Коефіцієнт фінансової автономії (Коефіцієнт фінансової незалежності)

Пояснення суті показника

Показник фінансової автономії - один з найбільш важливих коефіцієнтів фінансової стійкості. Він дорівнює співвідношенню власного капіталу компанії до всіх фінансових ресурсів. Значення показника говорить про те, яку частину своїх активів компанія здатна профінансувати за рахунок власних фінансових ресурсів. Наприклад, якщо коефіцієнт дорівнює 0,48, то це означає, що компанія здатна профінансувати 48% активів за рахунок власного капіталу.

Цей показник важливий як для власників, так і для кредиторів компанії. Низьке значення показника буде сигналізувати про високий рівень ризиків і низьку стійкість компанії в середньостроковій перспективі. Наприклад, якщо компанія здатна генерувати прибуток і є платоспроможною в поточних умовах, то це не означає, що компанія зможе стабільно діяти при зміні ринкової ситуації. Низька частка власного капіталу, зазвичай, супроводжується значними фінансовими витратами (процентні платежі, інші витрати на залучення і використання позикових коштів). Тому зміна ринкової ситуації може привести до ситуації, коли сума операційних витрат і фінансових витрат буде перевищувати фінансовий результат компанії. Тривалий вплив такого фактора, безумовно, призведе до банкрутства.

Власників також хвилює перспектива роботи компанії в найближчі 3-10 років. Однак їх цікавить і інший аспект, який показує коефіцієнт фінансової автономії. Низька частка власного капіталу при високій рентабельності буде говорити про ефективне використання коштів власників та їх високу прибутковість. Наприклад, якщо компанія використовує 100 тис. грн. власників, то вона може виробляти і продавати 100 одиниць товару і отримувати прибуток 20 тис. грн., а при залученні додаткових 100 тис. грн. позикових коштів, зможе виробляти і продавати 200 одиниць товару і отримувати прибуток 50 тис. грн. з урахуванням фінансових витрат. У першому випадку рентабельність капіталу власників склала лише 20% річних, а в другому - 50% річних.

Менеджменту компанії необхідно знайти золоту середину між забезпеченням інтересів власників і забезпеченням фінансової стійкості компанії.

Нормативне значення:

Як було сказано, перед компанією стоять різні цілі – з однієї сторони генерувати прибуток, а з іншої - залишатися стабільною в середньо- і довгостроковій перспективі. Тому нормативне значення показника знаходиться в межах 0,4 - 0,6. Більш низьке значення може говорити про високий рівень фінансових ризиків. Значення показника фінансової автономії вище 0,6 говоритиме про те, що компанія використовує не весь свій потенціал.

При аналізі фінансової автономії можна порівняти показник з конкурентами (такого ж розміру). Для різних галузей нормативне значення буде відрізнятися. Наприклад, для комерційних банків характерне значення 0,05 і менше. Для нових компаній, які ще не зарекомендували себе на ринку, частка власного капіталу буде високою.

Негативне значення показника говорить про швидке банкрутство і дії по відновленню фінансової стійкості необхідно застосовувати негайно.

Россельхозбанк пропонує наступні нормативні значення:

Таблиця 1. Нормативне значення фінансової автономії в розрізі сфери діяльності

Показник Сільське господарство Виробництво харчових продуктiв та переробні галузі Посередники, оптові та роздрібні торговці Інші
Коефіцієнт фінансової автономії > = 0,5 > = 0,5 > = 0,3 > = 0,5

Джерело: Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільськогосподарських організацій при оцінці їх кредитоспроможності: Монографія. Омськ: Вид-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. с. 49.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

У разі, якщо значення показника фінансової автономії є занадто високим, а потенціал для зростання компанії, збільшення частки ринку, збільшення обсягу продажів, підвищення ефективності роботи за рахунок залучення додаткових коштів є, то доцільно залучати додаткові позикові кошти. Розрахунок ефекту фінансового левереджа дозволить отримати однозначну відповідь про доцільність таких дій.

Якщо ж значення фінансової автономії нижче нормативного значення, то необхідно працювати в напрямку підвищення значення показника. Якщо платоспроможність вже порушена, то бажаним заходом є вкладання додаткових коштів власниками або залучення стороннього інвестора. Якщо ж ліквідність компанії в нормі, і вона здатна збалансувати вхідні і вихідні грошові потоки, то заходи щодо підвищення стійкості компанії можуть бути не терміновими. Для цього компанія може, наприклад, реінвестувати отриманий прибуток протягом наступних кількох років.

Формула розрахунку:

Показник фінансової автономії = Власний капітал / Сума пасивів

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Разом у розділі III 1475 1465
Баланс 4941 4313

Фінансова автономія (2023 р.) = 1475/4941 = 0,3

Фінансова автономія (2022 р.) = 1465/4313 = 0,34

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс» значно залежить від позикових коштів і здатна фінансувати тільки 30% активів за рахунок власних коштів в 2023 р., що на 4% менше значення 2022 р. З огляду на те, що компанія є платоспроможною і прибутковою, можемо запропонувати реінвестувати прибуток, що отриманий за результатами фінансового року. За умови, що сума активів буде залишатися на рівні 2023 року, компанії необхідно залучити додаткові (0,4-1475 / 4941) * 4941 = 501,4 тис. грн. В такому випадку значення показника фінансової автономії досягне мінімального нормативного значення.