Показник рентабельності реалізованої продукції за прибутком від продажів, маржа операційного прибутку, операційна рентабельність продажів

Одиниця виміру:

%

Пояснення суті показника

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від продажів (англомовний аналог - Operating Income Margin) - показник рентабельності, який вимірює об'єм операційного прибутку (валового прибутку за вирахуванням операційних витрат) згенерований кожною гривнею продажів.

Маржа операційного прибутку вимірює відсоток грошей, який залишається після вирахування вартості проданих товарів та інших операційних витрат з виручки. Вища маржа операційного прибутку також означає менший рівень фінансового ризику для компанії і здатність оплатити свої фіксовані витрати, наприклад, погасити процентні зобов’язання.

Показник розраховується як співвідношення прибутку від продажів до загальної суми продажів.

Нормативне значення:

Очевидно, що чим вища маржа операційного прибутку, тим краще компанія здійснює свою діяльність. Як правило, підприємства, які демонструють тенденцію до збільшення маржі операційного прибутку, також показують підвищення ефективності управління всіма витратами.

Такі показники вважає нормативними Россельхозбанк:

Таблиця 1. Нормативне значення показника, %

Показник Сільське господарство Виробництво харчових продуктiв та переробні галузі Посередники, оптові та роздрібні торговці Інші
Операційна маржа Більше 5 Більше 5 Більше 5 Більше 5

Джерело: Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільськогосподарських організацій при оцінці їх кредитоспроможності: Монографія. Омськ: Вид-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. с. 49.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

У разі, якщо значення показника нижче нормативного або бажаного, то доцільно шукати можливості скорочення операційних витрат, а саме витрат на збут, витрат на управління, витрат на забезпечення виробничого процесу, інших операційних витрат. Наприклад, такими заходами може бути використання програмного забезпечення, яке дозволить вивільнити частину трудових ресурсів, оптимізація витрат на підтримку роботи офісу, оптимізація витрат на маркетингові комунікації і т.д.

Формула розрахунку:

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від продажів = Фінансові результати від операційної діяльності / Чистий доход (виручка) * 100%

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 3721 3841
Собівартість продажів 893 973
Валовий прибуток (збиток) 2828 2868
Витрати на збут 973 1073
Адміністративні витрати 755 683
Фінансові результати від операційної діяльності 1100 1112

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від продажів (2023 р.) = 1100/3721 * 100% = 29,56%

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від продажів (2022 р.) = 1112/3841 * 100% = 28,95%

Незважаючи на зниження обсягу продажів компанії «Веб-Інновація-плюс» в 2023 р., операційна маржа компанії підвищилася, що говорить про більш ефективне управління операційними витратами в 2023 р. На кінець періоду дослідження кожна гривня продажів дозволила отримати 29,56 копійок операційного прибутку. Факторами підвищення операційної ефективності є зниження собівартості продукції і послуг і оптимізація витрат на збут.