Власні оборотні кошти

Одиниця виміру:

в гривнях (тис. грн., млн. грн.)

Пояснення суті показника

Власні оборотні кошти - показник фінансової стійкості та ліквідності компанії, який являє собою суму грошових коштів, що залишилася після виключення зобов'язань фірми зі своїх оборотних активів. Іншими словами, це сума власних оборотних активів, яка доступна для щоденної операційної діяльності компанії.

Якщо основною частиною оборотного капіталу компанії є грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, менший обсяг оборотного капіталу є допустимим. З іншого боку, якщо активи в основному складаються з відносно повільно конвертованих оборотних активів, то компанії буде потрібно більше оборотного капіталу.

Нормативне значення:

При аналізі показника необхідно порівнювати його значення протягом тривалого періоду часу. Компанія може нарощувати виробництво і збут або знижувати його. Тому порівняння показника з конкурентами не є доцільним. Через різні бізнес-моделі, розмір підприємства, інші фактори, необхідний розмір власного капіталу буде відрізнятися.

Якщо значення показника від’ємне, то в компанії недостатньо коштів для забезпечення безперебійної діяльності за рахунок постійних фінансових ресурсів. Це створює ризик втрати ліквідності і стійкості. Для визначення причини такого фінансового стану необхідно більш детально вивчити структуру активів і фінансових ресурсів.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

У разі, якщо значення показника є від’ємним або занадто низьким, необхідно залучати додаткові кошти на постійній основі. Це можуть бути як додаткові вкладення сторонніх інвесторів, так і кошти поточних власників.

Формула розрахунку:

Власні оборотні кошти = Власний капітал - Необоротні активи

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019
Активи
I. Необоротні активи
Разом по розділу I 842 893
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу II 1 203 1201
Баланс 2045 2094
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Разом у розділі III 803 954
IV. Довгострокові зобов'язання
Разом у розділі IV 800 800
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Разом у розділі V 442 340
Баланс 2045 2094

Власні оборотні кошти (2020 р.) = 803- 842 = -39 тис. грн.

Власні оборотні кошти (2019 р.) = 954- 893 = 61 тис. грн.

Дані показують, що обсяг доступного власного оборотного капіталу є негативним, тому можна стверджувати, що ПАТ «Веб-Інновація-плюс» не є повністю фінансово стійкою компанією. Для фінансування поточної діяльності і забезпечення безперебійності операційного процесу необхідно залучати сторонні фінансові ресурси.