Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Пояснення суті показника маневреності власного капіталу

Коефіцієнт показує співвідношення між власними оборотними ресурсами і власним капіталом компанії. Таким чином, значення показника говорить про те, яка частина власного капіталу може бути використана для фінансування оборотних активів, а яка частина спрямована на фінансування необоротних активів.

Нормативне значення показника:

Нормативним вважається значення 0,1 і вище. Позитивне значення свідчить про достатність власних фінансових ресурсів для фінансування необоротних активів і частини оборотних. Від’ємне значення показника свідчить, що власний капітал і кошти, залучені на довгостроковій основі, спрямовані на фінансування необоротних засобів, тому для фінансування оборотних активів необхідно звертатися до позичкових джерел фінансування. Це веде до зниження фінансової стійкості.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативних меж

При низькому значенні показника необхідно працювати в напрямку збільшення частки власних ресурсів. Це дозволить збільшити суму власних оборотних коштів, що призведе до збільшення значення показника.

Формула розрахунку маневреності власного капіталу:

Коефіцієнт маневреності власного капіталу = Власні оборотні (обігові) кошти / Власний капітал

Приклад розрахунку маневреності власного капіталу:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019
Активи
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу I 150 145
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу II 111 132
Баланс 261 277
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Разом розділ III 81 90
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Разом у розділі IV 45 45
V. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Разом у розділі V 135 142
Баланс 261 277

Маневреність власного капіталу (2020 р.) = (45 + 81 - 150) / 81 = -0,3

Маневреність власного капіталу (2019 р.) = (45 + 90 - 145) / 90= -0,11

Таким чином, маневреність власного капіталу компанії «Веб-Інновація-плюс» є низькою, і значення знаходиться нижче нормативного значення протягом 2019-2020 рр.

Власні кошти повністю відволікаються на фінансування необоротних активів. Для вирішення проблеми можна, наприклад, залучити додаткові

0,1 * 150 - (45 + 81 - 150) = 39 тис. грн. на довгостроковій основі - це дозволить досягти нормативного значення показника.