджети складаються на основі планових показників розвитку ТОВ «ЕКО». Управлінський облік дозволяє застосовувати відповідні аналітичні інструменти, зокрема постійно контролювати рівень економічної безпеки.

2.4 Податковий облік товарних операцій

На основі проведеного аналізу можемо підсумувати, що податковий облік є дещо відмінним від бухгалтерського. Загалом при здійсненні операцій із товарами податкові зобов’язання із сплати податку на прибуток підприємств визначаються на основі віднімання суми проданих товарів та їх собівартості з урахуванням інших витрат. До інших витрат відносяться, зокрема витрати, що пов’язані із таруванням, складання та транспортуванням товарів підприємства.

2.5 Напрямки вдосконалення обліку товарних операцій із застосуванням комп’ютерних технологій

Для вдосконалення практики функціонування підприємства рекомендовано замінити поточну версію 1С на конфігурацію 1С 8.0 «Роздрібна торгівля» - це дозволить автоматизувати ряд рутинних робіт, що пов’язані із товарними операціями – роз друк цінників, роботи з еквайринговими системами і т.д. Також рекомендовано формувати управлінський документ “Відомість обліку руху товарів на віртуальному складі” і на його прикладі попередньо прораховувати можливі дії по відношенню до підприємства. Це дозволить уникнути неефективних рішень.

Розділ 3. Економічний аналіз товарообігу у роздрібній торгівлі та аудит товарних операцій на підприємстві

3.1 Організаційно-інформаційна модель аналізу у роздрібній торгівлі

Загалом у процесі аналізу товарних операцій та товарообороту підприємства застосовується аналіз динаміки обсягу збуту, що дозволяє визначити інтенсивність роботи підприємства. Також вивчається сезонність операцій з товарами. Важливим етапом аналізу є застосування відносних показників, які свідчать про ефективність поточних товарних операцій та дій менеджменту щодо управління товарооборотом.

3.2 Загальний та факторний аналіз товарообігу у роздрібній торгівлі

Аналіз ТОВ «ЕКО» дозволив виявити погіршення ефективності управління товарними запасами – їх оборотність знижується, проте зростає рівень товарообороту. Також виявлена висока сезонність, що вказує на необхідність коректування поточної маркетингової політики. Також знижується частка підприємства на ринку – з 0,799 % до 0,776 %.

3.3 Аудит товарних операцій на підприємстві

Щодо процесу аудиту, то рекомендовано застосовувати такі операції методи, як спостереження за інвентаризацією, документальна перевірка, експертна перевірка документів, зустрічна перевірка, арифметична перевірка тощо. Доцільно проводити документальну перевірку товарних операцій, операції з надходження товарів, операції з тарою, операції з реалізації товарів, обліку товарних запасів, проводити аудит доходів та витрат за товарними операціями.

3.4 Напрямки вдосконалення аналізу та аудиту товарних операцій із застосуванням комп’ютерних технологій

Для автоматизації аудиту товарних операцій рекомендовано застосовувати програму Audіt XP «Комплекс Аудит», що дозволяє прописати власні методики аудиту, що автоматизує значну частину процесу. Що ж до резервів підвищення ефективності товарних операцій, то для уникнення впливу чинника сезонності протягом І та ІІ кварталів рекомендовано застосовувати маркетингові заходи для підвищення збуту – зокрема акції та знижки. Такі акції доцільно застосовувати по відношенню до товарів, що характеризуються високим періодом зберігання, наприклад, побутова хімія. Також той факт, що приріст товарообороту на підприємстві є нижчим, ніж на ринку загалом вказує на потребу інтенсифікації маркетингової кампанії, адже існують реальні резерви підвищення обсягу збуту.

РОЗДІЛ 4. Охорона праці

Щодо аналізу системи охорони праці, то загалом вона є ефективною, а обсяг фінансування охорони праці – відповідає вимогам законодавства. Для подальшого удосконалення цієї сфери запропоновано сукупність заходів - підвищити заробітну плату (на 100 грн в міс.)працівникам, які не курять, забезпечити належне зберігання побутових хімічних препаратів, провести огляд технічного стану службових автомобілів, провести огляд технічного стану устаткування та обладнання.

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.