Коефіцієнт рентабельності виробничих фондів

Одиниця виміру:

% (відсотки)

Пояснення суті показника

Відмінність рентабельності виробничих фондів від рентабельності активів полягає в тому, що перший показник враховує тільки продуктивні активи, тобто ті, які приймають участь у виробничому процесі. До них відносяться основні засоби (які введені в виробничий процес), запаси та інше. Показник розраховується як співвідношення чистого прибутку до середньорічної суми виробничих активів. Він є індикатором ефективності виробничого процесу в компанії.

Нормативне значення:

Очевидно, що компанія буде зацікавлена в більш високих значеннях цього коефіцієнта, адже це буде вказувати на ефективне використання активів, що приймають участь у процесі формування доходу. Значення варто порівняти зі значенням конкурентів.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Якщо поточний і плановий рівень завантаженості устаткування дозволяє продати частину основних засобів (якщо вони не потрібні в найближчій перспективі), то це слід зробити. Якщо рівень запасів є дуже великим, то необхідно оптимізувати їх структуру і продати надлишки. Надалі необхідно підтримувати мінімальний обсяг запасів таким, щоб забезпечити безперервний виробничий процес.

Формула розрахунку:

Рентабельність виробничих фондів = Чистий прибуток (збиток) / Середньорічна сума основних засобів і запасів * 100% (1)

Середньорічна сума основних засобів та запасів = (Розмір основних засобів та запасів на початок року + Розмір основних засобів та запасів на кінець року) / 2 (2)

Для більш точного визначення середньорічної суми можна використати значення показників на кінець кварталу або на кінець року:

Середньорічна сума основних засобів та запасів = (Сума вартості основних засобів і запасів на кінець кожного кварталу) / 4 (3)

Середньорічна сума основних засобів та запасів = (Сума вартості основних засобів і запасів на кінець кожного кварталу) / 12 (4)

Вибір формули залежить від можливостей того, хто аналізує дані і від того, яка у нього є інформація.

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31.12 2020 На 31.12 2019 На 31.12 2018
Активи
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Основні засоби (залишкова вартість) 89 88 88
Разом по розділу I 89 88 88
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Виробничі запаси 56 58 59
Незавершене виробництво 61 67 69
Разом по розділу II 353 332 359
Баланс 442 420 447

 

Звіт про фінансові результати На 31.12 2020 На 31.12 2019
Чистий прибуток 93 98

Рентабельність виробничих фондів (2020 р.) = 93 / (89/2 + 88/2 + 56/2 + 58/2 + 61/2 + 67/2) * 100 = 44,39%

Рентабельність виробничих фондів (2019 р.) = 98 / (88/2 + 88/2 + 58/2 + 59/2 + 67/2 + 69/2) * 100 = 45,69%

Загалом, рентабельність виробничих фондів залишається на стабільному рівні, що говорить про оптимальну структуру виробничих активів. З 2020 року кожна гривня, вкладена в ці елементи активів, дозволила отримати 44,39 копійок чистого прибутку. Таким чином, виробничий процес в ПАТ «Веб-Інновація-плюс» є ефективним.