Період операційного циклу

Одиниця виміру показника: дні

Пояснення суті показника

Період операційного циклу (англомовний аналог - Operating Cycle) - показник ділової активності, який показує час трансформації запасів компанії в гроші. Таким чином, операційний цикл компанії є часом між покупкою запасів і отриманням грошей за продані товари або надані послуги (гроші отримані як від продажів, так і від погашення дебіторської заборгованості).

Наприклад, магазин одягу купив готовий одяг і продав його покупцеві за готівку. Відносно короткий період часу між купівлею одягу та його продажем відображає короткий операційний цикл. На відміну від магазину одягу, виробник верстатів спочатку закуповує матеріали і комплектуючі, після цього відбувається безпосереднє виробництво, а потім надає покупцям з відстроченням оплати. Як результат, операційний цикл для виробника верстатів є значно довшим операційного циклу магазину одягу. Існують галузі, в яких цей період перевищує рік, наприклад, в виробників кораблів.

Показник розраховується як сума одного обороту запасів і середнього періоду погашення дебіторської заборгованості.

Нормативне значення операційного циклу:

Бажаним є зниження показника протягом періоду дослідження. Для визначення положення компанії доцільно порівняти значення з основними конкурентами. Бажано, щоб компанії, які обрані для порівняння, були також приблизно однакового розміру (наприклад, якщо порівняти суму активів).

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Зниження значення показника може бути досягнуто як за рахунок оптимізації виробничого процесу, так і за рахунок підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю. Зниження середнього періоду погашення дебіторської заборгованості дозволить знизити тривалість операційного процесу.

Формула розрахунку операційного циклу:

Приблизне значення операційного циклу компанії може бути розраховане наступним чином:

Період операційного циклу = Період одного обороту запасів + Період погашення дебіторської заборгованості (1)

Цей показник можна розбити на складові наступним чином:

Період операційного циклу = (360 * Середньорічна сума запасів) / Собівартість) + (360 * Середньорічна сума дебіторської заборгованості) / Виручка) (2)

При розрахунку показника варто пам'ятати про те, що оборотність запасів і дебіторської заборгованості може бути недооцінена. Якщо компанія використовує класичний бізнес-рік (кінець 31 грудня) і показник розраховується виходячи із значень на початок і на кінець року, то показники можуть не відображати реальну ситуацію. Тому бажано використовувати значення на кінець місяця або робочого дня.

Середньорічний обсяг запасів (найбільш правильний спосіб) = Сума розміру запасів на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (3)

Середньорічний обсяг запасів (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума розміру запасів на кінець кожного місяця / 12 (4)

Середньорічний обсяг запасів (при наявності тільки річних даних) = (Розмір запасів на початок року + розмір запасів на кінець року) / 2 (5)

Ідентично варто розраховувати середній період погашення дебіторської заборгованості.

Середньорічна сума дебіторської заборгованості (найбільш правильний спосіб) = Сума розміру дебіторської заборгованості на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (6)

Середньорічна сума дебіторської заборгованості (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума розміру дебіторської заборгованості на кінець кожного місяця / 12 (7)

Середньорічна сума дебіторської заборгованості (при наявності тільки річних даних) = (Розмір дебіторської заборгованості на початок року + розмір дебіторської заборгованості на кінець року) / 2 (8)

Приклад розрахунку операційного циклу:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси 234 284 301
Дебіторська заборгованість 405 341 254
Разом по розділу II 1940 тисячі вісімсот сорок одна 1849
Баланс 3048 2947 2841

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 4517 4509
Собівартість продажів 3781 3772

Період операційного циклу (2023 р.) = (360 * (234/2 + 284/2)) / 3781+ (360 * (405/2 + 341/2)) / 4517 = 54,39 днів

Період операційного циклу (2022 р.) = (360 * (284/2 + 301/2)) / 3772+ (360 * (341/2 + 254/2)) / 4509 = 51,67 днів

Протягом 2022-2023 р. операційний цикл ПАТ «Веб-Інновація-плюс» збільшився з 51,67 днів до 54,39 днів. Позитивний вплив на ефективність операційного процесу мало постійне зниження тривалості виробничого процесу. Однак під впливом постійного росту суми дебіторської заборгованості операційний цикл збільшився. Резерви зниження показника необхідно шукати саме в сфері управління дебіторською заборгованістю. Оптимізація політики товарного кредитування дозволить скоротити середньорічний розмір заборгованості, що призведе до підвищення фінансового результату роботи компанії.