Період виробничого циклу

Одиниця виміру виробничого циклу:

дні

Пояснення суті показника виробничого циклу

Період виробничого циклу (англомовний аналог - Production cycle) - період, протягом якого виробничі запаси перетворюються в готову продукцію. Для розрахунку показника необхідно знайти співвідношення добутку кількості днів у році і середньорічної суми виробничих запасів до собівартості продукції. Також цей показник можна розрахувати, як співвідношення 360 днів до оборотності запасів. Цей коефіцієнт свідчить про ефективність виробничого процесу.

Нормативне значення виробничого циклу:

Бажаним є скорочення показника. Така динаміка буде означати, що компанія витрачає все менше часу на перетворення запасів у готову продукцію. Низький операційний цикл дозволяє знизити частку постійних витрат в кожній гривні вироблених товарів і наданих послуг. Для різних галузей і сегментів бізнесу значення буде відрізнятися. Наприклад, виробничий цикл на підприємстві з виробництва вікон буде значно нижчим, ніж на підприємстві з виробництва автомобілів. Для того, щоб точно визначити положення компанії - бажано порівняти його з конкурентами.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

У разі, якщо значення показника є занадто високим, наприклад, у порівнянні з конкурентами, то необхідно шукати можливі резерви його зниження. Для цього можна провести спостереження за виробничим процесом з фіксацією всіх втрат часу. Робота зі слабкими ланками дозволить підвищити показник.

Формула розрахунку виробничого циклу:

Період виробничого циклу = (360 * Середньорічна сума запасів) / Собівартість (1)

Не варто забувати, що часто сума запасів в компанії коливається і саме на кінець року значення показника може знижуватися або підвищуватися вище звичайного. Тому, якщо є доступ до такої інформації, необхідно використовувати більш точні значення на кінець кожного робочого дня або на кінець місяця.

Середньорічний обсяг запасів (найбільш правильний спосіб) = Сума розміру запасів на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (2)

Середньорічний обсяг запасів (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума розміру запасів на кінець кожного місяця / 12 (3)

Середньорічний обсяг запасів (при наявності тільки річних даних) = (Розмір запасів на початок року + розмір запасів на кінець року) / 2 (4)

Приклад розрахунку виробничого циклу:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Виробничі запаси 87 89 94
Разом по розділу II 177 198 201
Баланс 311 312 375

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 1250 1278
Собівартість продажів 975 984

Період виробничого циклу (2023 р.) = (360 * (87/2 + 89/2)) / 975 = 32,49 днів

Період виробничого циклу (2022 р.) = (360 * (89/2 + 94/2)) / 984 = 33,48 днів

Зниження періоду конвертації сировини в готову продукцію говорить про підвищення ефективності виробничого процесу. У 2022 році на цей процес витрачалося 33,48 днів, а в 2023 році - 32,49 днів. Для подальшого підвищення показника можна оптимізувати обсяг і структуру запасів. Це дозволить вивільнити додаткові кошти.