Період погашення кредиторської заборгованості

Одиниця виміру: днів

Пояснення суті показника

Період погашення кредиторської заборгованості - показник ділової активності, який використовується для оцінки ефективності управління кредиторською заборгованістю. Значення коефіцієнта вказує на період, протягом якого компанія використовує кошти своїх постачальників і підрядників. Показник розраховується як співвідношення добутку кількості днів у році на середньорічну суму кредиторської заборгованості до собівартості.

Нормативне значення:

Бажано розглянути абсолютну і відносну зміну показника протягом періоду дослідження. Зазвичай, збільшення показника є бажаним для підприємства, так як означає, що компанія використовує фінансові ресурси постачальників і підрядників протягом більш тривалого періоду часу. Це дозволяє знизити розмір позикового капіталу. Деякі автори вважають, що кредиторська заборгованість - це безкоштовний ресурс, тому збільшення періоду погашення кредиторської заборгованості має позитивний вплив на фінансовий стан компанії. Однак це не вірно. Платою за його використання може бути:

  • а) процентний платіж, який передбачений договором товарного кредитування;
  • б) націнка на товар на момент поставки, так як постачальник може закласти несвоєчасне погашення кредиторської заборгованості в ціну товару;
  • в) націнка на майбутні поставки;
  • г) знижка за оплату в момент поставки (постачальник може запропонувати знижку за оплату в момент поставки. Невикористання цієї знижки буде платою за відволікання ресурсів постачальника);
  • д) штрафи за несвоєчасне погашення заборгованості (може бути передбачено в договорі товарного кредитування або за рішенням суду).

Тому компанії необхідно порівнювати вартість використання коштів постачальників і підрядників з вартістю залучення капіталу по інших напрямках.

Зрозуміло, що для кредиторів діє така ж логіка - якщо плата за використання його коштів є достатньою, то йому вигідно, щоб період погашення кредиторської заборгованості був більш тривалим.

Тому складно однозначно відповісти на питання про нормативні показники.

Россельхозбанк пропонує такі значення:

Таблиця 1. Нормативне значення показника, днів

Показник Сільське господарство Виробництво харчових продуктiв та переробні галузі Посередники, оптові та роздрібні торговці Інші
Період погашення кредиторської заборгованості До 75 До 45 До 30 До 30

Джерело: Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільськогосподарських організацій при оцінці їх кредитоспроможності: Монографія. Омськ: Изд-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. с. 49.

В загальному, аналіз кредиторської заборгованості повинен також враховувати значення компаній, які діють на тому ж ринку. Порівняння показника з середнім в індустрії дозволить визначити ефективність менеджменту в компанії.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Якщо значення показника є занадто високим, то це може привести до погіршення відносин з постачальниками, а також до збільшення вартості поставлених товарів. Тому для вирішення цієї проблеми необхідно підтримувати компанію на ліквідному рівні і вчасно відповідати за своїми зобов'язаннями. Наприклад, складення платіжного календаря, в якому будуть деталізуватися майбутні транзакції, дозволить більш ефективно управляти грошовими потоками. Конкретні рекомендації будуть залежати від поточного стану компанії.

Якщо значення показника є занадто низьким, то можна домовитися з постачальниками про надання можливості відстрочки платежів за поставлену продукцію і надані послуги.

Формула розрахунку:

Період погашення кредиторської заборгованості = (360 * Середньорічна сума кредиторської заборгованості) / Собівартість (1)

Період погашення кредиторської заборгованості = 360 / Показник оборотності кредиторської заборгованості (2)

Значення обсягу кредиторської заборгованості буде залежати від поточного рівня ділової активності компанії. Часто в кінці року структура балансу змінюється, і сума кредиторської заборгованості може як знижуватися, так і підвищуватися в порівнянні із середнім протягом року. Тому бажано проводити розрахунки середнього обсягу кредиторської заборгованості протягом року за формулами 3-6. Якщо необхідні дані для розрахунку за формулами 3-5 є недоступними для зовнішнього аналітика, то квартальні дані (формула 6) часто публікуються компаніями.

Середньорічна сума кредиторської заборгованості розраховується так:

Середньорічний обсяг кредиторської заборгованості (найбільш правильний спосіб) = Сума значень кредиторської заборгованості на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (3)

Середньорічний обсяг кредиторської заборгованості (при наявності тільки щотижневих даних) = Сума кредиторської заборгованості на кінець кожного тижня / 51 (4)

Середньорічний обсяг кредиторської заборгованості (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума кредиторської заборгованості на кінець кожного місяця / 12 (5)

Середньорічний обсяг кредиторської заборгованості (при наявності тільки щоквартальних даних) = Сума кредиторської заборгованості на кінець кожного кварталу / 4 (6)

Середньорічний обсяг кредиторської заборгованості (при наявності тільки річних даних) = (Кредиторська заборгованість на початок року + Кредиторська заборгованість на кінець року) / 2 (7)

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Дебіторська заборгованість 104 95 86
Разом по розділу II 275 266 245
Баланс 349 382 341
Пасиви
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кредиторська заборгованість 120 115 120
Разом у розділі V 174 183 179
Баланс 349 382 341

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 2169 2147
Собівартість продажів +1533 1502

Період погашення кредиторської заборгованості (2023 р.) = 360 * (120/2 + 115/2) / 1533 = 27,59 днів

Період погашення кредиторської заборгованості (2022 р.) = 360 * (115/2 + 120/2) / 1502 = 28,16 днів

Дані показують ефективне управління кредиторською заборгованістю в компанії ПАТ «Веб-Інновація-плюс» і період погашення заборгованості становив в середньому 27,59-28,16 днів. Значення показника залишається стабільним. Варто зауважити, що компанія здатна повністю фінансувати своїх дебіторів за рахунок кредиторів, що позитивно впливає на ліквідність і фінансовий стан.