Показник рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком, норма чистого прибутку, маржа чистого прибутку, рентабельність продажів по чистому прибутку, рентабельність виручки

Одиниця виміру:

%

Пояснення суті показника

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком (англомовний аналог - Net Profit Margin) - показник прибутковості, який вказує на обсяг чистого прибутку (виручки компанії, за вирахуванням операційних витрат, відсотків, податків і іншого), який генерує кожна гривня продажів. Показник розраховується як співвідношення чистого прибутку до обсягу продажів. Значення вказує на частку виручки компанії, яка залишається після вирахування всіх витрат за поточний період. Також значення дозволяє приблизно спрогнозувати, на скільки зросте чистий прибуток компанії при підвищенні рівня збуту на гривню.

Нормативне значення:

Як такого нормативного значення показника немає. Як і багато інших показників, необхідно порівнювати значення з конкурентами, які працюють в тому ж сегменті.

Россельхозбанк пропонує такі нормативні значення:

Таблиця 1. Нормативне значення показника, %

Показник Сільське господарство Виробництво харчових продуктiв та переробні галузі Посередники, оптові та роздрібні торговці Інші
Рентабельність продажів по чистому прибутку Більше 1 Більше 1 Більше 1 Більше 1

Джерело: Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільськогосподарських організацій при оцінці їх кредитоспроможності: Монографія. Омськ: Вид-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. с. 49.

Від’ємне значення говорить про деградацію компанії. Високе значення говорить про сильне ринкове положення, цінності послуги або товару компанії, хороше управління.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

З огляду на те, що чистий прибуток утворюється під впливом всіх факторів, які формують доходи і витрати, пошук можливостей підвищення рентабельності можливий і в операційній, і у фінансовій, і в інвестиційній сферах. Оптимізація структури фінансових ресурсів і зниження вартості їх залучення, використання податкових пільг, зниження витрат на виробництво товарів і послуг, оптимізація витрат на маркетингові комунікації, все це дозволить підвищити рентабельність продажів. Звичайно, цей перелік можливих напрямків дій не є вичерпним.

Формула розрахунку:

Рентабельність продажів по чистому прибутку = Чистий прибуток (збиток) / Чистий доход (виручка) від реалізації продукції * 100%

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 3154 3241
Чистий прибуток (збиток) 643 667

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком (2023 р.) = 643/3154 * 100% = 20,39%

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком (2022 р.) = 667/3241 * 100% = 20,58%

Рентабельність продажів по чистому прибутку залишається на стабільному рівні і в 2023 р. кожна гривня продажів принесла 20,39 копійок чистого прибутку. Це високий показник, який свідчить про ефективне управління витратами компанії «Веб-Інновація-плюс». Зниження виручки привело до майже пропорційного зниження витрат.