Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Пояснення суті показника

Показник оборотності власного капіталу (англомовний аналог - Equity Turnover) - показник ділової активності, який демонструє ефективність управління власним капіталом компанії. Коефіцієнт розраховується як співвідношення виручки (чистого доходу) до середньорічної суми власного капіталу. Високе значення показника свідчить про ефективне використання капіталу власників. Значення коефіцієнта вказує на те, скільки товарів та послуг було продано на кожну гривню залучених від власників коштів.

Нормативне значення оборотності власного капіталу:

Показник доцільно розглядати в динаміці, а також порівняти зі значеннями прямих конкурентів в галузі. Підвищення показника протягом періоду дослідження говорить про постійну оптимізацію роботи компанії в цій сфері.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Вирішення низької оборотності власного капіталу має бути реалізованим виходячи з поточних цілей розвитку. Якщо компанія знаходиться на ринку без перспектив подальшого зростання, з доступом до дешевих позикових коштів, то виведення частини власного капіталу в інтересах інвесторів дозволить підвищити значення показника. У більшості ж випадків для підвищення оборотності власного капіталу необхідно працювати в напрямку збільшення обсягу збуту.

Формула розрахунку оборотності власного капіталу:

Показник оборотності власного капіталу = Виручка (Чистий дохід) / Середньорічну суму власного капіталу (1)

Середньорічна сума власного капіталу може бути розрахована наступним чином:

Середньорічний обсяг власного капіталу (оптимальний спосіб) = Сума значень власного капіталу на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (2)

Середньорічний обсяг власного капіталу (за наявності тільки щомісячних даних) = Сума значень власного капіталу на кінець кожного місяця / 12 (3)

Середньорічний обсяг власного капіталу (за наявності тільки річних даних) = (Власний капітал на початок року + Власний капітал на кінець року) / 2 (4)

Приклад розрахунку оборотності власного капіталу:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Разом у розділі III 485 455 415
Баланс 875 975 864

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 2048 1569

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (2023 р.) = 2048 / (485/2 + 455/2) = 4,36

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (2022 р.) = 1569 / (455/2 + 415/2) = 3,61

Таким чином, оборотність власного капіталу ПАТ «Веб-Інновація-плюс» зростає, і на кінець періоду дослідження було вироблено товарів і надано послуг на суму 4,36 гривень на кожну гривню залучених коштів власників. Це позитивна тенденція, викликана стрімким зростанням доходу компанії.