Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Пояснення суті показника

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (англомовний аналог - Accounts Payable Turnover, Times) - показник ділової активності, який вказує на кількість оборотів, які здійснила кредиторська заборгованість протягом року. Порівнюючи оборотність кредиторської та дебіторської заборгованості можна визначити якість політики комерційного (товарного) кредитування в компанії. Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською означає, що компанія використовує кошти кредиторів в якості джерела фінансування своїх дебіторів, а інша частина грошей використовується фірмою для фінансування своїх інших операцій. Показник розраховується як співвідношення собівартості до середньорічної суми кредиторської заборгованості. Результат розрахунку показує, скільки раз компанія погасила свої зобов'язання перед постачальниками, підрядниками і т.д. протягом періоду дослідження.

Нормативне значення показника оборотності кредиторської заборгованості:

Згідно з методикою Россельхозбанка нормативним вважається таке значення:

Таблиця 1. Нормативне значення показника оборотності кредиторської заборгованості в розрізі сфери діяльності, раз на рік

Показник Сільське господарство Виробництво харчових продуктів та переробна галузь Посередники, оптові та роздрібні торговці Інші
Оборотність кредиторської заборгованості 4,8 8 12 12

Джерело: Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільськогосподарських організацій при оцінці їх кредитоспроможності: Монографія. Омськ: Изд-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. с.49.

Однак, не варто забувати, що нормативне значення може відрізнятися залежно від конкретного типу діяльності компанії і оптимальним є порівняння поточної ситуації в сфері управління кредиторською заборгованістю з конкурентами. Також варто розглянути показник в динаміці і оцінити його зміну протягом періоду.

Варто зауважити, що високе або низьке значення показника може мати кілька наслідків. Деякі автори говорять про те, що зниження показника є хорошим явищем, адже компанія має можливість фінансувати свою діяльність за рахунок безкоштовного джерела - за рахунок постачальників і підрядників. Однак це не зовсім вірно. Якщо затримка оплати відбувається постійно, то постачальники та підрядники будуть включати цей ризик в ціну свого товару. Тому низька оборотність кредиторської заборгованості може мати негативні середньострокові наслідки. Якщо ж такого не відбувається і рівень цін не змінюється, то компанії вигідно мати низьку оборотність кредиторської заборгованості.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативних меж

Для початку необхідно визначитися, що є критерієм оптимального значення показника. Для розвитку хороших відносин з постачальниками доцільно підвищувати платіжну дисципліну. Якщо компанія є важливим клієнтом, і у постачальників немає інструментів стягнення пені, штрафу за тривале використання їх ресурсів, то можна продовжувати їх використання.

Формула розрахунку показника оборотності кредиторської заборгованості:

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості = Собівартість (сума покупок) за період / Середньорічна сума кредиторської заборгованості (1)

Середньорічна сума кредиторської заборгованості може бути розрахована наступним чином:

Середньорічний обсяг кредиторської заборгованості (оптимальний спосіб) = Сума значень кредиторської заборгованості на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (2)

Середньорічний обсяг кредиторської заборгованості (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума значень кредиторської заборгованості на кінець кожного місяця / 12 (3)

Середньорічний обсяг кредиторської заборгованості (при наявності тільки річних даних) = (Кредиторська заборгованість на початок року + Кредиторська заборгованість на кінець року) / 2 (4)

Приклад розрахунку показника оборотності кредиторської заборгованості:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019 На 31 12 2018
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Дебіторська заборгованість 65 69 77
Разом по розділу II 141 133 115
Баланс 281 288 241
Пасиви
II. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кредиторська заборгованість 78 88 89
Разом у розділі IV 144 148 149
Баланс 281 288 241

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2020 На 31 12 2019
Виручка 1 203 1374
Собівартість продажів 793 834

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (2020 р.) = 793 / (78/2 + 88/2) = 9,55

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (2019 р.) = 834 / (88/2 + 89/2) = 9,42

Дані показують, що оборотність кредиторської заборгованості була стабільною протягом 2019-2020 рр. Значення показника коливається в межах 9,42-9,55 оборотів в рік. Порівнюючи суму кредиторської заборгованості та дебіторської заборгованості можна підсумувати, що компанія використовує кредиторську заборгованість для фінансування власних дебіторів, а також частина цих коштів використовує для фінансування інших активів.